Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Legislaţie

Decizia nr.1813/2011 privind modificarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației

 

Publicata in: Monitorul Oficial nr. 935/29.12.2011

Statut: Abrogată implicit prin abrogarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005

Fisier:

ReadSpeaker decizia_2011_18131325664831.pdf

Fisier:

Referat de aprobare:

ReadSpeaker referat_aprobare1325664831.pdf

Referat de aprobare:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Alte documente:

Sinteza observatiilor:

ReadSpeaker sinteza_observatiilor1325664832.pdf


Altele:

Alte:


<< Back