Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

ANCOM: Legea infrastructurii trebuie aplicata coerent!

25.04.2019

“Este îngrijorător faptul că, deși cu eforturi susținute a fost creat un instrument legislativ eficient pentru dezvoltarea infrastructurii de comunicații, și anume Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, ne aflăm astăzi în situații critice în care utilizatorii nu mai beneficiază de servicii de telefonie sau internet din cauza unor intervenții în forță. Reiterez faptul că atât autoritățile publice, cât și operatorii de comunicații au la dispoziție cadrul legal în limitele căruia să acționeze și îi îndemn să înțeleagă și să pună în practică drepturile și obligațiile care le revin conform legii. ANCOM va continua să se implice în buna funcționare a pieței, vom continua să emitem legislația secundară necesară și să îi informăm pe toți actorii implicați în aplicarea ei”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.
Aplicarea Legii infrastructurii
În conformitate cu cadrul european de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, furnizarea de rețele de comunicații electronice se realizează în mod liber, pe baza regimului de autorizare generală.
În cazurile în care autoritățile publice au dezvoltat, individual sau în parteneriat public – privat, canalizații subterane pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice, migrarea rețelelor de comunicații în subteran trebuie să se facă potrivit unui calendar convenit între operatori și autoritățile locale în baza unui plan de reinstalare, plan care ar trebui avut în vedere în procesul de dezvoltare a rețelei de canalizație, permițând astfel o programare realistă a activităților necesare pentru mutarea rețelelor.
În situațiile în care nu există o alternativă subterană care ar putea fi utilizată de furnizorii de rețele de comunicații electronice pentru migrarea în subteran a rețelelor instalate aerian, ANCOM încurajează și sprijină prin instrumentele legale de care dispune, implicarea activă a autorităților locale în construirea acestor alternative subterane, măsuri prin care s-ar putea atinge atât obiectivele urbanistice ale comunității locale, cât și posibilitatea desfășurării unor activități care ar putea genera venituri la bugetul local. Activitățile aferente migrării în subteran a unei rețele de comunicații electronice instalată aerian nu se realizează prin reutilizarea cablurilor și echipamentelor existente, necesită o bună planificare, presupunând mai curând instalarea unei noi rețele. Ele includ, pe lângă lucrările de instalații pentru care este necesară autorizația de construire, proiectarea, atât a infrastructurii fizice (tubulatură, camere de tragere) cât și a rețelei propriu-zise de comunicații electronice (cabluri, echipamente), evaluarea și achiziționarea elementelor de infrastructură și de rețea necesare, transportul și instalarea lor în teren, efectuarea de teste și măsurători și în final punerea în funcțiune a noului segment de rețea subterană, anterior dezafectării rețelei aeriene, cu scopul păstrării continuității furnizării serviciului.
„Măsurile de desființare a rețelelor aeriene, cu întreruperea furnizării serviciilor de comunicații către utilizatorii finali, nu pot constitui, în opinia noastră, o abordare sustenabilă, inclusiv în raport cu interesele majore ale comunităților locale. Trebuie să ne amintim că accesul facil la comunicațiile electronice constituie baza tuturor sectoarelor unei economii moderne și inovatoare, contribuind esențial la creșterea calității serviciilor publice, cu precădere în educație, sănătate sau administrație locală. Noi, la ANCOM, ne-am exprimat în mai multe rânduri disponibilitatea de a media un dialog între autoritățile locale și operatori, pentru a găsi soluțiile potrivite pentru ambele părți, astfel încât impactul trecerii rețelelor de comunicații în subteran să fie minim asupra utilizatorilor”, a adăugat președintele ANCOM.
Este deosebit de important ca între aplicarea normelor de urbanism și promovarea concurenței să existe un anumit echilibru, care să susțină dezvoltarea de noi infrastructuri fizice pentru rețele și servicii de comunicații electronice și să asigure în același timp respectarea regulilor de dezvoltare urbană.
ANCOM consideră utilă și absolut necesară colaborarea dintre autoritățile publice locale și furnizorii de rețele de comunicații electronice, în sensul dezvoltării infrastructurilor subterane pe o arie cât mai extinsă pe raza municipiilor și orașelor, precum și a migrării cât mai facile a rețelelor aeriene în canalizații subterane, în vederea îmbunătățirii aspectului urban, a stimulării dezvoltării socio-economice și a creșterii calității vieții cetățenilor.

 

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice prevede că entitățile care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică, inclusiv autoritățile administrației publice centrale sau locale, au obligația de a publica condițiile de acces pe aceste proprietăți, inclusiv tarifele maxime care vor fi percepute furnizorilor de rețele de comunicații electronice pentru acest acces. Informații detaliate despre prevederile Legii Infrastructurii, precum și despre decizia ANCOM privind tarifele maxime de acces pe proprietatea publică, avizele și aprobările emise pentru rețelele de infrastructură dezvoltate de unele autorități locale, condițiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale și multe alte informații specifice sunt disponibile pe site-ul ANCOM aici