Printeaza Pagina Decizii ANCOM


Reseteaza Filtrarea
Nr Titlu decizie An [Detalii]
1 Decizia ANCOM nr. 179/2024 de aprobare a condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul deschis la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructurile fizice aferente acestora potrivit schemei de ajutor de stat pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență 2022, Pilonul II „Transformare digitală”, Componenta 7 „Transformarea digitală”, Operațiunea B „Conectivitate digitală”, Investiția I11 „Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe” 2024.00 [Detalii...]
2 Decizia ANCOM nr. 147/2024 privind piețele relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte mobile, precum și de retragere a obligațiilor individuale existente 2024.00 [Detalii...]
3 Decizia ANCOM nr. 111/2024 privind aprobarea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio 2024.00 [Detalii...]
4 Decizia ANCOM nr. 70/2024 privind securitatea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului 2024.00 [Detalii...]
5 Decizia ANCOM nr. 925/ 2023 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale 2023.00 [Detalii...]
6 Decizia ANCOM nr. 687/2023 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio 2023.00 [Detalii...]
7 Decizia nr. 694/2023 de aprobare a condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul deschis la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructurile fizice aferente acestora potrivit schemei de ajutor de stat pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență 2022, Pilonul II „Transformare digitală”, Componenta 7 „Transformarea digitală”, Operațiunea B „Conectivitate digitală”, Investiția I11 „Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe” 2023.00 [Detalii...]
8 Decizia ANCOM nr. 423/2023 privind obligaţiile ce le revin anumitor furnizori de servicii de găzduire electronică cu resurse IP şi pentru modificarea şi completarea Deciziei ANCOM nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către ANCOM 2023.00 [Detalii...]
9 Decizia ANCOM nr. 247/2023 pentru modificarea și completarea Deciziei ANCOM nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, precum și de completare a Deciziei ANCOM nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informații către ANCOM 2023.00 [Detalii...]
10 Decizia ANCOM nr. 74/2023 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități 2023.00 [Detalii...]
11 Decizia ANCOM nr.73/2023 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora 2023.00 [Detalii...]
12 Decizia ANCOM nr. 71/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație 2023.00 [Detalii...]
13 Decizia ANCOM nr.72/2023 pentru stabilirea regulilor de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul portabilității numerelor 2023.00 [Detalii...]
14 Decizia ANCOM nr. 70/2023 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 2023.00 [Detalii...]
15 Decizia ANCOM nr. 814/2022 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2897/2007 privind stabilirea şi încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie 2022.00 [Detalii...]
16 Decizia nr. 786/2022 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 1023/2008 privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 2022.00 [Detalii...]
17 Poziţia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații cu privire la revizuirea pieței relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară 2022.00 [Detalii...]
18 Decizia ANCOM nr 672/2022 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică 2022.00 [Detalii...]
19 Decizia ANCOM nr 645/2022 pentru modificarea şi completarea Deciziei președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 2022.00 [Detalii...]
20 Decizia președintelui ANCOM nr. 644 privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz 2022.00 [Detalii...]
21 Decizia președintelui ANCOM nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalitații de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografica a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructura fizica asociate acestora, consolidată la data de 10 mai 2023 2022.00 [Detalii...]
22 Decizia președintelui ANCOM nr. 156/2022 privind tarifele orientative pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea 2022.00 [Detalii...]
23 Decizia președintelui ANCOM nr. 139/2022 privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 245/2017 privind reglementarea serviciului de amator 2022.00 [Detalii...]
24 Decizia președintelui ANCOM nr. 98/2022 privind completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere 2022.00 [Detalii...]
25 Decizia președintelui ANCOM nr. 719/2021 privind stabilirea unor masuri de reglementare tarifara pe baza plafoanelor tarifare și formulelor de control al creșterii tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal furnizate de Compania Naționala Poșta Româna – S.A. în calitate de furnizor de serviciu universal 2021.00 [Detalii...]
26 Decizia președintelui ANCOM nr. 613/2021 privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2019 2021.00 [Detalii...]
27 Decizia președintelui ANCOM nr. 594/2021 privind procedura de selecție pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio 2021.00 [Detalii...]
28 Decizia președintelui ANCOM nr. 353/2021 pentru modificarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 598/2020 privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondența interne, din cea mai rapida categorie standard, impuse prin Decizia președintelui ANCOM nr. 1363/2019 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Româna – S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale 2021.00 [Detalii...]
