Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor a stabilit planurile operaţionale ale organizaţiei pentru următorii ani

21.06.2013

 
În perioada 11-21 iunie 2013 au avut loc la Geneva lucrările Consiliului UIT în cadrul cărora statele membre au dezbătut planurile strategice şi financiare ale Uniunii pentru perioada 2016-2019 şi bugetul pentru următorii doi ani, 2014-2015. Lucrările au fost conduse de Cătălin Marinescu, preşedintele ANCOM, care a exercitat în numele României preşedinţia Consiliului UIT.
Compus din 48 de ţări reprezentând cele 193 de state-membre ale UIT, Consiliul a reunit anul acesta aproximativ 500 de delegaţi care au dezbătut şi aprobat planurile operaţionale ale Uniunii pe patru ani (2014–2017), pentru cele trei sectoare ale acesteia – Radiocomunicaţii (ITU-R), Standardizare (ITU-T) şi Dezvoltare (ITU-D), ca şi pentru Secretariatul General. Pentru perioada 2016-2019 Consiliul a decis stabilirea unui grup de lucru pentru elaborarea planurilor strategice şi financiare, care vor fi supuse dezbaterii înaintea sesiunii din 2014 a Consiliului şi înaintate Conferinţei Plenipotenţiarilor UIT – cel mai înalt for de conducere al Uniunii – în acelaşi an.
Consiliul UIT a analizat mai multe aspecte în care contribuţia Uniunii a ajutat la abordarea unor provocări globale, precum schimbările climatice prin reducerea impactului comunicaţiilor asupra mediului, îmbunătăţirea nivelului de accesibilitate a serviciilor sau realizarea unui mai bun echilibru între genuri. Consiliul a încurajat politica UIT de egalitate a şanselor între femei şi bărbaţi şi de incluziune activă, precum şi procesul de raportare privind implementarea de către Uniune a Planului de Acţiune la nivel de Sistem al Naţiunilor Unite (SWAP) privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi susţinerea activă a femeilor.
 „Aşa cum anunţam încă de la deschiderea lucrărilor Consiliului, cuvântul-cheie sub care ne-am reunit în toate aceste zile a fost cooperarea şi acum, la final, pot adăuga şi eficienţa. UIT este pregătit să asigure şi în următorii ani cooperarea statelor lumii pentru ca evoluţiile tehnologice să contribuie pozitiv la bunăstarea oamenilor de pretutindeni”, a declarat Cătălin Marinescu în încheierea lucrărilor Consiliului UIT.
Unul dintre cele mai importante subiecte pe agenda din acest an a Consiliului a fost proiectul de buget al Uniunii pentru perioada 2014-2015. Bugetul UIT urmăreşte creşterea eficienţei şi reducerea cheltuielilor, fiind bazat pe o creştere nominală zero aplicată din anul 2006 şi unităţi de contribuţie fixe din partea statelor membre de 318.000 CHF. Bugetul total al Uniunii a fost stabilit la valoarea de 331,055 milioane CHF pentru intervalul 2014-2015. Acesta va acoperi cheltuielile pentru o serie de întruniri importante ale UIT, precum Conferinţa Mondială pentru Dezvoltare în domeniul Telecomunicaţiilor (WTDC-14), Conferinţa Plenipotenţiarilor tuturor celor 193 de state membre, precum şi Adunarea pentru Radiocomunicaţii (RA) şi Conferinţa Mondială pentru Radicomunicaţii 2015.
Mai multe detalii despre Consiliul UIT din acest an sunt disponibile pe site-ul UIT, aici.
 
Uniunea Internaţională A Telecomunicaţiilor este principala agenţie a ONU pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii. De aproape 150 de ani, UIT coordonează utilizarea în comun a resurselor de spectru radio la nivel global, promovează cooperarea internaţională în privinţa asignării orbitelor de satelit, lucrează pentru îmbunătăţirea infrastructurii de comunicaţii din ţările în curs de dezvoltare şi stabileşte standardele la nivel mondial care promovează interconectarea eficace a unui număr uriaş de sisteme de comunicaţii. De la reţele de comunicaţii în bandă largă la tehnologii wireless de ultimă generaţie, navigaţie aeronautică şi maritimă, radioastronomie, meteorologie bazată pe sateliţi şi convergenţa telefoniei fixe şi mobile, a serviciilor de Internet si a tehnologiilor de difuzare, conectarea globala este misiunea UIT. Pentru mai multe detalii despre activitatea UIT vizitaţi www.itu.int.