Printeaza Pagina

Cand pot operatorii sa refuze o cerere de portare

11.07.2018

"În contextul în care utilizatorii reclamă faptul că Autoritatea le-ar refuza cererile de portare, vreau să precizez că ANCOM se ocupă exclusiv de gestionarea sistemului informatic prin care se derulează procesele de portare. Doar operatorii de telefonie implicați în proces pot refuza o cerere de portare”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM. Cererea poate fi respinsă de către operatori dacă nu este corect completată, datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită sau operatorul donor nu mai furnizează serviciul de telefonie prin intermediul numărului respectiv.

Derularea procesului de portare

Înainte de a accepta o cerere de portare din partea utilizatorului, operatorul acceptor este obligat să verifice dacă solicitantul este și titularul contractului de furnizare a serviciului

sau reprezentantul legal al acestuia și dacă numărul/numerele pentru care se solicită portarea face/fac obiectul contractului încheiat. Pentru aceste verificări, operatorul acceptor are nevoie de codul de abonat (în cazul portării abonamentelor, disponibil pe factură) sau de numărul cartelei SIM (în cazul portării cartelelor prepaid).

După efectuarea verificărilor și acceptarea cererii din partea utilizatorului (semnată și datată), operatorul acceptor completează o cerere electronică pe care o transmite, prin intermediul sistemului IT administrat de ANCOM, operatorului donor care, în funcție de conținutul cererii și informațiile din sistemele proprii, poate accepta sau refuza cererea de portare. Operatorul acceptor va conveni cu abonatul intervalul de timp în care se poate realiza portarea numărului. De asemenea, operatorul acceptor trebuie să informeze abonatul cu privire la faptul că fereastra de portare (intervalul de timp dintr-o zi în care trebuie să se realizeze portarea) se va stabili după validarea cererii de portare de către operatorul donor.

Refuzul cererii de portare

Operatorul acceptor poate refuza portarea numărului în cazul în care nu furnizează tipul de serviciu solicitat de utilizator (de exemplu, serviciul de telefonie prepaid).

Operatorul donor poate refuza cererea de portare în următoarele condiții:

 • cererea nu este corect completată;
 • datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui  portare se solicită;
 • numărul se regăsește în una dintre categoriile de resurse de numerotaţie exceptate de la portabilitatea numerelor;
 • operatorul donor nu furnizează servicii prin intermediul numărului respectiv (de exemplu, prin încetarea contractului ca urmare a unei solicitări venite din partea utilizatorului anterior depunerii cererii de portare);
 • numărul pentru care se solicită portarea nu a fost utilizat pentru convorbiri în rețeaua operatorului donor;
 • cartela SIM este declarată pierdută/furată.

Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare:

 • existenţa unor datorii ale abonatului către operatorul donor;
 • existenţa unei durate minime a contractului încheiat cu operatorul donor;
 • suspendarea furnizării serviciului prin intermediul numărului respectiv.

 

Bine de știut

 • ANCOM administrează și monitorizează permanent baza de date centralizată (BDC), sistem IT prin intermediul căruia se gestionează procesele administrative asociate portabilităţii numerelor (schimbul de mesaje care are loc pe parcursul procesului de portare între operatori).
 • ANCOM acordă suport operatorilor pentru desfăşurarea corespunzătoare a proceselor de portare, dar nu poate refuza sau aproba cererile de portare.
 • Utilizatorii care vor sa-și porteze numărul nu trebuie să solicite rezilierea contractului cu operatorul donor. Cererea de portare constituie, implicit, și o cerere de reziliere a contractului cu operatorul donor.
 • În cazul în care furnizorii nu respectă termenele de răspuns asociate procesului de portare, conform Deciziei nr. 3444/2007, precum și în cazul refuzului neîntemeiat al cererii de portate, ANCOM poate aplica sancțiuni.

Ce, cum şi unde reclami?

În cazul în care întâlnești orice dificultăţi pe parcursul procesului de portare, poți face o sesizare la operatorul acceptor (care este responsabil de realizarea portării), dar te poți adresa și la ANCOM, parcurgând pașii detaliați aici.

Informații suplimentare cu privire la derularea procesului de portare sunt disponibile pe site-ul www.portabilitate.ro.