29 Decizia președintelui ANCOM nr. 224/2021 pentru modificarea și completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio 2021.00 [Detalii...]
30 Decizia președintelui ANCOM nr. 248/2021 pentru modificarea si completarea Deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere 2021.00 [Detalii...]
31 Decizia președintelui ANCOM nr. 267/2021 privind autorizarea societații „RCS&RDS” S.A. sa aplice, pentru o perioada de cel mult 12 luni, propriilor clienți suprataxe, în plus fața de tarifele naționale, pentru unele dintre serviciile de roaming reglementate furnizate acestora în interiorul Spațiului Economic European 2021.00 [Detalii...]
32 Decizia președintelui ANCOM nr. 199/2021 pentru completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 2021.00 [Detalii...]
33 Decizia președintelui ANCOM nr.86/2021 privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2018 2021.00 [Detalii...]
34 Decizia președintelui ANCOM nr. 1239/2020 privind completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 2020.00 [Detalii...]
35 Decizia președintelui ANCOM nr. 1212 din 9 decembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii datorate bugetului Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii 2020.00 [Detalii...]
36 Decizia președintelui ANCOM nr. 1215/2020 privind aprobarea condițiilor tehnice și economice de acces la infrastructura fizică (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în comuna Ghiroda 2020.00 [Detalii...]
37 Pozitia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii cu privire la revizuirea pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de acces local la puncte fixe si, respectiv, serviciilor de acces central la puncte fixe, pentru servicii destinate publicului larg 2020.00 [Detalii...]
38 Decizia președintelui ANCOM nr. 898/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 44/2018 privind desemnarea societății Vodafone Romania S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
39 Decizia președintelui ANCOM nr. 897/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 37/2018 privind desemnarea societății Telekom Romania Communications S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie 2020.00 [Detalii...]
40 Decizia președintelui ANCOM nr. 896/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 33/2018 privind desemnarea societății RCS & RDS S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
41 Decizia președintelui ANCOM nr. 895/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 30/2018 privind desemnarea societății Nobel Romania - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
42 Decizia președintelui ANCOM nr. 894/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 11/2018 privind desemnarea societății 2K Telecom - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
43 Decizia președintelui ANCOM nr. 893/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 14/2018 privind desemnarea societății Adisam Telecom - S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
44 Decizia președintelui ANCOM nr. 892/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 16/2018 privind desemnarea societății „Caro Network” - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
45 Decizia președintelui ANCOM nr. 891/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 17/2018 privind desemnarea societății Combridge - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
46 Decizia președintelui ANCOM nr. 890/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 18/2018 privind desemnarea societății Connet-RO - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
47 Decizia președintelui ANCOM nr. 889/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 19/2018 privind desemnarea societății Digital Cable Systems - S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
48 Decizia președintelui ANCOM nr. 888/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 20/2018 privind desemnarea societății Dotro Telecom - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
49 Decizia președintelui ANCOM nr. 887/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 21/2018 privind desemnarea societății Euroweb Romania - S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
50 Decizia președintelui ANCOM nr. 886/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 22/2018 privind desemnarea societății GTS Telecom - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
51 Decizia președintelui ANCOM nr. 885/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 23/2018 privind desemnarea societății Ines Group - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
52 Decizia președintelui ANCOM nr. 884/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 24/2018 privind desemnarea societății „Intersat” - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
53 Decizia președintelui ANCOM nr. 883/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 25/2018 privind desemnarea societății Iristel Romania - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
54 Decizia președintelui ANCOM nr. 882/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 26/2018 privind desemnarea societății Media Sat - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
55 Decizia președintelui ANCOM nr. 881/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 28/2018 privind desemnarea societății Net-Connect Communications - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
56 Decizia președintelui ANCOM nr. 880/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 29/2018 privind desemnarea societății Nextgen Communications - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
57 Decizia președintelui ANCOM nr. 879/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 31/2018 privind desemnarea societații Orange România - S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie, cu modificarile și completarile ulterioare 2020.00 [Detalii...]
