Interes public

Surse de finanțare şi buget

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse: 
  • tariful de monitorizare, în conformitate cu prevederile cap. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANCOM;

  • tariful de utilizare a spectrului, în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

  • tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

  • donații, legate şi sponsorizări în condiţiile legii;
  • credite interne şi externe contractate în condiţiile legii;
  • alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii.
Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă, conform art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului.