Legislaţie

Decizii ANCOM


Reseteaza Filtrarea
Nr Titlu decizie An [Detalii]
401 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare si de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radio 2005 [Detalii...]
402 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea procedurii de tarifare si a listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu modificarile si completarile ulterioare (text consolidat neoficial 26 aprilie 2012) 2005 [Detalii...]
403 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 590/2005 privind stabilirea termenului de punere în functiune a retelelor de comunicatii electronice în banda de frecvente radio 3410-3600 MHz 2005 [Detalii...]
404 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România 2005 [Detalii...]
405 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România 2005 [Detalii...]
406 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 345/2006 pentru modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 62/2005 privind categoriile de frecvente radioelectrice a caror utilizare este libera 2006 [Detalii...]
407 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia, cu modificarile si completarile ulterioare 2006 [Detalii...]
408 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 689/2006 privind modificarea si completarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 563/2006 pentru aprobarea Procedurii de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile de generatia a treia 2006 [Detalii...]
409 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 48/2006 privind modificarea anexei la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2006 [Detalii...]
410 Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 572/2006 privind aprobarea Listei orientative si neexhaustive de echipamente si tipuri de echipamente 2006 [Detalii...]
411 Decizie nr.2849/2007 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie operata de societatea comerciala „RCS & RDS” – s.a., în vederea terminarii la puncte fixe a apelurilor 2007 [Detalii...]
412 Decizia nr.2800/2007 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa, cu modificarile si completarile ulterioare, a Deciziei presedintelui ANRC nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa, modificata prin Decizia presedintelui ANRC nr.1330/2004, precum si pentru impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa a Societatii Comerciale „Romtelecom” – S.A. 2007 [Detalii...]
413 Decizia nr.1949/2007 privind stabilirea formulelor de control ale cresterii tarifelor, precum si conditiile în care acestea se aplica, pentru serviciile furnizate de Societatea Comerciala „Romtelecom” – S.A. 2007 [Detalii...]
414 Decizia nr.1948/2007 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1250/2005 privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul 2007 [Detalii...]
415 Decizie 4775/2006 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.437/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Orange România” – S.A. 2006 [Detalii...]
416 Decizie 4774/2006 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.436/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. 2006 [Detalii...]
417 Decizia nr. 66/2006 pentru modificarea si completarea Deciziei Presedintelui ANRC nr.1480/2005 privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Româna S.A. 2006 [Detalii...]
418 Decizia 437/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Orange România” – S.A. pe piata accesului la propria retea de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 2006 [Detalii...]
419 Decizia 436/2006 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Vodafone Romania” – S.A. pe piata accesului la propria retea de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor medii incrementale pe termen lung 2006 [Detalii...]
420 Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala, modificata si completata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.190/2006 (text consolidat neoficial) 2004 [Detalii...]
421 Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 190/2006 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala si impunerea de clauze în Oferta de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala a S.C. Romtelecom S.A. 2006 [Detalii...]
422 Decizie 151/2006 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice 2006 [Detalii...]
423 Decizia nr.144/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor 2006 [Detalii...]
424 Decizia nr.113/2006 privind procedura de exercitare a dreptului de optiune în vederea determinarii obligatiilor financiare catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii si conducerea evidentei contabile distincte de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice si furnizorii de servicii postale 2006 [Detalii...]
425 Decizia 1480/2005 privind conditiile de întocmire si auditare a situatiilor financiare separate de catre Compania Nationala Posta Româna S.A. 2005 [Detalii...]
426 Decizia 1468/2005 privind stabilirea conditiilor si procedurii de evaluare a respectarii de catre Compania Nationala Posta Româna S.A. a obiectivelor de calitate impuse prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, cu modificarile ulterioare 2005 [Detalii...]
427 Decizia 1459/2005 privind stabilirea tarifelor serviciilor de interconectare furnizate de S.C. „Romtelecom” – S.A. pe piata accesului la retelele publice de telefonie fixa în vederea originarii, terminarii si tranzitului apelurilor, pe baza unui model de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung 2005 [Detalii...]
428 Decizia nr.1298/2005 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2005 [Detalii...]
429 Decizia nr.189/2005 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1311/2004 privind unele masuri în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie 2005 [Detalii...]
430 Decizie 1250/2005 privind impunerea de obligatii furnizorului cu putere semnificativa pe pietele relevante specifice cu amanuntul 2005 [Detalii...]
431 Decizia nr.1249/2005 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane juridice. 2005 [Detalii...]
432 Decizia nr.1251/2005 privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecventa al buclei locale si subbuclei locale 2005 [Detalii...]
433 Decizie nr.57/2005 privind publicarea Listei standardelor si specificatiilor tehnice pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, precum si pentru infrastructura si serviciile asociate 2005 [Detalii...]
434 Decizia nr.1330/2004 privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui ANRC nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa, modificata si completata prin Decizia presedintelui ANRC nr.1384/2003, si a Deciziei presedintelui ANRC nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate – segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa, precum si privind impunerea de clauze în Oferta de Referinta pentru Interconectare a Romtelecom. 2004 [Detalii...]
435 Decizia 1345/2004 privind desemnarea S.C. „Orange România”- S.A. ca fiind furnizor de serviciu universal în vederea furnizarii accesului la reteaua publica de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor 2004 [Detalii...]
436 Decizia 1311/2004 privind unele masuri în vederea utilizarii eficiente a resurselor de numerotatie 2004 [Detalii...]
437 Decizie 1301/2004 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale 2004 [Detalii...]
438 Decizia nr.1331/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului la un punct fix la o retea publica de telefonie pentru persoane fizice 2004 [Detalii...]
