Printeaza Pagina

Informatii privind introducerea pe piata a echipamentelor

Cerințe privind introducerea echipamentelor pe piață - Directiva 2014/30/UE (EMC).
 
Obligațiile operatorilor economici (producător, reprezentant autorizat al acestuia, importator, distribuitor) sunt menționate aici.
 

Experiența practică în materie de supraveghere a pieței a arătat că lanțurile de aprovizionare implică uneori operatori economici cu o formă nouă, care nu se încadrează adecvat în lanțurile de aprovizionare tradiționale. Acesta este și cazul furnizorilor de servicii de logistică (care poartă și denumirea de centre de fulfilment), care îndeplinesc multe dintre funcțiile importatorilor, dar care nu corespund definiției tradiționale a importatorului din dreptul Uniunii. Pentru a asigura că autoritățile de supraveghere a pieței își pot îndeplini în mod eficace responsabilitățile și pentru a evita o lacună în aplicarea legislației, furnizorii de servicii de logistică sunt incluși pe lista operatorilor economici împotriva cărora autoritățile de supraveghere a pieței pot lua măsuri de asigurare a aplicării legislației, autoritățile fiind în același timp în măsură să gestioneze mai bine noi forme de activitate economică pentru a garanta siguranța consumatorilor și buna funcționare a pieței interne (inclusiv în cazul în care operatorul economic acționează atât ca importator în ceea ce privește anumite produse, cât și ca furnizor de servicii de logistică în ceea ce privește alte produse).

 

Definiția, mai multe detalii și obligațiile furnizorilor de servicii de logistică sunt prezentate aici.

 

Fișă informativă - Cerințe privind introducerea pe piață a echipamentelor radio (în conformitate cu Directiva 2014/53/UE).

 

Notă: Acesta este un document cu rol informativ, elaborat de Grupul pentru cooperare administrativă pentru Directiva RED (ADCO RED). Aceasta este o traducere în limba română, realizată de ANCOM cu utilizarea anumitor definiții și formulări așa cum apar ele în HG 740/2016, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Directiva 2014/53/UE (Directiva RED). Documentul original elaborat în cadrul ADCO RED se găsește aici.