Comunicate de presă

ANCOM consulta tarifele maxime de acces la reteaua Netcity

01.10.2018

Lansăm astăzi în consultare publică modelul de calcul al costurilor serviciilor de acces oferite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și tarifele maxime rezultate pe baza acestui model pentru accesul la infrastructura fizică a proiectului Netcity. În elaborarea acestui model, am avut în vedere stabilirea tarifelor în funcție de costuri, respectând criteriile de transparență, obiectivitate și proporționalitate. În perioada următoare, vom supune consultării publice și un proiect de decizie privind condițiile tehnice și economice în care să se realizeze accesul furnizorilor la infrastructura Netcity”, a declarat Sorin GRINDEANU, președintele ANCOM.

Modelul de calcul al costurilor

Tarifele serviciilor au fost fundamentate în funcție de costuri, pe baza unui model de calculație realizat în conformitate cu un sistem de criterii transparente, obiective și justificate, utilizând drept standard costurile istorice.

La elaborarea modelului de cost privind tarifele de acces la canalizație, bazat pe metoda costurilor complet alocate, Autoritatea a ţinut cont de necesitatea aplicării unor principii şi metodologii conforme cu practica şi legislaţia europeană, respectând principiul nediscriminării, obiectivităţii, cauzalității şi proporţionalităţii.

Tarifele maxime propuse pentru accesul la infrastructura Netcity

Tarifele maxime practicate de NETCITY TELECOM nu vor depăşi:

- 75,97 euro/km/lună pentru serviciul Tubecity Transport;

- 3,02 euro/buc. pentru serviciul Tubecity Racord tip A (lungime maximă 20 metri);

- 10,87 euro/buc. pentru serviciul Tubecity racord tip B și special (lungime peste 20 metri);

- 8,03 euro pentru serviciul de închiriere Branșament FTTB;

Tarifele maxime stabilite nu includ TVA.

Tarifele practicate în prezent pentru accesul la infrastructura Netcity

Tarifele practicate de NETCITY TELECOM sunt:

- între 85 și 120 euro/km/lună pentru serviciul Tubecity Transport, în funcție de gradul de utilizare;

- 10 euro/buc. pentru serviciul Tubecity Racord tip A;

- între 20 și 50 euro/buc. pentru serviciul Tubecity racord tip B și racord special;

- între 10 și 15 euro pentru serviciul de închiriere Branșament FTTB, în funcție de gradul de utilizare.

Contextul actual

ANCOM a emis avizul privind condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice în baza Legii nr. 154/2012, document care a fost contestat în instanță, nefiind implementat de către dezvoltatorul proiectului Netcity. Actualul cadru legislativ în vigoare, respectiv Legea nr. 159/2016, conferă ANCOM dreptul de a impune prin decizie obligatorie pentru dezvoltatorul proiectului Netcity condițiile tehnice și economice în care să se realizeze accesul furnizorilor la această infrastructură.  

ANCOM a informat Netcity Telecom cu privire la incidența dispozițiilor legale actuale și a solicitat transmiterea documentației complete, necesare în vederea stabilirii și impunerii condițiilor tehnice și economice de acces deschis la canalizația subterană dezvoltată în cadrul „Reţelei metropolitane de fibră optică a municipiului Bucureşti pentru telecomunicaţii - Netcity”.

În perioada următoare, ANCOM va supune consultării publice și un proiect de decizie a președintelui prin care se vor impune condițiile tehnice și economice prin care se va face accesul la infrastructura Netcity.

Procesul de consultare publică

Proiectul de model de calculație a costurilor serviciilor de acces oferite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pentru accesul la infrastructura fizică realizată în cadrul proiectului „Rețelei metropolitane de fibră optică a Municipiului București pentru telecomunicații – Netcity” poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 31.10.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.