58 Decizia președintelui ANCOM nr. 878/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 32/2018 privind desemnarea societății Prime Telecom - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
59 Decizia președintelui ANCOM nr. 877/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 34/2018 privind desemnarea societății Smart Telecom Media - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
60 Decizia președintelui ANCOM nr. 876/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 27/2018 privind desemnarea societății Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
61 Decizia președintelui ANCOM nr. 875/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 35/2018 privind desemnarea societății Spice Telecom - S.R.L.-D. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
62 Decizia președintelui ANCOM nr. 874/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 36/2018 privind desemnarea societății Telcor Communications - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
63 Decizia președintelui ANCOM nr. 873/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 43/2018 privind desemnarea societății Telecom Blue Expert - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
64 Decizia președintelui ANCOM nr. 872/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 38/2018 privind desemnarea societății Telekom Romania Mobile Communications - S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
65 Decizia președintelui ANCOM nr. 871/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 39/2018 privind desemnarea societății Trans Tel Services - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
66 Decizia președintelui ANCOM nr. 870/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 41/2018 privind desemnarea societății Vitanic RO - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
67 Decizia președintelui ANCOM nr. 869/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 42/2018 privind desemnarea societății Viva Telecom - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
68 Decizia președintelui ANCOM nr. 868/2020 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 45/2018 privind desemnarea societății Volocall - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2020.00 [Detalii...]
69 Decizia președintelui ANCOM nr. 866/2020 privind privind respingerea cererii societații „Orange România” S.A. de autorizare a aplicarii, pentru o perioada de cel mult 12 luni, de anumite suprataxe, în plus fața de tarifele naționale, pentru unele dintre serviciile de roaming reglementate furnizate în interiorul Spațiului Economic European 2020.00 [Detalii...]
70 Decizia președintelui ANCOM nr. 598/2020 privind stabilirea condițiilor și procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență interne, din cea mai rapidă categorie standard, impuse prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1363/2019 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română – S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale 2020.00 [Detalii...]
71 Decizia președintelui ANCOM nr. 820/2020 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 1023/2008 privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență 2020.00 [Detalii...]
72 Decizia președintelui ANCOM nr 808/2020 privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2017 2020.00 [Detalii...]
73 Decizia președintelui ANCOM nr 585/2020 privind autorizarea societații „RCS&RDS” S.A. sa aplice, pentru o perioada de cel mult 12 luni, propriilor clienți anumite suprataxe, în plus fața de tarifele naționale, pentru unele dintre serviciile de roaming reglementate furnizate acestora în interiorul Spațiului Economic European 2020.00 [Detalii...]
74 Decizia președintelui ANCOM nr. 554/2020 privind aprobarea condițiilor tehnice și economice de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Târgu Mureș 2020.00 [Detalii...]
75 Decizia președintelui ANCOM nr. 465/2020 privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. 2020.00 [Detalii...]
76 Decizia președintelui ANCOM nr. 388/2020 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale 2020.00 [Detalii...]
77 Decizia președintelui ANCOM nr. 1372/2019 privind completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 2019.00 [Detalii...]
78 Decizia președintelui ANCOM nr 1362/2019 privind condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT 2019.00 [Detalii...]
79 Decizia președintelui ANCOM nr.1363/2019 privind desemnarea Companiei Nationale Poșta Româna – S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2019.00 [Detalii...]
80 Decizia președintelui ANCOM nr. 1310/2019 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 50/2018 privind desemnarea societății „Vodafone Romania” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2019.00 [Detalii...]
81 Decizia președintelui ANCOM nr. 1309/2019 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 49/2018 privind desemnarea societății „Telekom Romania Mobile Communications” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2019.00 [Detalii...]
82 Decizia președintelui ANCOM nr. 1308/2019 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 48/2018 privind desemnarea societății „RCS & RDS” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2019.00 [Detalii...]
83 Decizia președintelui ANCOM nr. 1307/2019 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 47/2018 privind desemnarea societății „Orange România” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2019.00 [Detalii...]
84 Decizia președintelui ANCOM nr. 1306/2019 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 46/2018 privind desemnarea societății „Lycamobile” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie, cu modificările și completările ulterioare 2019.00 [Detalii...]
85 Decizia președintelui ANCOM nr.1012/2019 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 160/2015 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități 2019.00 [Detalii...]
86 Decizia președintelui ANCOM nr. 934/24 septembrie 2019 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale 2019.00 [Detalii...]
87 Decizia președintelui ANCOM nr. 862/2019 privind aprobarea condițiilor tehnice și economice de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Sibiu 2019.00 [Detalii...]
88 Decizia președintelui ANCOM nr. 679/2019 privind autorizarea societații „RCS&RDS” S.A. sa aplice, pentru o perioada de cel mult 12 luni, propriilor clienți anumite suprataxe, în plus fața de tarifele naționale, pentru unele dintre serviciile de roaming reglementate furnizate acestora în interiorul Spațiului Economic European 2019.00 [Detalii...]
89 Decizia președintelui ANCOM nr. 300/2019 pentru abrogarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.154/2013 privind identificarea pieței relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor 2019.00 [Detalii...]
