Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Fa o reclamatie la furnizor

Cum te adresezi direct furnizorului?

 

Odata cu semnarea contractului, furnizorul trebuie sa îti înmâneze si procedura sa de solutionare a reclamatiilor, din care vei afla:

 

·         modalitatile în care se înainteaza o reclamatie (telefon, fax, e-mail, serviciu postal);

·          un numar de telefon si o adresa de e-mail pentru primirea reclamatiilor;

·         denumirea, adresa si programul de lucru al compartimentului însarcinat cu primirea si înregistrarea reclamatiilor;

·          termenul maxim pentru depunerea reclamatiei, daca este cazul;

·         termenul maxim de solutionare a reclamatiilor, daca este cazul;

·         modalitatile si termenul de informare cu privire la rezultatul demersurilor efectuate pentru solutionarea reclamatiei tale, precum si, în cazul nesolutionarii reclamatiei în termenul maxim, termenul de informare asupra stadiului de solutionare.

 

Furnizorul este direct interesat să răspundă nevoilor tale, având în vedere existenţa unei pieţe competitive a comunicaţiilor electronice, care îţi oferă posibilitatea de a opta între diversele oferte ale furnizorilor de servicii.

În  cazul în care te-ai adresat furnizorului si litigiul nu este solutionat pe cale amiabila, poţi apela la ANCOM.