Interes public

Surse financiare şi buget

Īn conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind īnfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse: 
  • tariful de monitorizare datorat, īn conformitate cu prevederile cap. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere, control și aplicare a regimului de autorizare generală, ale drepturilor de utilizare a resurselor limitate ori ale obligațiilor prevăzute de legislația specială din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANCOM;
  • tariful de utilizare a spectrului, īn conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice;
  • tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, īn conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice;
  • donații, legate şi sponsorizări īn condiţiile legii;
  • credite interne şi externe contractate īn condiţiile legii;
  • alte venituri ce se pot realiza īn condiţiile legii.
Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă, conform art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, prin hotărāre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului.