Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Utilizatori

Litigii între utilizatori si furnizori

 

În ce situatii se poate apela la ANCOM pentru solutionarea unui litigiu?

 

 

Utilizatorii se pot adresa ANCOM în vederea solutionarii litigiilor nerezolvate pe cale amiabila cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice, ocazionate de aplicarea Legii nr.304/2003.

 

Astfel, înainte de a se adresa ANCOM, utilizatorii trebuie sa parcurga procedura de solutionare a litigiilor stabilita prin contractele încheiate cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului. În cazul în care, dupa parcurgerea acestei proceduri, litigiul nu este solutionat pe cale amiabila, utilizatorii se pot adresa ANCOM în conditiile stabilite de prevederile Deciziei presedintelui ANRC nr.1331/2003.

 

Sesizarile utilizatorilor se pot transmite ANCOM direct prin depunere la registratura, prin posta, fax sau prin posta electronica. În vederea solutionarii prompte si corecte a sesizarilor înaintate ANCOM, se recomanda ca utilizatorii sa precizeze cât mai clar obiectul litigiului si masurile pe care le apreciaza necesare în vederea solutionarii acestuia. De asemenea, utilizatorii trebuie sa transmita informatii sau  documente din care sa rezulte ca au parcurs procedura de solutionare a litigiilor stabilita prin contractele încheiate cu furnizorii.


Formularul tip

Formularul-tip are caracter facultativ în ceea ce priveste sesizarile introduse de utilizatori.

Rolul ANCOM

ANC ia toate masurile, inclusiv prin convocarea partilor la întâlniri, separat sau împreuna, pentru a stabili cu exactitate situatia de fapt si normele juridice aplicabile. Partile implicate în litigiu au obligatia de a depune toate diligentele în vederea solutionarii pe cale amiabila si de a colabora în acest sens cu personalul ANCOM. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la primirea unei sesizari, partile nu au ajuns la o întelegere cu privire la obiectul litigiului, ANCOM va identifica modalitatile de solutionare a litigiului pe care le considera adecvate si le va transmite partilor opinia sa, motivata în mod corespunzator.

 

Prin opinia exprimata, ANCOM nu poate impune obligatii în sarcina furnizorilor, aceasta având caracter de recomandare.


Acte normative ce reglementeaza procedura de solutionare a litigiilor

Cadrul legal pentru procedura de solutionare a litigiilor este oferit de urmatoarele acte normative:

 

 

LEGEA nr.304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Decizia nr. 1331/2003 privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789 din 10 noiembrie 2003