Utilizatori

Cum te informezi

Piața telecom este una dinamică, concurența făcând să apară mereu oferte noi, atractive pentru utilizatori. Totuși, acestea sunt foarte complexe, nu numai pentru că includ termeni tehnici, ci şi pentru că pun „la pachet” mai multe servicii, bonusuri, opţiuni şi echipamente.
De aceea, ANCOM a luat măsuri pentru a crește transparența ofertelor:
* obligă furnizorii să îți ofere informații accesibile, detaliate, corecte, inteligibile și relevante. Detalii aici.
* a pus la dispoziția publicului aplicația Veritel.ro, o platformă interactivă care realizează, pe baza opţiunilor introduse de utilizatori, analize comparative ale planurilor tarifare existente pe piaţă, oferind un clasament al celor mai avantajoase oferte din punct de vedere al preţului.
Decizia de a alege un anumit furnizor sau o ofertă trebuie să fie una informată. Ai mai multe modalități de a afla informații despre servicii și ofertă înainte de a încheia un contract.
Prima cale de a te informa este să accesezi site-urile operatorilor, poți găsi toate detaliile referitoare la oferta publică pentru serviciile de acces la internet, precum și oferta de echipamente. ANCOM a acordat o atenție sporită informațiilor ce trebuie să se regăsească pe site-urile furnizorilor și modului de prezentare a acestora, pentru a putea fi parcurse cu ușurință.
Astfel, pe site-urile furnizorilor vei găsi următoarele informații.
Planurile tarifare existente în oferta comercială
Acestea vor fi publicate în cadrul aceleiași sectiuni de pe site sau a secțiunilor aferente diverselor servicii furnizate.
Notă! Planurile tarifare retrase din oferta publică, dar care mai sunt utilizate de abonați, vor rămâne disponibile într-o arhivă, fiind indicată perioada de valabilitate a acestora.
Informații relevante despre ofertă
- contravaloarea abonamentului
- traficul de date inclus în abonament lunar
- toate tarifele și modul în care sunt aplicate
- extraopțiuni, bonusuri, discounturi oferite
- prețul și caracteristicile echipamentului, dacă este cazul
- viteza de download şi de upload, precum și valoarea vitezei minime garantate, dacă o astfel de viteză este oferită
- existența anumitor praguri dincolo de care este limitată sau condiționată utilizarea resurselor contractate, cât și consecințele depășirii acestor praguri (precum plata unui tarif suplimentar sau limitări ale vitezei)
- existența anumitor blocări sau limitări ale traficului de internet și ale serviciilor sau aplicațiilor care pot fi contractate, dacă astfel de blocări există și sunt permise de lege (de exemplu, restricții în utilizarea unor aplicații precum Skype sau WhatsApp)
- durata contractuală sau variantele de durate minime contractuale propuse
- penalitățile aplicabile încetării anticipate a contractului
Informațiile trebuie să fie prezentate concis, într-un singur loc, la accesarea fiecărui plan tarifar.
Condițiile de furnizare a serviciilor
- activarea, suspendarea și reconectarea serviciilor
- condițiile de modificare a contractului
- datele de contact ale serviciului de relaţii cu clienţii şi ale serviciului care oferă asistenţă tehnică
- alte servicii suplimentare oferite
 
Contractul-cadru
Toate documentele care alcătuiesc contractul-cadru sunt publicate la loc vizibil. 
Diversele ediții ale contractului-cadru vor fi disponibile pe pagina furnizorului, în cadrul unei arhive.
Proceduri de măsurare și gestionare a traficului si politica de utilizare a serviciilor
Acestea sunt disponibile în cadrul unor secțiuni dedicate. Tot aici vei găsi și o descriere detaliată a impactului acestor proceduri asupra calității serviciului.
În cazul furnizării mai multor servicii de comunicatii electronice pe aceeași legătură fizică vor fi indicate și eventualele efecte asupra calității utilizării serviciului de internet.
Aria de furnizare a serviciilor
Găsești într-un loc ușor accesibil o secțiune dedicată ariei de furnizare a serviciilor, prin care se detaliază cel puțin acoperirea geografică de tip outdoor, pe categorii de servicii și de tehnologii utilizate, cu precizarea localităților unde există acoperire.
Notă! În cazul internetului mobil ia în calcul că hărţile reflectă acoperirea din exteriorul clădirilor şi valorile sunt orientative, nefiind garantate. Dacă furnizorul nu îți oferă posibilitatea de a testa serviciul într-o perioadă de probă, ia în calcul posibilitatea de a achiziționa o cartelă preplătită înainte de a semna un contract de abonament cu perioadă minimă. Verifică și valorile medii ale parametrilor tehnici înregistrați de furnizorul respectiv (de exemplu, valoarea medie națională a vitezei serviciului de internet sau valoarea medie a acesteia pe localitate), pe site-ul www.netograf.ro, la secțiunea Statistici.
Procedura privind soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor finali
- modalităţile prin care poți înainta o reclamaţie
- termenele maxime de soluționare a diverselor tipuri de sesizări
- despăgubirile aplicabile pentru nerespectarea termenului de răspuns la reclamație
- căi de contestare a soluției comunicate
ANCOM va derula campanii de verificare a modului în care furnizorii respectă aceste reguli de informare, dar dacă observi lipsa vreunei informații relevante despre oferta comercială de pe pagina de internet a unui furnizor, este important să ne-o semnalezi.  
Dacă un furnizor nu are pagină proprie de internet poți să ceri, iar furnizorul are obligația de a-ți oferi în scris, sau pe un alt suport durabil (de exemplu, prin e-mail), informații complete despre oferta comercială curentă sau planurile tarifare retrase. 
Obligaţiile de informare se referă și la informațiile pe care reprezentanții furnizorului ți le oferă la momentul încheierii contractului în spațiul comercial sau telefonic. Astfel, dacă ceri informaţii punctuale despre oferta comercială a furnizorului, trebuie să le primești verbal sau, dacă dorești, în formă tipărită ori în formă electronică.
Nu trebuie să semnezi contractul pe loc. Poți solicita un exemplar al contractului-cadru pe care îl poți lua acasă pentru a-l studia cu atenție. Dacă vrei, poți cere să primești contractul /condițiile de utilizare a serviciilor prin e-mail.
 
Satisfacția ta față de serviciul utilizat va fi direct legată de cât de informată a fost alegerea furnizorului și a ofertei. Te sfătuim să ceri furnizorilor toate informațiile de care ai nevoie și să ai un rol activ în procesul de informare.
 
Utilizează periodic comparatorul de oferte VERITEL!
 
Consultă și informațiile disponibile pe www.netograf.ro, la secțiunea Statistici. Aici vei putea găsi valorile medii ale parametrilor tehnici de calitate oferiți de un anumit furnizor. Valorile afișate sunt calculate pe baza testelor efectuate de utilizatori și a ofertelor introduse de furnizori.
   infocentru pentru consumatori
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
Formulare