Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
Comunicate de presă

ANCOM lanseaza spre consultare publica o serie de modificari si completari ale regimului de autorizare generala a furnizorilor de servicii postale

20.08.2009

 

 

ANCOM lanseaza spre consultare publica un proiect de decizie prin care propune modificarea si completarea regimului de autorizare generala a furnizarii serviciilor postale. Autorizarea generala este regimul juridic ce stabileste drepturile si obligatiile furnizorilor de servicii postale, furnizarea acestor servicii fiind permisa în baza notificarii Autoritatii cu privire la intentia furnizorului de a presta astfel de activitati, notificare realizata prin completarea formularului-tip stabilit si actualizat de autoritatea de reglementare.

Proiectul de decizie propune unele masuri de eficientizare a procedurii de autorizare, clarifica unele aspecte legate de regimul de autorizare generala, urmarind totodata consolidarea concurentei pe piata serviciilor postale si eliminarea unor prevederi care duceau la o „dubla contabilizare” a furnizorilor si indicatorilor de piata. De asemenea, proiectul de decizie are în vedere si evolutia legislatiei comerciale, precum si reglementarea regimului aplicabil persoanelor juridice straine care intentioneaza sa furnizeze servicii postale pe teritoriul României.       

Astfel, decizia propusa va reglementa regimul de autorizare aplicabil persoanelor straine care doresc sa furnizeze servicii postale în România, având în vedere si situatia acelor solicitanti care au sediul principal al comertului în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European în contextul libertatii de a presta servicii si a dreptului de stabilire prevazute de Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.

Alte modificari privesc regimul persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale si al întreprinderilor familiale pentru care s-a modificat procedura de autorizare si înregistrare si în consecinta trebuie actualizate documentele ce atesta înregistrarea si autorizarea acestora, înscrisuri care trebuie depuse la Autoritate înainte de a începe furnizarea serviciilor postale.

Prin proiectul de decizie supus consultarii publice sunt reglementate si doua noi cazuri de încetare a dreptului de a furniza servicii postale, respectiv, intrarea în faliment a furnizorului si dizolvarea ori încetarea, în orice alt mod, a existentei acestuia si este detaliata procedura suspendarii dreptului de a furniza toate sau anumite categorii de servicii postale ca sanctiune, stabilindu-se faptul ca aceasta va putea fi dispusa, prin decizie a presedintelui ANCOM, pentru un termen de cel mult 6 luni.

ANCOM considera de asemenea necesara modificarea textului, în vederea clarificarii anumitor prevederi legate de prestarea serviciilor de colectare, respectiv, de livrare a trimiterilor postale, aceste servicii putând fi efectuate si de catre terti, în numele si pe seama furnizorului de servicii postale, în baza unui contract încheiat în forma scrisa. Masura propusa este necesara deoarece ANCOM a constatat ca prevederile care obliga furnizorii de servicii postale sa încheie contractele având ca obiect colectarea sau livrarea trimiterilor postale doar cu alti furnizori de servicii postale genereaza o crestere artificiala a numarului furnizorilor, prin autorizarea unor persoane care presteaza, în numele si pe seama altui furnizor, anumite servicii de colectare, respectiv, livrare a trimiterilor postale. Acest fenomen produce o imagine distorsionata asupra pietii serviciilor postale, conducând la o „dubla contabilizare” a unor date si indicatori statistici.      

Proiectul de decizie poate fi consultat pe pagina de internet a ANCOM, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pâna la data de 19 septembrie 2009, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul departamentelor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.