Legislaţie

Căile legale de atac împotriva deciziilor preşedintelui ANCOM

În conformitate cu dispozitiile art. 12 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiintarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, deciziile preşedintelui ANCOM pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art.7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare.