Caută furnizorul
Licenta nr. 14.6
Detinatorul licentei de numerotatie: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A.
Statutul licentei de numerotatie: *în vigoare*
Data emiterii licentei de numerotatie: 23.03.2023
Domeniile corespunzatoare resurselor de numerotatie acordate: 0Z=03
Data limita a valabilitatii licentei: 02.04.2033

Anexa LURN ReadSpeaker Lurn_SOCIETaTEa_NaTIONaLa_DE_RaDIOCOMUNICaTII_141683706769.pdf Alte documente:


<< Back