Printeaza Pagina

Planul de acțiuni al ANCOM pentru anul 2024 a fost adoptat

21.03.2024

În noua sa calitate de coordonator al serviciilor digitale, în anul 2024 ANCOM se va concentra asupra creării condițiilor necesare dezvoltării serviciilor digitale inovatoare prin menținerea unui mediu online sigur. În acest sens, Autoritatea va adopta pe parcursul anului legislația secundară necesară aplicării Regulamentului privind serviciile digitale adoptat la nivel european. Alături de reglementările privind serviciile digitale, alte proiecte importante ale anului 2024 privesc planificarea strategică a sectorului de comunicații, cartografierea disponibilității serviciilor, iar un interes particular va fi acordat serviciilor poștale, la finalul anului 2024 expirând desemnarea furnizorului de serviciu poștal universal. Planul de acțiuni al ANCOM pentru anul 2024 a fost adoptat și publicat pe pagina de internet a instituției, aici.

Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului

Pentru aplicarea în România a regulamentului european privind serviciile digitale a fost adoptată Legea nr. 50/2024 care desemnează ANCOM coordonator al serviciilor digitale.

În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute în lege de a asigura un mediu online sigur și transparent, cu accent pe protejarea consumatorilor și a minorilor, libertatea de exprimare și îndepărtarea conținutului vătămător, Autoritatea a elaborat și a supus consultării publice patru proiecte de decizii care vin să completeze cadrul legislativ primarproiectul de decizie privind procedura de informare pentru furnizorii de servicii intermediareproiectul de decizie cu privire la stabilirea procedurii de soluționare a plângerilor privind serviciile digitaleproiectul de decizie pentru stabilirea procedurii de certificare a organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor inițiate împotriva furnizorilor de platforme online și proiectul de decizie privind procedura de acordare a statutului de notificator de încredere. După parcurgerea procedurii de consultare publică, proiectele de decizii vor fi adoptate.

Reglementări privind serviciile de comunicații electronice

Pentru cartografierea disponibilității serviciilor de comunicații electronice, Autoritatea va implementa proiecte precum publicarea listei zonelor fără servicii funcționale de internet în bandă largă la punct fix și studiul privind determinarea ariei teritoriale de acoperire a rețelelor publice fixe capabile să furnizeze servicii în bandă largă.

Pentru a se asigura accesul cetățenilor României la cel puțin un serviciu funcțional de internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la punct fix, ANCOM va elabora o decizie pentru stabilirea criteriilor de rezonabilitate pentru furnizarea acestui tip de serviciu.

În acest an, ANCOM va finaliza strategia de reglementare în comunicații electronice 2026 și va actualiza www.aisemnal.ro cu rezultatele campaniei de măsurare a acoperirii cu semnal care urmează a fi desfășurată în 2024.

Alte proiecte incluse în planul de acțiuni vizează actualizarea deciziei privind colectarea datelor statistice, revizuirea pieței serviciilor de acces local la puncte fixe, revizuirea Deciziei nr. 1023/2008 privind realizarea comunicațiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgență, precum și stabilirea tarifelor orientative de acces la unele infrastructuri fizice rutiere, aceasta din urmă contribuind la continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii.

Reglementări privind serviciile poștale

În sectorul serviciilor poștale, Autoritatea va derula procedura privind desemnarea unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal, având în vedere faptul că desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale expiră la 31 decembrie 2024. Un alt proiect important este elaborarea strategiei de reglementare în domeniul serviciilor poștale 2025.

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe și a resurselor de numerotație

În domeniul administrării și gestionării spectrului de frecvențe radio și a resurselor de numerotație, Autoritatea va elabora o decizie cu privire la procedura de alocare și asignare a codurilor atribuite României prin acorduri internaționale pentru stații de radiocomunicații și va organiza o consultare publică în vederea stabilirii modalității de licențiere a  benzilor de frecvențe 1980 - 2010 MHz (Pământ - spațiu) / 2170 - 2200 MHz (spațiu - Pământ) atribuite serviciului mobil prin satelit, după expirarea licențelor acordate către Inmarsat Ventures SE și Echostar Mobile Limited în baza Deciziei Comisiei Europene nr. 2009/449/CE.