Comunicate de presă

BEREC prezinta bilantul la un an de implementare a Neutralitatii Retelelor in Europa si se indreapta catre monitorizarea pietelor pentru persoane juridice

14.12.2017
 
 
Sesiunea publică de diseminare organizată în data de 13 decembrie a.c. la Bruxelles a oferit Președintelui Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (BEREC) din anul 2017 prilejul de a face o retrospectivă a activității desfășurate de Organism în acest an, activitate care s-a remarcat prin acțiuni importante privind Neutralitatea Rețelelor, revizuirea cadrului de reglementare, sau aspecte ce țin de serviciile mobile și roaming, dar și de a prezenta programul de lucru pentru anul viitor.
Pe parcursul sesiunii publice, Președintele BEREC din anul 2017 alături de cel care va prelua această funcție pentru 2018 și de co-președinți ai Grupurilor de lucru ale experților, au prezentat, de asemenea, documentele adoptate la ultimele reuniuni plenare ale BEREC, după cum urmează:
 
Asigurarea Internetului Deschis în Europa: Raportul BEREC la un an de implementare a reglementărilor privind Neutralitatea Rețelelor în Europa
În conformitate cu obiectivul de a asigura un internet deschis în Europa, care a marcat activitatea BEREC în 2017 - după cum arată atât diversele schimburi de informații privind instrumentele și practicile relevante, cât și decizia de a elabora un instrument de măsurare a neutralității rețelelor de tip opt-in din trimestrul al III-lea al anului 2017 - BEREC a publicat un raport în care prezintă și analizează un an de implementare a reglementărilor privind Neutralitatea Rețelelor în Europa.
După primul an de aplicare a Regulamentului privind Neutralitatea Rețelelor (de la 30 aprilie 2016 până la 30 aprilie 2017), pe baza rapoartelor naționale, a schimburilor interne și a cazurilor sau investigaților privind Neutralitatea Rețelelor cunoscute public, raportul arată că autoritățile naționale de reglementare se află încă într-un stadiu incipient de punere în aplicare a reglementărilor privind Neutralitatea Rețelelor. Cu toate acestea, în rândul autorităților de reglementare se remarcă un tratament consecvent al practicilor referitoare la principiile de bază ale Neutralității Rețelelor cum ar fi interzicerea blocării aplicațiilor și a tratării discriminatorii a anumitor categorii de trafic. Anumite practici comerciale cum ar fi ratingul zero arată că este esențial să se analizeze detaliile specifice practicii în cauză și circumstanțele acesteia. Raportul subliniază, de asemenea, că schimburile de informații și coordonarea între autoritățile de reglementare privind cazurile aflate în analiză, prin intermediul BEREC, a contribuit la aplicarea coerentă a reglementărilor.
Raportul concluzionează că Îndrumările privind Neutralitatea Rețelelor adoptate în august 2016 sunt foarte potrivite pentru a sprijini autoritățile naționale de reglementare în îndeplinirea sarcinilor lor. Pe baza experiențelor autorităților naționale de reglementare, în decembrie 2018 va fi emis un raport complet de evaluare privind regulamentul și îndrumările, pentru a sprijini Comisia în revizuirea Regulamentului privind Neutralitatea Rețelelor, astfel cum se prevede în acest text.
 
Îmbunătățirea conectivității în Europa: BEREC definește indicatori-cheie pentru monitorizarea piețelor pentru utilizatori persoane juridice și avansează în colaborarea cu RSPG privind conectivitatea mobilă în zonele care ridică provocări
Disponibilitatea actuală a informațiilor statistice privind piața care vizează alți utilizatori decât persoane fizice, la nivel european, este relativ limitată și, prin urmare, nu permite o evaluare temeinică a evoluției acestei piețe. Pentru a avea o imagine de ansamblu mai precisă a pieței care vizează utilizatorii persoane juridice la nivel european și, prin urmare, pentru a contribui la o conectivitate sporită a utilizatorilor acestei piețe din Europa, BEREC propune un set de indicatori pe care autoritățile naționale de reglementare să îi colecteze și care să fie incluși în Tabloul de bord al Comisiei Europene în domeniul digital. Acesta va reflecta piața utilizatorilor persoane juridice în următorii ani și va fi util pentru măsurarea inițiativei stabilite în Societatea Gigabit a Comisiei.
În conformitate cu obiectivul său de îmbunătățire a conectivității și a inovării în Europa, BEREC a lucrat, de asemenea, la raportul său realizat în comun cu RSPG privind facilitarea conectivității mobile în "zonele problemă", ținând seama de observațiile formulate în cadrul consultării publice organizate între 11 octombrie și 8 noiembrie. Acest raport prezintă o evaluare comparativă a inițiativelor de facilitare a conectivității mobile în "zonele problemă" (acoperire în interiorul clădirilor, în mijloacele de transport, în zone nerentabile, zone protejate etc.). O versiune finală va fi publicată în următoarele săptămâni. De asemenea, BEREC își continuă activitatea în ceea ce privește definirea unei Poziții comune privind monitorizarea acoperirii cu servicii mobile, în urma raportului preliminar pentru o Poziție comună trimis spre consultare publică la ultima reuniune plenară. Răspunsurile primite în cadrul consultării publice desfășurate între 11 octombrie și 8 noiembrie vor ajuta BEREC să finalizeze o Poziție comună care va fi publicată în iunie 2018.
 
