Printeaza Pagina

Normative

Normativele tehnice privind proiectarea și realizarea infrastructurilor fizice și a rețelelor de comunicații electronice trebuie să constituie un cadru complet, unitar și coerent de reglementări tehnico-procedurale care să acopere condițiile tehnice, caracteristicile, prescripțiile și mecanismele administrative de avizare necesare pentru construirea elementelor de infrastructură și instalarea rețelelor publice de comunicații electronice. Din această perspectivă, textul acestora trebuie să conțină norme detaliate privind proiectarea și realizarea diverselor categorii de elemente de infrastructură, ca de exemplu camerele de tragere, canalizații, stâlpii, pilonii etc. Soluțiile stabilite prin normative trebuie să corespundă categoriei de folosință a imobilelor în cadrul cărora vor fi amplasate elementele de infrastructură (drumuri publice, piețe și parcuri publice, zone pietonale etc.), luându-se în calcul limitările și interdicțiile prevăzute de legislația în domeniul autorizării construcțiilor și urbanismului, conținutul preconizat al acestor reglementări naționale cu caracter obligatoriu vor satisface obiectivele urmărite prin recomandarea europeană din Setul comun de instrumente pentru conectivitate al UE.

 ANCOM va publica în această secțiune normative și documente cu caracter tehnic obligatoriu relevante pe măsură ce acestea sunt aprobate, adresându-se în principal entităților cu activități în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației, precum și autorităților publice care doresc să dezvolte proiecte de infrastructură de telecomunicații.

 

  1. Reglementare tehnică „Canalizații de telecomunicații(CTc). Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare, indicativ RTC 5-2022”

 

Normativul prezintă cerințele tehnice necesare pentru proiectarea, execuția, utilizarea și întreținerea canalizațiilor de telecomunicații (CTc) - infrastructură fizică suport pentru rețelele de comunicații electronice, destinate tuturor furnizorilor de servicii de comunicații electronice și altor entități, astfel încât activitatea să se realizeze în circumstanțe previzibile, respectând practica inginerească, siguranța publică și protecția mediului, în contextul legislației naționale și europene.

Normativul completează reglementarea tehnică existentă în domeniul canalizației de telecomunicații, reprezentată de normativele tehnice ID 47  Normativ departamental pentru Proiectarea și instalarea cablurilor de telecomunicații în rețele publice, locale, instituții și unități industriale, publicat in Buletinul Construcțiilor nr. 4-84 și 5-86 din 1983 și ID 48  Normativ departamental pentru Proiectarea și construcția canalizației telefonice, publicat in Buletinul Construcțiilor nr. 4-84 și 7-86 din 1983, care se referă doar la proiectarea și realizarea canalizațiilor subterane de telecomunicații clasice, ce utilizează cabluri cu fire metalice torsadate (cu perechi din cupru), prin introducerea cerințelor necesare utilizării tehnologiilor de comunicații electronice moderne bazate pe fibră optică.

Reglementare tehnică „Canalizații de telecomunicații(CTc). Fibră optică. Proiectare, execuție, utilizare, întreținere și verificare, indicativ RTC 5-2022”

 

  1. Codul European al Comunicațiilor

Legea nr. 198 din 6 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice are ca obiect:

a) asigurarea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018;

b) stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice;

c) stabilirea unor măsuri de facilitare a supravegherii pieței echipamentelor radio și aparatelor;

d) stabilirea cadrului de comunicare a documentelor prin intermediul serviciului "My ANCOM"

 

  1. Material informativ privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice

Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice stabilește o serie de măsuri menite să simplifice și să faciliteze dezvoltarea de rețele de comunicații electronice, precum și amplasarea de elemente de infrastructură care să susțină dezvoltarea acestor rețele.

Capitolul III prevede Dispoziții speciale privind realizarea și autorizarea executării lucrărilor de construcții privind infrastructura fizică necesară susținerii rețelelor de comunicații electronice și elementelor rețelelor de comunicații electronice menite să faciliteze dezvoltarea rețelelor de comunicații electronice.

Material informativ privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice