Legislaţie

Decizii ANCOM


Reseteaza Filtrarea
Nr Titlu decizie An [Detalii]
201 Decizie nr. 345/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Digital Cable Systems* 2014 [Detalii...]
202 Decizie nr. 344/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Digicom Systems* 2014 [Detalii...]
203 Decizie nr. 343/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Cosmote Romanian Mobile Telecommunications* 2014 [Detalii...]
204 Decizie nr. 342/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Contact Telecom* 2014 [Detalii...]
205 Decizie nr. 341/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Connet-RO* 2014 [Detalii...]
206 Decizie nr. 340/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Combridge* 2014 [Detalii...]
207 Decizie nr. 339/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Cellebral* 2014 [Detalii...]
208 Decizie nr. 338/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Canal S* 2014 [Detalii...]
209 Decizie nr. 337/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Aqualogic* 2014 [Detalii...]
210 Decizie nr. 336/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Alizee Telecom Network* 2014 [Detalii...]
211 Decizie nr. 335/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Aeroglobal 2014 [Detalii...]
212 Decizie nr. 334/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Advanced Business Solutions International * 2014 [Detalii...]
213 Decizie nr. 333/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina Adisam Telecom* 2014 [Detalii...]
214 Decizie nr. 332/2014 privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros pe baza unor modele de calculaţie a costurilor în sarcina A1 Telecom Network ISP * 2014 [Detalii...]
215 Decizia nr. 1/2014 privind desemnarea S.C. Romtelecom S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de tranzit naţional comutat al apelurilor în reţelele publice de telefonie 2014 [Detalii...]
216 Decizia nr. 1154/2013 privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor 2013 [Detalii...]
217 Decizia nr.1159/2013 privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. (– text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 11 iunie 2015) 2013 [Detalii...]
218 Decizia nr.1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale (– text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 1 ianuarie 2018) 2013 [Detalii...]
219 Decizie nr. 639/2013 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 2013 [Detalii...]
220 Decizie nr. 638/2013 privind unele măsuri referitoare la gestionarea benzii de frecvenţe radio 3400-3800 MHz 2013 [Detalii...]
221 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 11 iunie 2015) 2013 [Detalii...]
222 Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 2013 [Detalii...]
223 Decizia nr.513/2013 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale 2013 [Detalii...]
224 Decizia nr. 378/2013 pentru modificarea Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 2013 [Detalii...]
225 Decizia nr. 380/2013 privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice 2013 [Detalii...]
226 Decizie nr. 379/2013 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional sau pentru servicii de interes general 2013 [Detalii...]
227 Decizia nr. 377/2013 privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS 2013 [Detalii...]
228 Decizie nr. 376/2013 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 2013 [Detalii...]
229 Decizie nr. 375/2013 privind Planul naţional de numerotaţie 2013 [Detalii...]
230 Decizie 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului 2013 [Detalii...]
231 Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informații către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu modificările și completările ulterioare, (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 23 martie 2018) 2013 [Detalii...]
232 Decizie nr. 117/2013 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 2013 [Detalii...]
233 Decizie nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 2012 [Detalii...]
234 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 976/2012 privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. 2012 [Detalii...]
235 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 975/2012 pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale. 2012 [Detalii...]
236 Decizie nr.892/2012 pentru modificarea şi completarea Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 168/2010 pentru armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio pereche 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz şi 1805-1842,5 MHz 2012 [Detalii...]
237 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 801/2012 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 2012 [Detalii...]
238 Decizia nr.351/2012 privind modificarea unor reglementări din domeniul portabilităţii numerelor 2012 [Detalii...]
239 Decizia nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului (text consolidat neoficial la data de 26 martie 2020) 2012 [Detalii...]
240 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 274/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea evidenţei contabile separate şi a evidenţei contabile a costurilor, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, de către Societatea „Romtelecom” – S.A., cu modificările şi completările ulterioare (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 26 februarie 2014) 2012 [Detalii...]
