Printeaza Pagina

Alocare resurse tehnice

1. Cum se acordă dreptul de utilizare a unor resurse tehnice?

2. Cum se solicita obtinerea unor resurse tehnice?

3. Cum se solicita renuntarea totala sau partiala la dreptul de utilizare a unor resurse tehnice?

4. Care este termenul în care se acordă decizia individuală privind acordarea dreptului de utilizare a codurilor punctelor de semnalizare naţionale şi internaţionale?

Resursele tehnice sunt resursele necesare pentru identificarea unor retele de comunicatii electronice sau a unor elemente ale retelelor de comunicatii electronice în vederea operarii acestora sau pentru furnizarea unor servicii de comunicatii electronice.

 

Categoriile principale de resurse tehnice:

 • Coduri ale punctelor de semnalizare nationale (NSPC);

 • Coduri ale punctelor de semnalizare internationale (ISPC);

 • Coduri de retele mobile (MNC);

 • Indicative de identificare a retelei (IIR);

 • Numere de rutare (RN)

Cadrul de reglementare aplicat

 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.

 • Decizia presedintelui ANCOM nr. 380/2013 privind alocarea si utilizarea unor resurse tehnice, cu modificarile și completarile ulterioare

 • Categoriile de resurse tehnice prevazute la pct. a, 1-3 si 5 sunt definite în conformitate cu reglementarile specifice ale Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU) sau cu standardele Institutului European de Standardizare în Telecomunicatii (ETSI), dupa caz.

Obiectivele ANCOM privind gestionarea resurselor tehnice

 • punerea la dispozitie de resurse tehnice adecvate pentru toti furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 • asigurarea accesului nediscriminatoriu la resursele tehnice al tuturor furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice sau furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

 • utilizarea rationala si eficienta a resurselor tehnice. 

 

 
Modalitatea de obtinere si transmitere a formularelor mentionate la acest capitol
 
Obtinerea formularelor/cererilor-tip se poate face de la sediul central sau de la structurile teritoriale ale ANCOM ori de pe pagina de internet a ANCOM.
Transmiterea formularelor/cererilor si a documentelor necesare se poate efectua catre sediul central sau catre structura teritoriala a ANCOM în a carei raza se situeaza domiciliul sau sediul solicitantului numai în urmatoarele moduri:
o    prin depunere, personal sau de catre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnatura;
o    printr-un serviciu postal;
o    ca înscris în forma electronica la adresa numerotatie@ancom.org.ro , caruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un cetificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANCOM, data confirmarii primirii cererii la sediul central al ANCOM printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii înscrisului în forma electronica.
 
În cazul în care considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, ANCOM poate solicita informatii suplimentare.