Printeaza Pagina

Măsuri minime de securitate conform Deciziei preşedintelui ANCOM nr. 512/2013

Informaţii referitoare la obligaţiile impuse furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia de a lua toate măsurile de securitate adecvate pentru a administra riscurile la adresa securităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice astfel încât să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat şi să prevină sau să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor şi reţelelor interconectate, având în vedere cele mai noi tehnologii şi, acolo unde este cazul, de a colabora cu alţi furnizori pentru implementarea acestor măsuri.
Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice au obligaţia de a lua toate măsurile de securitate necesare pentru a administra riscurile la adresa integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, în scopul garantării integrităţii reţelelor şi al asigurării continuităţii furnizării serviciilor prin intermediul acestor reţele şi, acolo unde este cazul, de a colabora cu alţi furnizori pentru implementarea acestor măsuri.
Securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice reprezintă capacitatea unei reţele sau a unui serviciu de comunicaţii electronice de a rezista evenimentelor, accidentale sau rău-intenţionate, care pot compromite sau afecta continuitatea furnizării reţelelor şi serviciilor la un nivel de performanţă echivalent cu cel anterior producerii evenimentului.
Măsurile de securitate reprezintă mijloacele (de natură administrativă, managerială, tehnică sau juridică) de management al riscurilor, incluzând politici, acţiuni, planuri, echipamente, facilităţi, proceduri, tehnici etc. menite să elimine ori să reducă riscurile privind securitatea şi integritatea reţelelor sau a serviciilor de comunicaţii electronice.
Măsurile minime de securitate pe care trebuie să le stabilească şi să le implementeze furnizorii vor viza cel puţin domeniile identificate în anexa nr. 1 a Deciziei nr.512/2013, disponibilă aici
Furnizorii au obligaţia de a evalua şi, dacă este cazul, de a actualiza măsurile de securitate ori de câte ori este necesar, însă cel puţin o dată la 12 luni.
Obligaţiile privind stabilirea măsurilor minime de securitate, impuse furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.