Lista documentelor de interes public

Lista documentelor de interes public

 • Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea ANCOM
 • Deciziile externe ale presedintelui ANCOM
 • Certificate–tip de autorizare a activității de comunicații electronice/servicii poștale
 • Licențele de utilizare a resurselor de numerotație
 • Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă
 • Contracte de acces pe proprietăți
 • Acorduri de acces şi interconectare încheiate de furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice
 • Documente de poziție, rapoarte, studii, ghiduri de reglementare/bune practici, cu caracter tehnic
 • Contractele de achiziții publice încheiate de ANCOM
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Declaraţii de avere/interese ale personalului
 • Codul de etică şi conduită profesională
 • Rapoarte anuale de activitate ale ANCOM
 • Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001
 • Strategii elaborate de ANCOM
 • Planuri de activitate ale ANCOM
 • Rapoarte de date statistice
 • Analize și studii de piață
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil