ANCOM

 

 

NFS CURIER S.R.L.   

Domiciliu/Sediu
Adresa:
Str. Moldoviţei nr.4, bl.M2D9/3, sc.B, et.2, ap.109

Oras/Comuna: Bucureşti
Judet/Sector: SECTOR 4
Telefon: 0730047530

Pagina de internet:  www.nfscurier.ro


Înregistrare la Registrul Comertului

Cod unic de înregistrare: 44555380
Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J40/11741/2021
 
SERVICII POSTALE PE CARE ARE DREPTUL SA LE FURNIZEZE

1. Servicii incluse in sfera serviciului universal

Tipuri de servicii               
A.1. -Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate)
Data nasterii dreptului 23.03.2022
A.2. - Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale
Data nasterii dreptului
A.3. - Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv)
Data nasterii dreptului 23.03.2022
A.4. - Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg
(inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
Data nasterii dreptului 23.03.2022
A.5. - Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de
până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate)
Data nasterii dreptului 23.03.2022
A.6. - Serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poştale interne și internaționale în
greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate) sau colete poştale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv colete poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
Data nasterii dreptului 23.03.2022

2. Servicii neincluse in sfera serviciului universal

Tipuri de servicii               
B.1. - Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenţă, imprimate)
Data nasterii dreptului 23.03.2022
B.2. - Servicii de publicitate prin poştă având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale
Data nasterii dreptului
B.3. - Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne cu limite de greutate între 10 kg şi 31,5 kg (inclusiv)
Data nasterii dreptului 23.03.2022
B.4. - Servicii constând în colectarea, sortarea şi transportul coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 31,5 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia
Data nasterii dreptului 23.03.2022
B.5. - Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 20 kg şi 31,5 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia
Data nasterii dreptului 23.03.2022
B.6. - Serviciul contra ramburs
Data nasterii dreptului 23.03.2022
B.7. - Serviciul livrare specială
Data nasterii dreptului 23.03.2022
B.8. - Serviciul confirmare de primire
Data nasterii dreptului 23.03.2022
B.9. - Serviciul express
Data nasterii dreptului 23.03.2022
B.10. - Serviciul mandat poştal intern și internațional pe suport hârtie
Data nasterii dreptului 23.03.2022


<< Back