Facilitarea extinderii rețelelor de bandă largă: BEREC adoptă două rapoarte privind punerea în aplicare a Directivei pentru reducerea costurilor de instalare a rețelelor de bandă largă și privind  infrastructurile finanțate prin ajutor de stat
Pentru a avea o perspectivă mai aprofundată asupra implementării Directivei privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de bandă largă și pentru a stimula schimbul de experiență între autoritățile de reglementare, BEREC a pregătit o prezentare generală a punerii în aplicare a acestei directive în Europa. Raportul concluzionează că, în majoritatea cazurilor, operatorii ajung la un acord cu furnizorul de infrastructură fără a fi nevoie de implicarea organismului responsabil cu soluționarea litigiilor.
În ședința plenară, BEREC a aprobat, de asemenea, un raport care analizează modul în care condițiile de acces bazate pe Îndrumările UE privind ajutoarele de stat au fost puse în aplicare în diferite state membre, concentrându-se asupra rolului autorităților de reglementare. Raportul arată că numeroase autorități naționale de reglementare sunt implicate în stabilirea condițiilor sau oferă consultanță privind accesul deschis în diferite etape ale procesului de derulare a proiectelor de ajutor de stat, de la licitații până la soluționarea litigiilor. Aceasta arată că produsele de acces și metodele de stabilire a prețurilor sunt adesea identice sau foarte asemănătoare cu ofertele de referință sau cu produsele reglementate ale operatorului cu putere semnificativă. Procedurile de soluționare a litigiilor privind condițiile de acces și prețurile sunt puse la dispoziție de obicei de către autoritățile naționale de reglementare, dar nu au fost utilizate aproape deloc.
 
BEREC se reinventează din interior: BEREC adoptă versiunea finală a programului său de lucru pentru anul 2018
BEREC a hotărât ca în 2018 să își continue activitatea privind o serie de subiecte de importanță strategică, după cum se desprinde din Programul său de lucru anual adoptat la ultimele reuniuni plenare, în urma consultării publice derulate între 11 octombrie și 8 noiembrie. Programul acoperă toate cele cinci domenii din Prioritățile Strategice ale BERECdefinite în Strategia sa pentru perioada 2018-2020, cu accent pe “5G”. În această privință, BEREC va aborda o serie de provocări, precum aspecte ce țin de utilizarea partajată a rețelelor, acoperire și securitate.
 
A fost ales Președintele BEREC pentru anul 2019 și au fost desemnați Vicepreședinții pentru anul 2018
Alegerea Președintelui BEREC pentru anul 2019 a avut loc cu ocazia ultimelor reuniuni plenare ale Organismului. Jeremy Godfrey, Comisar al autorității de reglementare din Irlanda ComReg, a fost ales Președinte al BEREC pentru anul 2019. Georges Michaelides (OCECPR, Cipru) și Dan Sjöblom (PTS, Suedia) au fost de asemenea aleși să contribuie la conducerea BEREC ca Vicepreședinți pentru anul 2018, alături de Sébastien Soriano și Jeremy Godfrey, în calitate de președinți ai BEREC în 2017 și respectiv în 2019.
O listă cuprinzătoare a documentelor publice adoptate la reuniunile plenare este disponibilă pe pagina de internet a BEREC. Următoarea serie de reuniuni plenare ale BEREC se va desfășura la Bratislava, Republica Slovacia, în perioada 8-9 martie 2018.