Printeaza Pagina

Reglementari cu privire la interfete

 

În vederea garantarii aplicarii corecte a Directivei 2014/53/UE (Directiva RED), este necesar ca producatorii de echipamente radio sa fie informati cu privire la caracteristicile interfetelor radio care sunt permise în România.
Interfetele radio (articolul 8.1 al Directivei 2014/53/UE)
 
Este extrem de important ca producatorii de echipamente radio sa fie informati cu privire la dreptul de utilizare a frecventelor pentru aplicatiile acestor echipamente radio. Aceste date sunt esentiale pentru a se evita apariția interferentelor prejudiciabile atunci când aceste echipamente sunt puse în funcțiune. Daca sunt sau nu permise diferite aplicatii ale acestor echipamente radio utilizând anumite frecvente este o chestiune de competenta nationala.
 
Directiva 2014/53/UE admite ca, în Uniunea Europeana, spectrul de frecvente radio nu este pe deplin armonizat si, de aceea, statele membre au reglementari nationale privind utilizarea acestuia. Directiva nu armonizeaza aceste reglementari, însa cere ca acestea sa fie elaborate si, daca este cazul, notificate. La articolul 8.1 se afirma ca: Statele membre notifica, în conformitate cu procedura stabilita în Directiva 98/34/CE, interfețele radio pe care intenționeaza sa le reglementeze, cu excepția: (a) interfețelor radio care respecta pe deplin și fara nicio excepție dispozițiile deciziilor Comisiei privind utilizarea armonizata a spectrului de frecvențe radio adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE; și a (b) interfețelor radio care, în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, corespund unor echipamente radio care pot fi puse în funcțiune și folosite fara restricții pe teritoriul Uniunii.
 
Obligatiile privind aceasta notificare, enuntate în Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementarilor tehnice și al normelor privind serviciile societații informaționale, care abroga Directiva 98/34/CE și care a fost transpusa în legislatia nationala prin Hotarârea Guvernului nr. 401/2016, se aplica proiectelor de reglementari tehnice privind produsele sau care au efect asupra unui produs.

 

Reglementari tehnice în vigoare pentru interfetele radio, clasificate conform Deciziei președintelui nr. 248/2021 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere:

Capitolul I – Dispozitive radio de proximitate (cu raza mica de acțiune) (SRD)

 

Capitolul II – Dispozitive radio ce utilizeaza tehnologie de banda ultralarga (UWB)

 

Capitolul III – Echipamente radio ce funcționeaza în benzi atribuite serviciului mobil

 

Capitolul IV - Echipamente radio ce funcționeaza în benzi atribuite serviciului fix prin satelit

 

RO-IR FS-01 (în curs de elaborare)

RO-IR FS-02 (în curs de elaborare)

 

Capitolul V - Echipamente radio ce funcționeaza în benzi atribuite serviciului de amator, respectiv serviciului de amator prin satelit.

 

Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe (TNABF)

Arhivă - Reglementări tehnice pentru interfeţele radio care nu mai sunt în vigoare