Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Legislaţie

Căile legale de atac īmpotriva deciziilor preşedintelui ANCOM

Īn conformitate cu dispozitiile art. 12 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind īnfiintarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii, deciziile preşedintelui ANCOM pot fi atacate īn contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art.7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate īn termen de 30 de zile de la comunicare.