Comunicate de presă

ANCOM propune o nouă scădere cu peste 30% a tarifelor de terminare a apelurilor în reţelele de telefonie fixă şi mobilă

04.08.2011
 
Astăzi, 4 august 2011, ANCOM a lansat spre consultare publică un set de măsuri de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe şi a celor la puncte mobile în reţelele publice de telefonie, propunând scăderea în două etape semestriale a tarifelor practicate de toţi operatorii de telefonie fixă şi mobilă activi pe piaţa din România. Măsurile propuse sunt rezultatul celei de-a treia runde de analize de piaţă în sectorul serviciilor de telefonie, demers periodic pe care Autoritatea îl derulează conform legislaţiei naţionale şi europene, în scopul de a asigura funcţionarea pieţelor de telefonie în condiţii de concurenţă şi de a proteja interesele utilizatorilor finali.
La fel ca la ultima analiză pe piaţa de terminare a apelurilor în reţelele de telefonie fixă efectuată de ANCOM în anul 2008, Autoritatea propune menţinerea sau, acolo unde este cazul, impunerea remediilor, în mod similar tuturor celor 50 de operatori identificaţi prin această analiză ca având putere semnificativă pe piaţa terminării apelurilor în reţelele proprii. Acestea sunt: obligaţia de transparenţă, obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate, obligaţia de nediscriminare şi obligaţia de control al tarifelor (inclusiv menţinerea simetriei tarifelor de terminare).
Spre deosebire de precedenta analiză de piaţă, ANCOM a inclus în această piaţă şi terminarea apelurilor de tip „zona mea” furnizate de operatorii reţelelor de telefonie mobilă, precum şi terminarea apelurilor prin intermediul tehnologiei VoIP a căror calitate este negestionată.
Tarifele maxime de terminare practicate de cei 50 de operatori de telefonie fixă identificaţi ca având putere semnificativă de piaţă vor scădea în prima etapă cu 15,5%, de la 0,97 eurocenţi/minut la 0,82 eurocenţi/minut la 1 ianuarie 2012 şi cu 18% până la 0,67 eurocenţi/minut de la 1 iulie 2012, rezultând o reducere cu aproximativ 31% a tarifelor actuale de terminare a apelurilor în reţelele de telefonie fixă până la mijlocul anului viitor. Tarifele nu vor mai putea fi diferenţiate în funcţie de intervale orare.
Lista operatorilor de telefonie fixă cărora li se vor aplica noile măsuri poate fi consultată aici.
Pe piaţa terminării apelurilor în reţelele mobile de telefonie, ANCOM a identificat şase operatori cu putere semnificativă: Cosmote, Orange, RCS&RDS, Romtelecom, Telemobil şi Vodafone. Ca şi pe piaţa terminării apelurilor la puncte fixe, ANCOM propune menţinerea sau, acolo unde este cazul, impunerea obligaţiilor în mod similar, în sarcina tuturor operatorilor identificaţi cu putere semnificativă pe această piaţă. Obligaţiile sunt aceleaşi ca cele impuse pe piaţa terminării apelurilor la puncte fixe.
În ceea ce priveşte obligaţia de control al tarifelor, ANCOM propune impunerea unor tarife maxime simetrice pentru toţi operatorii. Acestea vor fi de 4,24 eurocenţi/minut începând cu 1 ianuarie 2012 şi 3,46 eurocenţi/minut începând cu 1 iulie 2012.
Având în vedere că cei şase operatori de telefonie mobilă practică tarife diferite pentru serviciile de terminare a apelurilor, reducerile propuse în prima etapă sunt cuprinse între 16% şi 27%, până la niveluri simetrice pentru toţi operatorii, urmate de o a doua etapă de reducere cu 18% a tarifelor tuturor operatorilor, începând cu 1 iulie 2012.
Tarifele propuse astăzi de ANCOM au fost stabilite pe baza unor analize comparative cu nivelurile tarifelor de terminare din alte state europene, determinate pe baza unor modele incrementale pe termen lung (LRIC) de calculaţie a costurilor evitate asociate furnizării serviciilor de terminare. Dezvoltarea unor modele similare pentru modelarea costurilor operatorilor din România a fost demarată de ANCOM, urmând a fi finalizată, cel mai probabil, la sfârşitul anului 2012, când ANCOM va putea impune noi reduceri ale tarifelor de terminare.
“Tarifele de terminare, care sunt plătite între operatori pentru apelurile în afara reţelei, reprezintă cheia concurenţei în telefonia fixă şi mobilă. Din acest motiv, Comisia Europeană acordă o atenţie deosebită reglementării unitare în acest domeniu şi susţine că tarifele de terminare trebuie să scadă până la nivelul costurilor unui operator eficient. În România, intervenţiile Autorităţii au condus la reduceri substanţiale ale acestor tarife de-a lungul timpului, în beneficiul concurenţei şi utilizatorilor finali. Spre exemplu, utilizatorii finali de telefonie mobilă au ajuns în anul 2010 să plătească un tarif mediu de 2,55 eurocenţi pe minut de apel, aproximativ de trei ori mai mic decât la nivelul anului 2006, când acesta era de 9,3 eurocenţi. Prin măsurile pe care le propunem acum continuăm reducerile substanţiale ale tarifelor de terminare, dar nu numai atât. Dăm totodată un semnal puternic privind aşteptările noastre legate de nivelul posibil al acestor tarife în orizontul anului 2014. În plus, eliminăm orice asimetrie în tarifele reglementate, atât pe segmentul telefoniei fixe, cât şi mobile”, a declarat preşedintele ANCOM, Cătălin Marinescu.
Măsurile de identificare, analiză şi reglementare în paralel a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie pot fi consultate pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 16.09.2011, pe adresa sediului central al ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti, sau direct la registratura ANCOM. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise şi prin fax la numărul +40.372.845.404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.
După încheierea perioadei de consultare publică, respectiv analizarea observaţiilor şi propunerilor primite, conform normelor cadrului european de reglementare în domeniu aplicabile odată cu dobândirea de către România a calităţii de stat membru al Uniunii Europene, ANCOM urmează să notifice Comisiei Europene, Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi autorităţilor naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de măsuri propuse. Comisia Europeană, OAREC şi celelalte autorităţi de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii şi observaţii în termen de o lună de la data notificării.