90 Decizia președintelui ANCOM nr. 93/2019 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările și completările ulterioare 2019.00 [Detalii...]
91 Decizia președintelui ANCOM nr. 40/2019 pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de către societatea „NETCITY TELECOM” S.R.L. în baza contractului de concesiune nr. 4390/02.06.2008, încheiat cu municipiul București 2019.00 [Detalii...]
92 Decizia președintelui ANCOM nr. 1185/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Volocall - S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
93 Decizia președintelui ANCOM nr. 1184/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Vodafone Romania – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
94 Decizia președintelui ANCOM nr. 1183/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Viva Telecom - S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
95 Decizia președintelui ANCOM nr. 1182/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Vitanic RO – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
96 Decizia președintelui ANCOM nr. 1181/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății UPC ROMANIA – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
97 Decizia președintelui ANCOM nr. 1180/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Trans Tel Services – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
98 Decizia președintelui ANCOM nr. 1179/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Telekom Romania Mobile Communications – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
99 Decizia președintelui ANCOM nr. 1178/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Telekom Romania Communications – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
100 Decizia președintelui ANCOM nr. 1177/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Telecom Blue Expert S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
101 Decizia președintelui ANCOM nr. 1176/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Telcor Communications – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
102 Decizia președintelui ANCOM nr. 1175/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Spice Telecom - S.R.L.-D., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
103 Decizia președintelui ANCOM nr. 1174/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
104 Decizia președintelui ANCOM nr. 1173/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Smart Telecom Media - S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
105 Decizia președintelui ANCOM nr. 1172/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății RCS & RDS – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
106 Decizia președintelui ANCOM nr. 1171/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Prime Telecom – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
107 Decizia președintelui ANCOM nr. 1170/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Orange România – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
108 Decizia președintelui ANCOM nr. 1169/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Nobel Romania – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
109 Decizia președintelui ANCOM nr. 1168/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Nextgen Communications – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
110 Decizia președintelui ANCOM nr. 1167/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Net-Connect Communications - S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
111 Decizia președintelui ANCOM nr. 1166/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Media Sat – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
112 Decizia președintelui ANCOM nr. 1165/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Iristel Romania – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
113 Decizia președintelui ANCOM nr. 1164/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Intersat – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
114 Decizia președintelui ANCOM nr. 1163/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Ines Group – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
115 Decizia președintelui ANCOM nr. 1162/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății GTS Telecom – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
116 Decizia președintelui ANCOM nr. 1161/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Euroweb Romania – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
117 Decizia președintelui ANCOM nr. 1160/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Dotro Telecom – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
118 Decizia președintelui ANCOM nr. 1159/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Digital Cable Systems – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
119 Decizia președintelui ANCOM nr. 1158/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Connet-RO – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
120 Decizia președintelui ANCOM nr. 1157/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Combridge – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
121 Decizia președintelui ANCOM nr. 1156/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Caro Network - S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
122 Decizia președintelui ANCOM nr. 1155/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Canal S – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
123 Decizia președintelui ANCOM nr. 1154/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Alizee Telecom Network – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
124 Decizia președintelui ANCOM nr. 1153/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Adisam Telecom” – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
125 Decizia președintelui ANCOM nr. 1152/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Ada Voice - S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
126 Decizia președintelui ANCOM nr. 1151/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății A1 Telecom Network ISP – S.R.L, precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
127 Decizia președintelui ANCOM nr. 1150/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății „2K Telecom” - S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
128 Decizia președintelui ANCOM nr. 1149/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Telekom Romania Mobile Communications – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
129 Decizia președintelui ANCOM nr. 1148/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății RCS & RDS – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
130 Decizia președintelui ANCOM nr. 1147/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Orange România – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
131 Decizia președintelui ANCOM nr. 1146/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Vodafone Romania – S.A., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
132 Decizia președintelui ANCOM nr. 1145/2018 privind stabilirea cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în rețeaua publică de telefonie a Societății Lycamobile – S.R.L., precum și a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP și colocării 2018.00 [Detalii...]
133 Decizie 1210/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările și completările ulterioare 2018.00 [Detalii...]
134 Decizie nr 1069/2018 privind utilizarea unor resurse de numerotație geografice și în afara ariei corespunzătoare 2018.00 [Detalii...]
135 Decizie 1062/2018 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 2018.00 [Detalii...]
136 Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică 2018.00 [Detalii...]
