Comunicate de presă

ANCOM propune conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Româna

21.02.2020
 
 
ANCOM lanseaza în consultare publica un proiect de decizie prin care stabileste în sarcina CNPR, ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, cerințe privind conținutul metodologiei de dezvoltare a sistemului de evidenta contabila separata. De asemenea, prin proiectul de decizie Autoritatea detaliaza obligatiile privind dezvoltarea sistemului de evidenta interna a costurilor si de elaborare a situatiilor financiare separate.
Aceasta reglementare vine ca urmare a desemnarii CNPR ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale pentru o perioada de 5 ani, respectiv 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024. Potrivit deciziei de desemnare, CNPR are obligatia sa implementeze si sa dezvolte un sistem de evidenta interna a costurilor suficient de detaliat pentru a identifica costul furnizarii individuale a serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal si sa realizeze evidentierea distincta a activitatilor din sfera serviciului universal de cele neincluse în sfera serviciului universal.
 
Metodologia de dezvoltare a sistemului de evidenta contabila separata
Aceasta metodologie descrie metodele, principiile, ipotezele și sursele de date folosite pentru elaborarea situațiilor financiare separate.
În cuprinsul metodologiei vor fi prezentate serviciile incluse în fiecare dintre cele 3 segmente de afaceri, respectiv servicii din sfera serviciului universal, alte servicii postale, alte servicii non-postale. Vor fi, de asemenea, descrise principiile și politicile contabile generale, precum și principiile de recunoaștere în contul de profit și pierdere a veniturilor și cheltuielilor, respectiv de recunoaștere în bilanț a activelor, respectiv datoriilor.
 
Situațiile financiare separate
Pe baza Metodologiei, CNPR va întocmi, anual, situațiile financiare separate care vor include situația capitalului mediu angajat pe segmente de afaceri, veniturile, cheltuielile operaționale și rezultatul operațional pe segmente de afaceri, precum și situatii detaliate privind costurile unitare, veniturile si profitabilitatea pentru fiecare dintre serviciile postale incluse în sfera serviciului universal, situația costurilor directe, indirecte și comune prezentata separat pentru serviciile din sfera serviciului universal și respectiv serviciile din afara sferei serviciului universal și reconcilierea între contul de profit si pierdere din componenta situatiilor financiare separate si contul de profit si pierdere statutar.
Valoarea costului mediu ponderat al capitalului aferenta serviciilor din sfera serviciului universal va fi stabilita de catre ANCOM. Situațiile financiare separate vor fi auditate de un auditor independent, iar raportul de audit va transmis ANCOM împreuna cu situatiile financiare separate.
 
Procesul de consultare publica
Proiectul Deciziei privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Româna – S.A. poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pâna la data de 23.03.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.
 
Informații suplimentare
Serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal sunt: a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale în greutate de pâna la doua kg (inclusiv) având ca obiect trimiteri de corespondența (cu excepția trimiterilor de corespondența în numar mare), imprimate (cu excepția imprimatelor în numar mare) și pachete mici (astfel cum acestea sunt prevazute în Convenția Poștala Universala și Regulamentul poștei de scrisori, cu excepția pachetelor mici în numar mare), ; b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de pâna la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în numar mare; c) distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia; d) serviciul de trimitere recomandata având ca obiect trimiteri poștale interne si internationale în greutate de pâna la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a); e) serviciul de trimitere cu valoare declarata având ca obiect trimiteri postale interne si internationale în greutate de pâna la 2 kg (inclusiv) prevazute la lit. a), b) și c); f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale și g) serviciul de distribuire a taloanelor de plata a drepturilor de protecție sociala și a documentelor de informare întocmite de Casa Naționala de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numarul de trimiteri poștale care fac obiectul acestui serviciu.
Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul utilizatorilor de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.
Informații complete cu privire la procedura de desemnare sunt disponibile aici.