Comunicate de presă

ANCOM a dezbătut cu industria de comunicații electronice strategia pentru dezvoltarea sistemelor BWA în benzile de frecvențe 3400 – 3800 MHz

22.07.2011
 
ANCOM a dezbătut astăzi cu reprezentanții pieței de comunicații electronice strategia privind implementarea și dezvoltarea sistemelor BWA la nivel național în banda de frecvențe 3400 – 3800 MHz  pentru perioada 2011 – 2020, strategie care stabilește principiile, condițiile, procedura de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului în această bandă pentru servicii mobile de bandă largă, precum și metoda de reorganizare a acesteia.
În urma procesului de consultare publică, ANCOM a stabilit demararea procedurii de selecție comparativă pentru licențe naționale în banda 3410 – 3800 MHz în anul 2014, în loc de 2012, cum s-a propus inițial. Procedura de selecție comparativă se va desfășura în două etape: o etapă prealabilă în care ofertanții vor înainta către autoritate solicitări ferme de intenție cu privire la achiziționarea unei licențe în banda de 3,5 GHz sau a unei licențe în banda de 3,7 GHz și o etapă de selecție propriu-zisă care va ține cont de rezultatele primei etape și care va avea loc numai dacă numărul de solicitanți este mai mare decât numărul de licențe disponibile în această bandă. În cazul în care numărul de solicitanți este mai mic sau egal cu numărul de licențe disponibile, ofertele nu vor mai fi evaluate, iar licențele se vor acorda direct solicitanților.
Licențele județene vor fi acordate tot în anul 2014, când ANCOM va aloca prin procedură de selecție comparativă în fiecare județ licențe de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice și de servicii de comunicații electronice cu acces de bandă largă.
Licențele naționale vor fi acordate pe o perioadă de 10 ani și vor prevedea obligații de acoperire minimale pe etape de dezvoltare la 1 an, 3 ani și 5 ani de la data emiterii acestora. Licențele județene vor fi acordate pentru o perioadă de 10 ani și vor prevedea obligații de acoperire minimale pe etape de dezvoltare la 1 an, 2 ani și 3 ani de la data emiterii acestora. Obligațiile de acoperire vor include acoperirea cu prioritate a unui anumit procent din mediul mic urban (concretizat prin numărul de orașe ce trebuie acoperite).
Procedura de acordare a licențelor va fi procedura de selecție comparativă, procedură considerată de ANCOM ca fiind cea mai adecvată pentru asigurarea continuității furnizării serviciilor către utilizatorii finali, benzile scoase la licitație pentru alocare fiind benzi auxiliare, complementare furnizării de servicii de acces la internet în benzi mai joase, oferind capacitate mare în locații în care există cereri numeroase.
De asemenea, ANCOM a hotărâtprelungirea valabilității licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate la nivel național în banda de frecvențe radio 3410-3800 MHz până la data de 31 decembrie 2015, dreptul de utilizare al noilor licențe naționale începând din anul 2016. În continuare, prin aceste benzi de frecvențe, se vor putea furniza servicii de transmisiuni de date (servicii de acces la internet, VPN, servicii de videoconferință etc.)
În urma procesului de consultare publică, ANCOM a decis că se impun analize și discuții suplimentare înaintea luării unei decizii cu privire la aspectele de natură tehnică din cadrul Documentului de strategie care sunt în conexiune cu obiectul unei decizii CEPT/ECC, proiect ce își propune să adopte un nou aranjament de canale radio pentru banda de frecvențe radio 3400 – 3800 MHz, acest nou aranjament fiind bazat pe cu totul alte principii tehnice decât aranjamentul de canale în vigoare, avut în vedere în documentul supus consultării publice. După clarificarea acestor aspecte, documentul de strategie va fi revizuit și supus unei noi proceduri de consultare publică, moment la care se vor discuta exclusiv problemele aflate în conexiune cu noul aranjament de canale ce urmează a fi adoptat la nivelul CEPT/ECC pentru banda de frecvențe radio 3400-3800 MHz, cele mai importante dintre acestea fiind: numărul de licențe ce urmează a fi acordate (în directă legătură cu capacitatea de spectru radio ce va fi alocată prin licență, națională respectiv județeană), metoda de reorganizare a benzii de frecvențe și limita maximă a cantității de spectru radio ce va putea fi deținută de fiecare operator licențiat în banda de frecvențe în discuție.
Prin condițiile impuse, atât cele referitoare la lărgimea de bandă acordată prin licență, cât și cele legate de limitarea spectrului disponibil pentru un operator, ANCOM urmărește evitarea riscului irosirii sau a fragmentării excesive a alocărilor spectrului radio, asigurarea principiului neutralității tehnologice și dorința de a atrage pe piața românească competitori care dețin capacitățile financiare, tehnice și administrative necesare pentru a valorifica la maximum potențialul acestor benzi de frecvențe.
În banda 3410 – 3600 MHz operează în prezent șapte furnizori, cinci dintre ei deținând licențe naționale și trei licențe locale pentru servicii de transmisiuni de date pe suport radio de tip punct-multipunct prin rețele fixe (FWA), un furnizor deținând ambele tipuri de licențe. În banda 3600 – 3800 MHz operează un singur furnizor care deține o licență pentru rețea națională de tip Broadband Wireless Access (BWA – acces pe suport radio de bandă largă). Toate licențele naționale expiră la sfârșitul lunii septembrie 2013, cu excepția licenței în banda 3600 – 3800 MHz, care expiră în iulie 2011. Licențele locale în banda 3410 – 3600 MHz au diverse perioade de valabilitate, care expiră în: august 2011, ianuarie 2015 și decembrie 2015.