241 Decizia nr. 541/2012 privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio 2012 [Detalii...]
242 Decizie nr 392/2012 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației 2012 [Detalii...]
243 Decizia nr.1722/2011privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 2011 [Detalii...]
244 Decizia nr.101/2012 privind desemnarea Volio Communications – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
245 Decizia nr.109/2012 privind desemnarea Vodafone Romania – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
246 Decizia nr.108/2012 privind desemnarea Telemobil – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
247 Decizia nr.107/2012 privind desemnarea Romtelecom – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
248 Decizia nr.106/2012 privind desemnarea RCS & RDS – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
249 Decizia nr.105/2012 privind desemnarea Orange România – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
250 Decizia nr.104/2012 privind desemnarea Cosmote Romanian Mobile Telecommunications – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
251 Decizia nr.103/2012 privind desemnarea Voxline Communication – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
252 Decizia nr.102/2012 privind desemnarea Voxility – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
253 Decizia nr.100/2012 privind desemnarea Vodafone Romania – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
254 Decizia nr.99/2012 privind desemnarea Vitanic RO – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
255 Decizia nr.98/2012 privind desemnarea Vialtex Prodcom – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
256 Decizia nr.97/2012 privind desemnarea UPC Romania – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
257 Decizia nr.96/2012 privind desemnarea Trans Tel Services – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
258 Decizia nr.95/2012 privind desemnarea Telemobil – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
259 Decizia nr.94/2012 privind desemnarea Telemax – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
260 Decizia nr.93/2012 privind desemnarea Telefonet Comm Tech – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
261 Decizia nr.92/2012 privind desemnarea Telcor Communications – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
262 Decizia nr.91/2012 privind desemnarea Romtelecom – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
263 Decizia nr.90/2012 privind desemnarea Real Network and Telecomunications – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
264 Decizia nr.89/2012 privind desemnarea RCS & RDS – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
265 Decizia nr.88/2012 privind desemnarea Rartel – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
266 Decizia nr.87/2012 privind desemnarea Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
267 Decizia nr.86/2012 privind desemnarea Prime Telecom – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
268 Decizia nr.85/2012 privind desemnarea Orange România – S.A. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
269 Decizia nr.84/2012 privind desemnarea Nobel Romania” – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativă pe piaţa serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria reţea publică de telefonie şi impunerea de obligaţii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
270 Decizia nr.83/2012 privind desemnarea Nextgen Communications – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
271 Decizia nr.82/2012 privind desemnarea Net-Connect Internet – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
272 Decizia nr.81/2012 privind desemnarea Necc Telecom Romania – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
273 Decizia nr.80/2012 privind desemnarea Media Sat – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
274 Decizia nr.79/2012 privind desemnarea Iristel Romania – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
275 Decizia nr.78/2012 privind desemnarea Intersat – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
276 Decizia nr.77/2012 privind desemnarea Interpoint – S.R.L.ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
277 Decizia nr.76/2012 privind desemnarea Internet Telecom – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
278 Decizia nr.75/2012 privind desemnarea Ines Group – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
279 Decizia nr.74/2012 privind desemnarea Idilis – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
280 Decizia nr.73/2012 privind desemnarea GTS Telecom – S.R.L.ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
281 Decizia nr.72/2012 privind desemnarea GBA Network Group – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
282 Decizia nr.71/2012 privind desemnarea Euroweb Romania – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
283 Decizia nr.70/2012 privind desemnarea Dotro Telecom – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
284 Decizia nr.69/2012 privind desemnarea Digital Cable Systems – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
285 Decizia nr.68/2012 privind desemnarea Digicom Systems – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
286 Decizia nr.67/2012 privind desemnarea Dial Telecom – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
287 Decizia nr.66/2012 privind desemnarea Cosmote Romanian Mobile Telecommunications – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
288 Decizia nr.65/2012 privind desemnarea Contact Telecom – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
289 Decizia nr.64/2012 privind desemnarea Connet-RO – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
290 Decizia nr.63/2012 privind desemnarea Combridge – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
291 Decizia nr.62/2012 privind desemnarea Cobalt IT – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
292 Decizia nr.61/2012 privind desemnarea Cellebral – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
293 Decizia nr.60/2012 privind desemnarea Canal S – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
294 Decizia nr.59/2012 privind desemnarea Atlas Telecom Network Romania – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
295 Decizia nr.58/2012 privind desemnarea Aqualogic – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
296 Decizia nr.57/2012 privind desemnarea Alizee Telecom Network – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
297 Decizia nr.56/2012 privind desemnarea Aeroglobal – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
298 Decizia nr.55/2012 privind desemnarea Advanced Business Solutions International – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
299 Decizia nr.54/2012 privind desemnarea Adisam Telecom – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
300 Decizia nr.53/2012 privind desemnarea A1 Telecom Network ISP – S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2012 [Detalii...]
