Legislaţie

Decizii ANCOM


Reseteaza Filtrarea
Nr Titlu decizie An [Detalii]
401 Decizie nr.31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare 2008 [Detalii...]
402 Decizie nr.3444/2007 privind adoptarea Conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor 2007 [Detalii...]
403 Decizia nr.3443/2007 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor 2007 [Detalii...]
404 Decizie nr.3174/2007 privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România 2007 [Detalii...]
405 Decizia nr.3173/2007 pentru modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România 2007 [Detalii...]
406 Decizia nr.3096/2007 privind modificarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2007 [Detalii...]
407 Decizie nr.2892/2007 privind procedura de determinare a anumitor obligatii financiare ale furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice si ale furnizorilor de servicii postale catre Autoritatea Nationala pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2007 [Detalii...]
408 Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare - text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 17 august 2013 2007 [Detalii...]
409 Decizie nr.2897/2007 privind stabilirea si încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie 2007 [Detalii...]
410 DECIZIE nr. 210/2007 de anulare a procedurii de selectie comparativa pentru acordarea unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii mobile de banda larga în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz 2007 [Detalii...]
411 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 62/2005 privind categoriile de frecvente radioelectrice a caror utilizare este libera, cu modificarile si completarile ulterioare 2005 [Detalii...]
412 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radio 2005 [Detalii...]
413 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea procedurii de tarifare si a listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare (text consolidat neoficial 26 aprilie 2012) 2005 [Detalii...]
414 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 590/2005 privind stabilirea termenului de punere în functiune a retelelor de comunicatii electronice în banda de frecvente radio 3410-3600 MHz 2005 [Detalii...]
415 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România 2005 [Detalii...]
416 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România 2005 [Detalii...]
417 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 345/2006 pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 62/2005 privind categoriile de frecvente radioelectrice a caror utilizare este libera 2006 [Detalii...]
418 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, cu modificarile si completarile ulterioare 2006 [Detalii...]
419 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 689/2006 privind modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia 2006 [Detalii...]
420 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 48/2006 privind modificarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2006 [Detalii...]
421 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 572/2006 privind aprobarea Listei orientative si neexhaustive de echipamente si tipuri de echipamente 2006 [Detalii...]
422 Decizie nr.2849/2007 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de societatea comerciala „RCS & RDS” – s.a., în vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor 2007 [Detalii...]
423 Decizia nr.2800/2007 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa, cu modificarile si completarile ulterioare, a Deciziei presedintelui ANRC nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa, modificata prin Decizia presedintelui ANRC nr.1330/2004, precum si pentru impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa a Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. 2007 [Detalii...]
424 Decizia nr.1949/2007 privind stabilirea formulelor de control ale cresterii tarifelor, precum si conditiile în care acestea se aplica, pentru serviciile furnizate de Societatea Comerciala „Romtelecom” – S.A. 2007 [Detalii...]
425 Decizia nr.1948/2007 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1250/2005 privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul 2007 [Detalii...]
426 Decizie 4775/2006 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.437/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Orange România” – S.A. 2006 [Detalii...]
427 Decizie 4774/2006 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.436/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. 2006 [Detalii...]
428 Decizia nr. 66/2006 pentru modificarea si completarea Deciziei Presedintelui ANRC nr.1480/2005 privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Româna S.A. 2006 [Detalii...]
429 Decizia 437/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Orange România” – S.A. pe piata accesului la propria retea de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 2006 [Detalii...]
430 Decizia 436/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. pe piata accesului la propria retea de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 2006 [Detalii...]
431 Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala, modificata si completata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.190/2006 (text consolidat neoficial) 2004 [Detalii...]
432 Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 190/2006 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala si impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala a S.C. Romtelecom S.A. 2006 [Detalii...]
433 Decizie 151/2006 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice 2006 [Detalii...]
434 Decizia nr.144/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor 2006 [Detalii...]
435 Decizia nr.113/2006 privind procedura de exercitare a dreptului de optiune în vederea determinarii obligatiilor financiare catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale 2006 [Detalii...]
436 Decizia 1480/2005 privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Româna S.A. 2005 [Detalii...]
437 Decizia 1468/2005 privind stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a respectarii de catre Compania Nationala Posta Româna S.A. a obiectivelor de calitate impuse prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, cu modificarile ulterioare 2005 [Detalii...]
438 Decizia 1459/2005 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Romtelecom” – S.A. pe piata accesului la retelele publice de telefonie fixa în vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung 2005 [Detalii...]
439 Decizia nr.1298/2005 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2005 [Detalii...]
440 Decizia nr.189/2005 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1311/2004 privind unele masuri în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie 2005 [Detalii...]
441 Decizie 1250/2005 privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul 2005 [Detalii...]
442 Decizia nr.1249/2005 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane juridice. 2005 [Detalii...]
443 Decizia nr.1251/2005 privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecventa al buclei locale si subbuclei locale 2005 [Detalii...]