439 Decizia nr.1332/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului la un punct fix la o retea publica de telefonie pentru persoane juridice. 2004 [Detalii...]
440 Decizia nr.1333/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane fizice. 2004 [Detalii...]
441 Decizia nr.1334/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor locale la puncte fixe pentru persoane juridice. 2004 [Detalii...]
442 Decizia nr.1335/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor nationale la puncte fixe pentru persoane fizice. 2004 [Detalii...]
443 Decizia nr.1336/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor nationale la puncte fixe pentru persoane juridice. 2004 [Detalii...]
444 Decizia nr.1337/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor internationale la puncte fixe pentru persoane fizice. 2004 [Detalii...]
445 Decizia nr.1338/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor internationale la puncte fixe pentru persoane juridice. 2004 [Detalii...]
446 Decizia nr.1341/2004 privind desemnarea societatii comerciale „Romtelecom” – S.A. ca furnizor cu putere semnificativa pe piata apelurilor la puncte fixe catre retele publice de telefonie mobila pentru persoane fizice 2004 [Detalii...]
447 Decizie nr.1188/2004 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2004 [Detalii...]
448 Decizie nr.1124/2004 privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice 2004 [Detalii...]
449 Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare (text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 26 ianuarie 2009) 2004 [Detalii...]
450 Decizia nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala 2004 [Detalii...]
451 Decizia nr.153/2004 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2004 [Detalii...]
452 Decizia nr.137/2004 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.140/2002 privind adoptarea Planului national de numerotatie si a Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 2004 [Detalii...]
453 Decizia nr.88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2004 [Detalii...]
454 Decizia nr.1384/2003 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.147/2002 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru interconectarea cu reteaua publica de telefonie fixa 2003 [Detalii...]
455 Decizia nr.1383/2003 pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Orange România” – S.A. 2003 [Detalii...]
456 Decizia nr.1382/2003 pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Mobifon” – S.A. 2003 [Detalii...]
457 Decizia nr.1381/2003 pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de tip „top-down” de calculatie a costurilor incrementale pe termen lung de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. 2003 [Detalii...]
458 Decizia nr.1380/2003 pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidentei contabile separate, în cadrul contabilitatii interne de gestiune, de catre societatea comerciala „Romtelecom” – S.A. 2003 [Detalii...]
459 Decizia nr.1379/2003 privind interconectarea pentru linii închiriate–segmente terminale cu reteaua publica de telefonie fixa, cu modificarile si completarile ulterioare – text consolidat neoficial cuprinzând prevederile în vigoare la data de 24 iulie 2007) 2003 [Detalii...]
460 Decizia nr. 1351/2003 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2003 [Detalii...]
461 Decizia nr. 1334/2003 privind procedura de acordare a dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare Nationale si Internationale 2003 [Detalii...]
462 Decizia nr. 1333/2003 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2003 [Detalii...]
463 Decizia nr. 1332/2003 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice 2003 [Detalii...]
464 Decizia nr. 1331/2003 privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii 2003 [Detalii...]
465 Decizia nr. 801/2003 privind desemnarea S.C. „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii accesului neconditionat, total sau partajat, la bucla locala constituita dintr-o pereche de fire metalice torsadate, în scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice în banda larga si de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe 2003 [Detalii...]
466 Decizia nr. 802/2003 privind desemnarea S.C. „Romtelecom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata furnizarii serviciilor de linii închiriate–segmente terminale 2003 [Detalii...]
467 Decizia nr. 174/2003 privind completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.136/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice 2003 [Detalii...]
468 Decizia nr. 118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii postale 2003 [Detalii...]
469 Decizia nr. 126/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Telemobil” – S.A. în vederea terminarii apelurilor 2003 [Detalii...]
470 Decizia nr. 125/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Cosmorom” – S.A. în vederea terminarii apelurilor 2003 [Detalii...]
471 Decizia nr. 124/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Orange România ” – S.A. în vederea terminarii apelurilor 2003 [Detalii...]
472 Decizia nr. 123/2003 privind interconectarea cu reteaua publica de telefonie mobila operata de societatea comerciala „Mobifon” – S.A. în vederea terminarii apelurilor 2003 [Detalii...]
473 Decizia nr. 147/2002 privind principiile şi precondiţiile ofertei de referinţă pentru interconectarea cu reţeaua publică de telefonie fixă, cu modificările şi completările ulterioare (text consolidat neoficial la data de 21 decembrie 2018) 2002 [Detalii...]
474 Decizia nr.146/2002 privind desemnarea „Telemobil” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor 2002 [Detalii...]
475 Decizia nr.145/2002 privind desemnarea „Cosmorom” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor 2002 [Detalii...]
476 Decizia nr.144/2002 privind desemnarea„Orange România” – S.A. ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor 2002 [Detalii...]
477 Decizia nr.143/2002 privind desemnarea „Mobifon” – S.A ca fiind operator cu putere semnificativa pe piata accesului la reteaua proprie de telefonie mobila în vederea terminarii apelurilor 2002 [Detalii...]
478 Decizia nr.141/2002 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie 2002 [Detalii...]
479 Decizia nr.140/2002 privind aprobarea Planului National de Numerotatie 2002 [Detalii...]
480 Decizia nr.139/2002 privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii 2002 [Detalii...]
481 Decizia nr. 138/2002 privind impunerea unor cerinte minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului 2002 [Detalii...]
482 Decizia nr.137/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata 2002 [Detalii...]
483 Decizia nr.136/2002 privind aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice 2002 [Detalii...]
484 Decizia nr.131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2002 [Detalii...]