137 Decizia președintelui nr. 888/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 2018.00 [Detalii...]
138 Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 785/2018 pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de către societatea „RCS&RDS” S.A. în baza contractului de concesiune nr. 1494/20.08.2014, încheiat cu municipiul Oradea 2018.00 [Detalii...]
139 Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 718/2018 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea parametrilor aferenți 2018.00 [Detalii...]
140 Decizia nr. 686/2018 privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară 2018.00 [Detalii...]
141 Decizia nr 502/2018 de aprobare, cu respectarea anumitor obligații, a condițiilor de acces deschis la rețelele de comunicații electronice și la infrastructurile fizice aferente acestora potrivit schemei de ajutor de stat pentru implementarea Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 2018.00 [Detalii...]
142 Decizia nr. 571/2018 privind autorizarea societății „RCS&RDS” S.A. să aplice, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, propriilor clienți anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru unele dintre serviciile de roaming reglementate furnizate acestora în interiorul Spațiului Economic European 2018.00 [Detalii...]
143 Decizia nr. 438/2018 privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2016 2018.00 [Detalii...]
144 Decizia nr. 381/2018 pentru modificarea art. 19 alin (2) din Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilității numerelor 2018.00 [Detalii...]
145 Decizie nr. 395/2018 pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.113/2017 privind înființarea punctului de informare unic, precum și pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea 2018.00 [Detalii...]
146 Decizie nr 316/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 50/2018 privind desemnarea societății „Vodafone Romania” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie 2018.00 [Detalii...]
147 Decizie 315/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 49/2018 privind desemnarea societății „Telekom Romania Mobile Communications” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie 2018.00 [Detalii...]
148 Decizie nr 314/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 48/2018 privind desemnarea societății „RCS & RDS” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie 2018.00 [Detalii...]
149 Decizie nr 313/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 47/2018 privind desemnarea societății „Orange România” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie 2018.00 [Detalii...]
150 Decizie nr 312/2018 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 46/2018 privind desemnarea societății „Lycamobile” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile la numere implementate în propria rețea publică de telefonie 2018.00 [Detalii...]
151 Decizia nr. 274/2018 privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a unor documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, precum și pentru stabilirea condițiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea și completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente și informații 2018.00 [Detalii...]
152 Decizia președintelui ANCOM nr. 50/2018 privind desemnarea societații „Vodafone Romania” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 1 ianuarie 2020) 2018.00 [Detalii...]
153 Decizia președintelui ANCOM nr. 49/2018 privind desemnarea societații „Telekom Romania Mobile Communications” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 1 ianuarie 2020) 2018.00 [Detalii...]
154 Decizia președintelui ANCOM nr. 48/2018 privind desemnarea societații „RCS & RDS” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 1 ianuarie 2020) 2018.00 [Detalii...]
155 Decizia președintelui ANCOM nr. 47/2018 privind desemnarea societații „Orange România” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 1 ianuarie 2020) 2018.00 [Detalii...]
156 Decizia președintelui ANCOM nr. 46/2018 privind desemnarea societății „Lycamobile” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 1 ianuarie 2020) 2018.00 [Detalii...]
157 Decizia președintelui ANCOM nr. 45/2018 privind desemnarea societății „Volocall” - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
158 Decizia președintelui ANCOM nr. 44/2018 privind desemnarea societații „Vodafone Romania” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 18 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
159 Decizia președintelui ANCOM nr. 43/2018 privind desemnarea societății „Telecom Blue Expert” S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 19 octombrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
160 Decizia președintelui ANCOM nr. 42/2018 privind desemnarea societății „Viva Telecom” - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
161 Decizia președintelui ANCOM nr. 41/2018 privind desemnarea societății „Vitanic RO” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 18 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
162 Decizia președintelui ANCOM nr. 40/2018 privind desemnarea societății „UPC ROMANIA” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 21 decembrie 2018) 2018.00 [Detalii...]