301 Decizia preşedintelui ANCOM nr.34/2012 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 2012 [Detalii...]
302 Decizia nr. 1816/2011 privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 880-915 MHz/925-960 MHz, respectiv 1710-1747,5 MHz/1805-1842,5 MHz 2011 [Detalii...]
303 Decizia nr.1813/2011 privind modificarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației 2011 [Detalii...]
304 Decizia nr.1640/2011 privind modificarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 789/2009 2011 [Detalii...]
305 Decizia nr.1382/2011 privind modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice 2011 [Detalii...]
306 Decizia nr. 282/2011 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare 2011 [Detalii...]
307 Decizia 1167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 2011 [Detalii...]
308 Decizia nr. 1201/2011privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet şi publicarea parametrilor aferenţi 2011 [Detalii...]
309 Decizia nr. 968/2011 privind planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tiparire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale 2011 [Detalii...]
310 Decizia nr.7/2011 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice 2011 [Detalii...]
311 Decizia nr. 15/2011 privind obligatiile impuse operatorului cu putere semnificativa pe piata serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pâna la si inclusiv 2 Mbps 2011 [Detalii...]
312 Decizia nr. 6/2011 privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice corespunzatoare serviciilor de linii închiriate – segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pâna la si inclusiv 2 Mbps 2011 [Detalii...]
313 Decizia nr.861/2010 privind modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 1023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 2010 [Detalii...]
314 Decizia 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizarii serviciilor de programe audiovizuale (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 27 aprilie 2015) 2010 [Detalii...]
315 Decizia presedintelui ANCOM nr. 653/2010 privind obligatiile impuse operatorului cu putere semnificativa pe piata serviciilor de acces la elemente de infrastructura 2010 [Detalii...]
316 Decizia presedintelui ANCOM nr. 626/2010 privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructura 2010 [Detalii...]
317 Decizia nr. 226/2010 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui InspectoratuluiGeneral pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privindaprobarea Regulamentului de radiocomunicatiipentru serviciul de amator din România 2010 [Detalii...]
318 Decizia nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2010 [Detalii...]
319 Decizia nr.480/2010 privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta autoritatii nationale pentru administrare si reglementare în comunicatii 2010 [Detalii...]
320 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional, cu modificările ulterioare (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 8 februarie 2013) 2010 [Detalii...]
321 Decizie nr. 458/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie 2010 [Detalii...]
322 Decizia nr. 532/2010 privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2010 [Detalii...]
323 Decizia nr. 339/2010 privind modificarea tarifelor de portare a numerelor 2010 [Detalii...]
324 Decizia nr. 178/2010 pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de catre SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII – S.A. 2010 [Detalii...]
325 Decizia nr. 168/2010 pentru armonizarea utilizarii benzilor de frecvente radio pereche 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz si 1805-1842,5 MHz 2010 [Detalii...]
326 Decizia 955/2009 privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2009 [Detalii...]
327 Decizie nr. 1015/2009 privind desemnarea Romtelecom ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de acces la puncte fixe la retelele publice de telefonie 2009 [Detalii...]
