Events

Text/HTML

Sediul central al ANRC, 05 decembrie 2006, 11.00 – 12.00

 

 

1. Oferta de referinta de acces (ORA) – probleme de tarifare, politici de colocare, acces ONU

 

În urma derularii mai multor proiecte de implementare a accesului neconditionat la bucla locala, acces reglementat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala, modificata si completata prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.190/2006, membrii AOTR se confrunta cu mari greutati create de comportamentul descurajant practicat de Romtelecom atât din punct de vedere birocratic, administrativ, dar si din punct de vedere tehnologic. Modificarea continua a structurii retelei de acces, motivata de upgrad-uri si modernizari, fac în foarte multe situatii imposibil accesul la bucla locala a noilor operatori alternativi intrati pe piata de telecomunicatii din România. Limitarile astfel create sunt de natura atât tehnica cât si financiara.

 

Un aspect foarte important, care a fost amplu dezbatut în grupul de lucru ORA, este cel legat de accesul neconditionat la bucla locala în unitatile distante de tip ONU. Cu toate ca dezbaterile s-au întins pe parcursul a mai multe luni, nici pâna în momentul de fata nu s-a ajuns la o concluzie, materializata macar printr-un Proiect de Decizie ANRC. Între timp, Romtelecom continua procesul de migrare catre unitati distante de tip ONU, micsorând dramatic posibilitatea operatorilor alternativi de a accesa bucla locala.

 

Informatiile oferite de Romtelecom, gratis sau contra cost, nu sunt suficiente pentru identificarea repartitoarelor, a numarului de perechi si abonati disponibili într-un repartitor cât si a apartenentei unui abonat la un anumit repartitor.

 

În acest sens AOTR a solicitat ANRC sa ceara Romtelecom sa furnizeze date exacte de identificare a abonatilor (numar abonat – repartitor principal sau secundar în care este arondat).

 

Pe lânga refuzul Romtelecom de a pune la dispozitie spatii de colocare (cu toate ca în mai toate cladirile sale se elibereaza spatii datorita desfiintarii centralelor Pentaconta, a restructurarii si reducerii de personal), operatorilor li se cere mai nou plata unui spor de putere, corespunzator racordului de energie electrica solicitat.

 

ANRC a primit solicitarea de a avea în vedere ca în urmatoarea decizie privind accesul neconditionat la bucla locala sa prevada necesitatea punerii la dispozitie de Romtelecom a unei surse de energie electrica infinita. De asemenea, AOTR a solicitat lamurirea situatiei generate de taxa de operare si întretinere cabluri de legatura interne, care este de 90 de Euro pe an pe cabluri, pe care în mod abuziv Romtelecom o percepe ca taxa pe fiecare cablu instalat si nu pe traseul de cabluri, si pe cât posibil în urmatoarea decizie privind accesul la bucla locala reglementarea mai în detaliu a acestei situatii.

 

Conform Deciziei ANRC 190/2006, Romtelecom este obligat sa prezinte CIRA (conditiile interne de furnizare a accesului neconditionat la bucla locala). În acest sens, AOTR doreste sa îi fie comunicat stadiul pregatirii acestui document de catre Romtelecom.

 

 

2. Oferta de referinta de interconectare (RIO). Serviciul de preselectare a operatorului

 

Discutia s-a conturat de asemenea pe subiectul necesitatii taxei lunare de 2000 Euro solicitata pentru furnizarea serviciului de preselectare a transportatorului.

 

3. Scrisori de garantie bancara, cu valori uriase cerute de Romtelecom blocheaza accesul pe piata de comunicatii electronice a operatorilor alternativi.

 

Romtelecom solicita scrisori de garantie cu valori uriase, care se constituie în bariere de intrare pe piata a noilor operatori. AOTR a atras atentia asupra faptului ca în acordul de interconectare nu este mentionata valoarea garantiei percepute, aceasta nefiind generata de traficul efectuat ci numai de costurile legate de realizarea interconectarii si a solicitat ANRC sa-si exprime pozitia cu privire la acest lucru.

 

4. Diferente privind intervalul orar definit ca perioada de vârf între oferta de wholesale si oferta de retail a Romtelecom

 

AOTR a cerut reprezentantilor ANRC sa aiba în vedere modificarea Deciziei presedintelui ANRC nr. 147/2002 în ceea ce priveste intervalul orar 08-20 de luni pâna vineri, definit ca perioada de vârf, pentru a o adapta cu oferta de retail a Romtelecom în care este precizat ca perioada de vârf intervalul orar 08-18. Clientii operatorilor alternativi nu pot beneficia de reducerea tarifelor în intervalul orar 18-20.

 

5. Reglementarea tarifelor de terminare a traficului

 

Un alt punct de discutie a privit  reglementarea tarifelor de interconectare cu Romtelecom, în cazul traficului originat din alte retele decât cea proprie operatorului, inclusiv a celui originat din international, începând cel târziu cu 1 ianuarie 2007.

 

 

6. Number portability

 

Din practica unora dintre membrii AOTR, cât si din feedback-ul pietei, rezulta refuzul sistematic al unor operatori deveniti dominanti, de a încheia acorduri de interconectare. Mai mult decat atât, exista situatii în care interconectarea este conditionata de acceptarea unor tarife puternic debalansate în favoarea acestor operatori deveniti dominanti. Deseori sunt solicitate taxe foarte mari pentru transportul circuitelor pâna în punctul de interconectare, motivându-se faptul ca ei nu sunt interesati de aceasta interconectare, si operatorul solicitant trebuie sa accepte conditiile impuse. Mai mult, sunt solicitate scrisori de garantie bancara având valori mari, care sunt greu suportate de noii intrati pe piata.

 

AOTR considera aceste practici profund anticoncurentiale si necompetitive, care duc într-un final la dezavantajarea utilizatorului final. Pe aceasta cale, AOTR, care crede în principiul ca “cea mai buna protectie a consumatorului este competitia”, solicita ANRC sa intervina cu mai multa energie în aceste situatii, si mai mult, sa prevada un cadru de reglementare eficient.

 

7. Blocarea de catre reprezentantii autoritatilor locale a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii proprii a operatorilor alternativi

 

În lumina proiectului de lege privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, a fost discutata posibilitatea unei interventii a ANRC pe lânga reprezentantii autoritatilor locale din marile orase ale României pentru a anula, pâna la construirea unor canalizatii comune subterane, hotarârile consiliilor locale privind interzicerea construirii de retele de telecomunicatii aeriene.

 

Aceste hotarâri, care nu fac decât sa împiedice competitia, favorizând pe primii veniti (operatorii CATV), duc într-un final la dezavantajarea utilizatorului final. Astfel sunt blocate investitii de sute de milioane de Euro, care promoveaza tehnologii noi atât pentru furnizarea de servicii de voce cât si pentru servicii de broadband.

 

Pe lânga situatia din Bucuresti, unde proiectul NETCITY demarat de Primaria Generala a Municipiului Bucuresti, proiect pe care AOTR îl apreciaza foarte bun pentru momentul când va fi functional, si foarte dezavantajos în acest moment, datorita Hotarârii Consiliului General, care acompaniaza acest proiect si care interzice instalarea de cabluri aeriene, exista situatii la fel de ambigue în alte mari orase.

 

AOTR a cerut sprijinul ANRC, alaturi de cel al MCTI si MAI în gasirea celor mai bune solutii pentru promovarea proiectelor noilor operatori intrati pe piata.