Utilizatori

Satisfacţie - telefonie fixă


foarte bună
bună
satisfăcătoare
proastă
foarte proastă
nu ştiu/nu răspund

eşti mulţumit/ă atât de calitatea serviciilor oferite, cât şi de preţul acestora
nu eşti mulţumit/ă de calitatea serviciilor oferite, dar preţul este accesibil
nu eşti tocmai mulţumit/ă de calitatea serviciilor oferite şi/sau de preţul plătit, dar majoritatea celor pe care îi apelezi sunt în aceeaşi reţea
nu există alt furnizor în zona ta
crezi că toţi furnizorii sunt la fel
eşti în perioada minimă contractuală şi nu vrei să plăteşti penalităţi pentru încetarea anticipată a contractului
ţi se pare complicat să studiezi ofertele de pe piaţă şi să găseşti alta
nu ştiu/nu răspund

acord total
acord parţial
neutru
dezacord parţial
dezacord total
nu ştiu/nu răspund

da
nu
nu ştiu/nu răspund

în zona în care locuieşti există un singur furnizor şi oferta acestuia nu-ţi convine
deşi în zona în care locuieşti există mai mulţi furnizori, calitatea serviciilor oferite de ei este slabă
serviciul/pachetul de servicii dorit este prea scump

niciodată
rareori
deseori
mereu
nu ştiu/nu răspund

oferta era prea complicată, cu termeni pe care nu îi înţelegeai
oferta nu era completă, nu conţinea toate informaţiile relevante
în ofertă unele informaţii se regăseau în mai multe locuri, iar altele păreau contradictorii
nu ai avut timp să citeşti întreaga ofertă şi nici să soliciţi informaţii suplimentare
furnizorul nu ţi-a oferit informaţiile suplimentare pe care le-ai solicitat
nu ştiu/nu răspund

foarte util
util
mai puţin util
inutil
nu ştiu/nu răspund

da
nu
nu ştiu/nu răspund

da
nu
nu ştiu/nu răspund

nu a fost respectat termenul de portare anunţat de furnizori
din cauza unor probleme tehnice serviciul de telefonie nu a funcţionat pe o perioadă mai mare decât cea anunţată de furnizori
furnizorii nu te-au informat despre stadiul procesului de portare
portarea nu s-a finalizat
ţi-ai pierdut numărul de telefon în urma portării
nu ai putut efectua apeluri către anumite reţele după portarea numărului
nu ştiu/nu răspund

da
nu
nu ştiu/nu răspund

presă (ziare, radio, TV, presă online)
de pe internet (altă sursă în afară de presa online)
cunoştinţe/rude/prieteni/colegi etc.
furnizori de servicii de internet/telefonie/televiziune
nu ştiu/nu răspund

să asigure concurenţa între furnizorii de comunicaţii
să oblige furnizorii să introducă o serie de clauze minime în contractele încheiate cu utilizatorii
să oblige furnizorii să pună la dispoziţia utilizatorilor informaţii corecte şi complete despre ofertele lor comerciale
să asigure dreptul utilizatorilor de a-şi păstra numărul de telefon la schimbarea reţelei (serviciul de portabilitate)
să oblige furnizorii să-şi respecte contractele încheiate cu utilizatorii
nu ştiu
nu răspund

da
nu
nu ştiu/nu răspund

o problemă de facturare
nerespectarea contractului de către furnizor (inclusiv neinstalarea serviciului contractat)
funcţionarea necorespunzătoare a serviciului contractat
lipsa unor clauze din contract
neprimirea facturii detaliate la cerere
problemele apărute la portarea numărului
modificarea de către furnizor a unor clauze din contract fără să te înştiinţeze
refuzul furnizorului de a-ţi modifica tipul de abonament contractat iniţial
faptul că furnizorul îţi aplică penalităţi dacă soliciţi încetarea contractului
modul în care ai fost tratat de serviciul de relaţii cu clienţii al furnizorului
faptul că furnizorul modifică mereu grila de programe TV
nu ştiu/nu răspund

nu a fost cazul
nu ştiai că ai această posibilitate
nu ai ştiut cum să faci acest lucru
nu ştiu/nu răspund

da
nu
nu ştiu/nu răspund

ANCOM nu ţi-a rezolvat problema şi nu a motivat acest lucru
ANCOM ţi-a explicat motivele pentru care nu-ţi poate rezolva problema şi ţi-a indicat posibile soluţii, dar, în fapt, nu ţi-a oferit soluţia pe care o aşteptai
răspunsul nu a fost la obiect
răspunsul nu a fost suficient de clar
nu ştiu/nu răspund

da
nu
nu ştiu/nu răspund

da
nu
nu ştiu/nu răspund

nu a fost cazul
nu ştiai că ai această posibilitate
nu ai ştiut cum să faci acest lucru
nu ştiu/nu răspund

răspunsul nu a fost clar
răspunsul nu a fost complet
ANCOM nu ţi-a furnizat informaţia solicitată şi nu a motivat acest lucru
deşi şi-a motivat refuzul, ANCOM nu a răspuns aşteptărilor tale
nu ştiu/nu răspund

da
nu
nu ştiu/nu răspund

a. disponibilitatea

foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
nu ştiu/nu răspund

foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
nu ştiu/nu răspund

foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
nu ştiu/nu răspund

foarte bine
bine
satisfăcător
nesatisfăcător
nu ştiu/nu răspund

nu a fost cazul
nu ştiai că ai această posibilitate
nu ai identificat numărul de telefon pentru a apela acest serviciu
nu ştiu/nu răspund

a. utile

dezacord
dezacord parţial
acord parţial
acord
nu ştiu/nu răspund

dezacord
dezacord parţial
acord parţial
acord
nu ştiu/nu răspund

dezacord
dezacord parţial
acord parţial
acord
nu ştiu/nu răspund

a. utile

dezacord
dezacord parţial
acord parţial
acord
nu ştiu/nu răspund

dezacord
dezacord parţial
acord parţial
acord
nu ştiu/nu răspund

dezacord
dezacord parţial
acord parţial
acord
nu ştiu/nu răspund