328 Decizie nr. 1014/2009 privind desemnarea Romtelecom ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe în retelele publice de telefonie si pe piata serviciilor de tranzit national comutat al apelurilor în retelele publice de telefonie si impunerea de obligatii in sarcina acestuia 2009 [Detalii...]
329 Decizie nr. 995/2009 privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de originare a apelurilor la puncte fixe, ale serviciilor de tranzit comutat al apelurilor, precum si ale serviciilor de acces la puncte fixe la retelele publice de telefonie 2009 [Detalii...]
330 Decizia nr. 891/2009 privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale 2009 [Detalii...]
331 Decizia 407/2009 privind desemnarea furnizorilor de serviciu universal în vederea punerii la dispozitia utilizatorilor finali a unui registru al abonatilor în forma electronica 2009 [Detalii...]
332 Decizia nr. 379/2009 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 2009 [Detalii...]
333 Decizia nr.299/2009 pentru desemnare Societatii Comerciale „Vodafone Romania” – S.A ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria retea publica de telefonie. 2009 [Detalii...]
334 Decizia nr.298/2009 pentru desemnare Societatii Comerciale „Telemobil” – S.A ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria retea publica de telefonie. 2009 [Detalii...]
335 Decizia nr.296/2009 pentru desemnare Societatii Comerciale „Orange Romania” – S.A ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria retea publica de telefonie. 2009 [Detalii...]
336 Decizia nr.295/2009 pentru desemnare Societatii Comerciale „Cosmote Romanian Mobile Telecommunications” – S.A ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria retea publica de telefonie. 2009 [Detalii...]
337 Decizia 406/2009 privind desemnarea furnizorilor de serviciu universal în vederea punerii la dispozitia utilizatorilor finali a unui serviciu de informatii privind abonatii 2009 [Detalii...]
338 Decizia nr. 293/2009 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 1 ianuarie 2013) 2009 [Detalii...]
339 Decizia nr.297/2009 pentru desemnare Societatii Comerciale „RCS&RDS” – S.A ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria retea publica de telefonie. 2009 [Detalii...]
340 Decizia nr. 167/2009 privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 2009 [Detalii...]
341 Decizie nr.127/2009 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 2 decembrie 2015) 2009 [Detalii...]
342 Decizie 169/2009 privind desemnarea Societatii Nationale de Radiocomunicatii ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune, pe piata serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvente FM si pe piata serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de radiodifuziune în banda de frecvente AM. 2009 [Detalii...]
343 Decizie 154/2009 privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune 2009 [Detalii...]
344 Decizie nr.77/2009 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 31 mai 2013) 2009 [Detalii...]
345 Decizie nr. 35/2009 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2009 [Detalii...]
346 Decizie nr. 1228/2008 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului deserviciu universal în domeniul serviciilor postale 2008 [Detalii...]
347 Decizie nr 1131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date 2008 [Detalii...]
348 Decizie nr.896/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporala 2008 [Detalii...]
349 Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 1023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare (text consolidat neoficial, cuprinzând prevederile în vigoare la data de 30 noiembrie 2010) 2008 [Detalii...]
350 Decizie nr. 896/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporala 2008 [Detalii...]
351 Decizie 888/2008 privind procedura de verificare si omologare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de emitere a facturilor în forma electronica 2008 [Detalii...]
352 Decizia presedintelui ANRCTI nr. 732/2008 privind procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz si stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz 2008 [Detalii...]