444 Decizie nr.57/2005 privind publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate 2005 [Detalii...]
445 Decizia nr.1330/2004 privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa, modificata si completata prin Decizia presedintelui ANRC nr.1384/2003, si a Deciziei presedintelui ANRC nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate – segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa, precum si privind impunerea de clauze în Oferta de Referinta pentru Interconectare a Romtelecom. 2004 [Detalii...]
446 Decizia 1345/2004 privind desemnarea S.C. „Orange România”- S.A. ca fiind furnizor de serviciu universal în vederea furnizarii accesului la reteaua publica de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor 2004 [Detalii...]
447 Decizia 1311/2004 privind unele masuri în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie 2004 [Detalii...]
448 Decizie 1301/2004 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale 2004 [Detalii...]
449 Decizia nr.1331/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului la un punct fix la o retea publica de telefonie pentru persoane fizice 2004 [Detalii...]
450 Decizia nr.1332/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului la un punct fix la o retea publica de telefonie pentru persoane juridice. 2004 [Detalii...]
451 Decizia nr.1333/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane fizice. 2004 [Detalii...]
452 Decizia nr.1334/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane juridice. 2004 [Detalii...]
453 Decizia nr.1335/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor nationale la puncte fixe pentru persoane fizice. 2004 [Detalii...]
454 Decizia nr.1336/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor nationale la puncte fixe pentru persoane juridice. 2004 [Detalii...]
455 Decizia nr.1337/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor internationale la puncte fixe pentru persoane fizice. 2004 [Detalii...]
456 Decizia nr.1338/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor internationale la puncte fixe pentru persoane juridice. 2004 [Detalii...]
457 Decizia nr.1341/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane fizice 2004 [Detalii...]
458 Decizie nr.1188/2004 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2004 [Detalii...]
459 Decizie nr.1124/2004 privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice 2004 [Detalii...]
460 Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 26 ianuarie 2009) 2004 [Detalii...]
461 Decizia nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala 2004 [Detalii...]
462 Decizia nr.153/2004 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2004 [Detalii...]
463 Decizia nr.137/2004 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.140/2002 privind adoptarea Planului national de numerotatie si a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 2004 [Detalii...]
464 Decizia nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2004 [Detalii...]
465 Decizia nr.1384/2003 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa 2003 [Detalii...]
466 Decizia nr.1383/2003 pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Orange România” – S.A. 2003 [Detalii...]
467 Decizia nr.1382/2003 pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Mobifon” – S.A. 2003 [Detalii...]
468 Decizia nr.1381/2003 pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. 2003 [Detalii...]
469 Decizia nr.1380/2003 pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. 2003 [Detalii...]
470 Decizia nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa, cu modificarile si completarile ulterioare – text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 24 iulie 2007) 2003 [Detalii...]
471 Decizia nr. 1351/2003 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2003 [Detalii...]
472 Decizia nr. 1334/2003 privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare Nationale si Internationale 2003 [Detalii...]
473 Decizia nr. 1333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2003 [Detalii...]
474 Decizia nr. 1332/2003 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice 2003 [Detalii...]
475 Decizia nr. 1331/2003 privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii 2003 [Detalii...]
476 Decizia nr. 801/2003 privind desemnarea S.C. „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla locala constituita dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice în banda larga si de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe 2003 [Detalii...]
477 Decizia nr. 802/2003 privind desemnarea S.C. „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii serviciilor de linii închiriate–segmente terminale 2003 [Detalii...]
478 Decizia nr. 174/2003 privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice 2003 [Detalii...]
479 Decizia nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale 2003 [Detalii...]
480 Decizia nr. 126/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Telemobil” – S.A. în vederea terminarii apelurilor 2003 [Detalii...]
481 Decizia nr. 125/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Cosmorom” – S.A. în vederea terminarii apelurilor 2003 [Detalii...]
482 Decizia nr. 124/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Orange România ” – S.A. în vederea terminarii apelurilor 2003 [Detalii...]
483 Decizia nr. 123/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Mobifon” – S.A. în vederea terminarii apelurilor 2003 [Detalii...]
484 Decizia nr. 147/2002 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă, cu modificările şi completările ulterioare (text consolidat neoficial la data de 21 decembrie 2018) 2002 [Detalii...]
485 Decizia nr.146/2002 privind desemnarea „Telemobil” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor 2002 [Detalii...]
486 Decizia nr.145/2002 privind desemnarea „Cosmorom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor 2002 [Detalii...]
487 Decizia nr.144/2002 privind desemnarea„Orange România” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor 2002 [Detalii...]
488 Decizia nr.143/2002 privind desemnarea „Mobifon” – S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor 2002 [Detalii...]
489 Decizia nr.141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 2002 [Detalii...]
490 Decizia nr.140/2002 privind aprobarea Planului National de Numerotatie 2002 [Detalii...]
491 Decizia nr.139/2002 privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii 2002 [Detalii...]
492 Decizia nr. 138/2002 privind impunerea unor cerinte minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului 2002 [Detalii...]
493 Decizia nr.137/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata 2002 [Detalii...]
494 Decizia nr.136/2002 privind aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice 2002 [Detalii...]
495 Decizia nr.131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2002 [Detalii...]