163 Decizia președintelui ANCOM nr. 39/2018 privind desemnarea societații „Trans Tel Services” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 22 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
164 Decizia președintelui ANCOM nr. 38/2018 privind desemnarea societații „Telekom Romania Mobile Communications” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 18 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
165 Decizia președintelui ANCOM nr. 37/2018 privind desemnarea societații „Telekom Romania Communications” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 18 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
166 Decizia președintelui ANCOM nr. 36/2018 privind desemnarea societății „Telcor Communications” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
167 Decizia președintelui ANCOM nr. 35/2018 privind desemnarea societății „Spice Telecom” - S.R.L.-D. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 30 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
168 Decizia președintelui ANCOM nr. 34/2018 privind desemnarea societații „Smart Telecom Media” - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 2 octombrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
169 Decizia președintelui ANCOM nr. 33/2018 privind desemnarea societații „RCS & RDS” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
170 Decizia președintelui ANCOM nr. 32/2018 privind desemnarea societății „Prime Telecom” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 17 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
171 Decizia președintelui ANCOM nr. 31/2018 privind desemnarea societații „Orange România” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
172 Decizia președintelui ANCOM nr. 30/2018 privind desemnarea societații „Nobel Romania” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 17 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
173 Decizia președintelui ANCOM nr. 29/2018 privind desemnarea societății „Nextgen Communications” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
174 Decizia președintelui ANCOM nr. 28/2018 privind desemnarea societății „Net-Connect Communications” - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 17 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
175 Decizia președintelui ANCOM nr. 27/2018 privind desemnarea societății „Societatea Naţională de Radiocomunicaţii” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
176 Decizia președintelui ANCOM nr. 26/2018 privind desemnarea societății „Media Sat” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
177 Decizia președintelui ANCOM nr. 25/2018 privind desemnarea societații „Iristel Romania” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 22 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
178 Decizia președintelui ANCOM nr. 24/2018 privind desemnarea societății „Intersat” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 17 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
179 Decizia președintelui ANCOM nr. 23/2018 privind desemnarea societății „Ines Group” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 17 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
180 Decizia președintelui ANCOM nr. 22/2018 privind desemnarea societății „GTS Telecom” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
181 Decizia președintelui ANCOM nr. 21/2018 privind desemnarea societații „Euroweb Romania” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
182 Decizia președintelui ANCOM nr. 20/2018 privind desemnarea societății „Dotro Telecom” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 16 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
183 Decizia președintelui ANCOM nr. 19/2018 privind desemnarea societații „Digital Cable Systems” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 21 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
184 Decizia președintelui ANCOM nr. 18/2018 privind desemnarea societății „Connet-RO” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 5 octombrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
185 Decizia președintelui ANCOM nr. 17/2018 privind desemnarea societății„Combridge” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 25 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
186 Decizia președintelui ANCOM nr. 16/2018 privind desemnarea societații „Caro Network” - S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publica de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 18 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
187 Decizia președintelui ANCOM nr. 15/2018 privind desemnarea societății „Canal S” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 27 decembrie 2018) 2018.00 [Detalii...]
188 Decizia președintelui ANCOM nr. 14/2018 privind desemnarea societății „Adisam Telecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 17 septembrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
189 Decizia președintelui ANCOM nr. 13/2018 privind desemnarea societății Ada Voice – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 8 ianuarie 2019) 2018.00 [Detalii...]
190 Decizia președintelui ANCOM nr. 12/2018 privind desemnarea societății A1 Telecom Network ISP – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 27 decembrie 2018) 2018.00 [Detalii...]
191 Decizia președintelui ANCOM nr. 11/2018 privind desemnarea societății 2K Telecom – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 13 octombrie 2020) 2018.00 [Detalii...]
192 Decizia președintelui ANCOM nr. 10/2018 privind desemnarea societății „Alizee Telecom Network” – S.R.L. ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piața serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în propria rețea publică de telefonie și impunerea unor obligații în sarcina acesteia (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 17 ianuarie 2019) 2018.00 [Detalii...]
193 Decizie nr 1051/2017 privind aprobarea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată în cadrul proiectului de investiții „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara 2017.00 [Detalii...]
194 Decizia nr 1112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea parametrilor aferenți (text consolidat neoficial, cuprinzând prevederile în vigoare la data de 4 septembrie 2018) 2017.00 [Detalii...]
195 Decizia nr 1108/2017 pentru stabilirea formatului și a modalitații de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografica a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructura fizica asociate acestora 2017.00 [Detalii...]
196 Decizia nr 1100/2017 privind identificarea pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune 2017.00 [Detalii...]
197 Decizie nr 1113/2017 privind înființarea punctului de informare unic, precum și pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea, consolidată la 15 mai 2018 2018.00 [Detalii...]
198 Decizie nr 1101/2017 privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor de corespondență interne, din cea mai rapidă categorie standard impuse prin Decizia președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 2017.00 [Detalii...]
199 Decizie nr 1099/2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 2017.00 [Detalii...]
200 Decizie nr 1098/2017 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 2017.00 [Detalii...]

Decizii ANCOM pentru implementarea prevederilor Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 pentru instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei
Ordinele Ministrului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei