Comunicate de presă

ANCOM a elaborat proiectul noii legi care va guverna domeniul comunicatiilor electronice

13.12.2009

 

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a elaborat si supune consultarii publice proiectul noii legi privind comunicatiile electronice care stabileste cadrul aplicabil la nivel national in acest domeniu. Modificarile sunt efectuate in urma revizuirii cadrului european si are drept obiectiv principal implementarea noilor Directive europene. Modificarile vizeaza regimul autorizarii generale, administrarea spectrului radio si a numerotatiei, drepturile utilizatorilor finali, serviciul universal, masurile pe care autoritatea de reglementare le poate adopta in vederea promovarii concurentei sau procedura de sanctionare si control.    

In domeniul spectrului radio s-a facut o serie de modificari menite sa sporeasca flexibilitatea si eficienta alocarii acestei resurse limitate. Astfel, prezentul proiect permite utilizatorilor spectrului sa transfere intr-un mod mai flexibil dreptul de utilizare a frecventelor radio catre terti, in conditiile in care aceasta operatiune nu conduce la o denaturare a concurentei si nu are ca efect neutilizarea spectrului. Totodata, proiectul de lege propune o exceptie de la organizarea unei proceduri de selectie pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio in cazul radiodifuzorilor ce furnizeaza programele publice de radiodifuziune si televiziune, in anumite conditii.

De asemenea, ANCOM va putea revoca, partial sau total, dreptul de utilizare a a frecventelor radio daca masura este necesara pentru asigurarea unui mediu concurential real, in cazul tezaurizarii spectrului radio. Reinnoirea licentelor de utilizare a frecventelor radio acordate se va face cu asigurarea posibilitatii ANCOM de revizuire a conditiilor impuse la acordarea initiala si va putea fi conditionata de plata catre bugetul de stat a unei taxe de licenta al carei cuantum se stabileste, in mod individual, prin hotarare a Guvernului.

Unul dintre principalele obiective ale modificarii cadrului european in materie este promovarea intereselor utilizatorilor, prin asigurarea unui inalt nivel de protectie a datelor cu caracter personal si vietii private si prin asigurarea integritatii si securitatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice. Ca regula generala, se stabileste ca furnizorii trebuie sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a asigura securitatea si integritatea retelelor si a serviciilor oferite, astfel incat sa se asigure un nivel de securitate corespunzator riscului identificat si sa se previna ori sa se minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor si retelelor interconectate, ANCOM avand posibilitatea de a stabili modalitatea de implementare a reglementarilor privind securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, cu respectarea procedurii de consultare publica.

Prevederile referitoare la drepturile utilizatorilor finali au fost de asemenea modificate si completate, mai ales cele referitoare la transparenta si la informarea utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, la informatiile minime ce trebuie incluse in contracte sau la incheierea si executarea contractelor incheiate la distanta.

Suplimentar fata de reglementarile actuale, furnizorii trebuie sa introduca in contracte si informatii privind orice conditii care limiteaza accesul sau utilizarea anumitor servicii si aplicatii, informatii privind procedurile de masurare si gestionare a traficului in scopul de a evita congestionarea segmentelor de retea sau utilizarea acestora la capacitate maxima, informatii privind impactul acestor proceduri asupra calitatii serviciului, precum si informatii privind categoriile de masuri ce pot fi luate in cazul aparitiei unor incidente, amenintari si vulnerabilitati privind securitatea sau integritatea retelei si/sau serviciilor.

O importanta deosebita a fost acordata atat utilizatorilor finali cu dizabilitati, ale caror drepturi au fost extinse astfel incat acestia sa beneficieze de aceeasi oferta de servicii de comunicatii electronice ca si ceilalti utilizatori finali, cat si asigurarii accesului utilizatorilor la numerele de urgenta in mod gratuit si fara a folosi niciun mijloc de plata.

Noul cadru european a adus o serie de modificari in ceea ce priveste procedura de sanctionare si control. Astfel, in situatia in care ANCOM constata incalcarea unei obligatii, va notifica furnizorul in cauza cu privire la incalcarea constata si ii va acorda un termen pentru exprimarea punctului de vedere referitor la cele constatate, fiind eliminata obligativitatea acordarii unui termen de cel putin 30 de zile in care furnizorul putea sa justifice sau sa remedieze incalcarea constatata. De asemenea, spre deosebire de vechea reglementare, conform noului cadru, autoritatea va aplica sanctiunea corespunzatoare incalcarii prevederilor legale chiar si in situatia in care furnizorul a inteles sa remedieze incalcarea cu privire la care a fost emisa notificarea. In aceasta situatie, ANCOM va tine cont, la individualizarea sanctiunii, si de perioada de timp in care obligatia legala a fost incalcata. Printre masurile pentru restabilirii legalitatii si a remedierii situatiei, ANCOM poate dispune chiar si suspendarea sau amanarea furnizarii, pentru o anumita perioada, a unui serviciu sau a unui pachet de servicii a caror furnizare ar putea afecta concurenta pe piata, precum si alte masuri.

“Transpunerea noului cadrul de reglementare european in legislatia nationala este unul dintre cele mai importante proiecte ale ANCOM de pana acum, de o mare anvergura si cu impact semnificativ atat asupra pietei telecom, cat si asupra utilizatorilor din Romania. Noile Directive ofera autoritatilor de reglementare competente sporite pentru protejarea utilizatorilor finali si incurajarea competitiei pe piata de telecom”, a declarat presedintele ANCOM, Catalin Marinescu.

Modificarile aduse cadrului european trebuie transpuse in legislatia nationala pana cel tarziu la data de 25 mai 2011. Proiectul de lege poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 14.01.2011, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti) sau direct la registratura. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.