Comunicate de presă

Serviciul universal poștal din anul 2019 poate fi compensat

 14.10.2021

 

În cadrul ședinței Consiliului Consultativ desfășurată astăzi online, ANCOM a adoptat decizia de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2019 de către CNPR cu suma de 9.640.585 lei. Din analiza realizată de Autoritate rezultă că furnizarea acestor servicii de către CNPR a reprezentat o sarcină injustă în 2019, fiind îndeplinite, cumulativ, cele două condiții stabilite în legislație.

CNPR este desemnat ca furnizor de serviciu universal și, în această calitate, are obligația de a furniza serviciile incluse în sfera serviciului universal pe tot teritoriul României, având dreptul de a solicita compensarea costurilor suplimentare înregistrate din această activitate.

Costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal

Costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă diferența dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al furnizorului în cazul în care și-ar desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal.

Conform legislației în vigoare, costul net constituie o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiții: nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor legale se află sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM, iar valoarea costului net stabilit de Autoritate depășește pragul de materialitate de 3% din valoarea veniturilor înregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Autoritatea a analizat îndeplinirea acestor două criterii pentru a evalua caracterul de sarcină injustă a costului net înregistrat de CNPR din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2019.

Compensarea costului net

ANCOM a analizat în detaliu datele și ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de cost net, metodologia și calculul efectiv al costului net, precum și informațiile suplimentare puse la dispoziție de CNPR, iar acolo unde a fost necesar au fost efectuate ajustări asupra datelor și a calculului efectiv al valorii costului net. Astfel, obligațiile rezultate din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcină injustă pentru CNPR în anul 2019, valoarea costului net înregistrat de CNPR în anul 2019, inclusiv beneficiile intangibile, fiind de 18.372.178 lei. Suma maximă ce poate fi compensată este de 9.640.585 lei, reprezentând valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Finanțarea costului net

Mecanismul de compensare a costului net va fi stabilit prin hotărâre de Guvern, existând două posibilități de finanțare: din fonduri de la bugetul de stat, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat sau prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat.

Serviciul universal poștal

Accesul la serviciul universal poștal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a unor servicii poștale (serviciile incluse în sfera serviciului universal), la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile.