Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

Factura detaliată – când și cum o poți primi

27.04.2016

 

 

Utilizatorii serviciilor de telefonie, internet sau televiziune au dreptul să solicite facturi detaliate pentru a vedea modul în care au fost tarifate serviciile folosite, indiferent dacă dețin un abonament sau folosesc o cartelă preplătită. De obicei, operatorii emit automat o factură nedetaliată. În schimb, facturile detaliate sunt emise doar la cererea utilizatorilor fie pe hârtie (de regulă contra cost), fie prin e-mail. Facturile detaliate din conturile online sunt emise gratuit.
Ce trebuie să conțină factura detaliată
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a impus furnizorilor obligația de a include anumite informații în cadrul facturilor detaliate, pentru toate cele trei categorii de servicii - telefonie, internet sau televiziune, precum:
  • perioada de tarifare;
  • tariful lunar perceput pentru abonament şi tariful pentru traficul suplimentar, dacă este cazul;
  • tarifele percepute pentru conectare/instalare/reconectare/deconectare, dacă este cazul;
  • tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;
  • alte servicii furnizate și tarifele aferente acestora, dacă este cazul;
  • gratuitățile/reducerile tarifare de care utilizatorul a beneficiat, dacă este cazul;
  • suma totală tarifată, inclusiv TVA;
  • un număr de telefon la care utilizatorul poate solicita informații suplimentare referitoare la factura detaliată;
  • cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul;
Informațiile specifice pe care trebuie să le includă factura detaliată pentru fiecare tip de serviciu – telefonie, internet, televiziune – sunt disponibile în InfoCentrul ANCOM.
Bine de știut
·         În general, serviciul cost control pus la dispoziția utilizatorilor de operatori are caracter orientativ.
·         Neprimirea facturii nu îi exonerează pe utilizatori de plata acesteia.
·         Neachitarea facturii în termenul scadent poate conduce la plata unor penalități, suspendarea serviciul sau chiar încetarea contractului.
·         În cazul suspendării serviciului pentru neplata facturii, operatorii pot solicita o taxă de reconectare.
Ce, cum şi unde reclami
Dacă ai probleme cu facturarea serviciului,  reclamă-i acest lucru furnizorului tău. Consultă mai întâi Procedura de soluţionare a reclamaţiilor, ce trebuie să se regăsească pe site-ul furnizorului. Notă! Pentru fiecare reclamaţie pe care o faci, solicită-i furnizorului un număr de înregistrare.
Atenţie! Verifică în contract dacă furnizorul acceptă neplata facturii contestate până la soluționarea reclamației sau, dimpotrivă, solicită plata întregii facturi până la data scadentă, urmând ca în cazul soluţionării favorabile a sesizării să-ţi returneze suma contestată (de regulă, prin reducerea următoarei facturi).

 

În cazul în care facturile detaliate nu conțin toate informațiile menționate de Decizia președintelui ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali, utilizatorii pot face o sesizare la ANCOM, parcurgând pașii detaliați aici.

 

 

 

 

 

 

 

Facturile detaliate - un mod eficient de a controla consumul de comunicatii
 
Facturarea serviciului de internet
 
Facturarea serviciului de telefonie
 
Facturarea serviciului de televiziune