353 Decizia nr.651/2008 privind desemnarea S.C. Vodafone Romania S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
354 Decizia nr.652/2008 privind desemnarea S.C. Voxility S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
355 Decizia nr.650/2008 privind desemnarea S.C. Vip Net S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
356 Decizia nr.649/2008 privind desemnarea S.C. UPC S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
357 Decizia nr.648/2008 privind desemnarea S.C. Trans Tel Services S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
358 Decizia nr.647/2008 privind desemnarea S.C. Total Telecom S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
359 Decizia nr.646/2008 privind desemnarea S.C. Thomas Hook Communications S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
360 Decizia nr.645/2008 privind desemnarea S.C. Telcor Communications S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
361 Decizia nr.644/2008 privind desemnarea S.C. Romtelecom S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
362 Decizia nr.643/2008 privind desemnarea S.C. RCS-RDS S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
363 Decizia nr.642/2008 privind desemnarea S.C. Rartel S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
364 Decizia nr.641/2008 privind desemnarea S.C. Radiocom S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
365 Decizia nr.640/2008 privind desemnarea S.C. Plug IT International S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
366 Decizia nr.639/2008 privind desemnarea S.C. Parlatel S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
367 Decizia nr.638/2008 privind desemnarea S.C. Orange Romania S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
368 Decizia nr.637/2008 privind desemnarea S.C. Nxtel Solutions S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
369 Decizia nr.636/2008 privind desemnarea S.C. Nevi Telecom S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
370 Decizia nr.635/2008 privind desemnarea S.C. Netpoint S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
371 Decizia nr.634/2008 privind desemnarea S.C. Net-Connect Internet S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
372 Decizia nr.633/2008 privind desemnarea S.C. Netmaster S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
373 Decizia nr.632/2008 privind desemnarea S.C. Media Sat S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
374 Decizia nr.631/2008 privind desemnarea S.C. Intersat S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
375 Decizia nr.630/2008 privind desemnarea S.C. Ines Group S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
376 Decizia nr.629/2008 privind desemnarea S.C. Idilis S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
377 Decizia nr.628/2008 privind desemnarea S.C. GTS Telecom S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
378 Decizia nr.627/2008 privind desemnarea S.C. Globtel Internet S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
379 Decizia nr.626/2008 privind desemnarea S.C. Euroweb S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
380 Decizia nr.625/2008 privind desemnarea S.C. Digicom Systems S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
381 Decizia nr.624/2008 privind desemnarea S.C. Dial Telecom S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
382 Decizia nr.623/2008 privind desemnarea S.C. Connet - Ro S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
383 Decizia nr.622/2008 privind desemnarea S.C. Combridge S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
384 Decizia nr.621/2008 privind desemnarea S.C. Datek Telecom S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
385 Decizia nr.620/2008 privind desemnarea S.C. Canal S S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
386 Decizia nr.619/2008 privind desemnarea S.C. BP Office & Service S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
387 Decizia nr.618/2008 privind desemnarea S.C. Atlas Telecom Network S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
388 Decizia nr.617/2008 privind desemnarea S.C. Aietes Telecom Galati Filiala Tulcea S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
389 Decizia nr.616/2008 privind desemnarea S.C. Advanced Business Solutions International S.R.L. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
390 Decizia nr.615/2008 privind desemnarea S.C. Adisam Telecom S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria retea publica de telefonie si impunerea de obligatii în sarcina acestuia 2008 [Detalii...]
391 Decizia nr.585/2008 privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe 2008 [Detalii...]
392 Decizia nr. 572/2008 privind modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2008 [Detalii...]
393 Decizia presedintelui ANRCTI nr. 520/2008 privind completarea Deciziei presedintelui ANRCTI nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 2008 [Detalii...]
394 Decizia presedintelui ANRCTI nr. 500/2008 privind alocarea si utilizarea unor resurse tehnice (text consolidat neoficial la data de 22 iulie 2011) 2008 [Detalii...]
395 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 2008 [Detalii...]
396 Decizie nr. 241/2008 privind procedura de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz 2008 [Detalii...]
397 Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatie nr. 258/2008 privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2008 [Detalii...]
398 Decizie nr. 3287/2007 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.480/2005 privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. 2007 [Detalii...]
399 Decizie nr. 25/2008 privind completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2008 [Detalii...]
400 Decizie nr.3442/2007 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2007 [Detalii...]