Comunicate de presă

Noi reguli privind comercializarea echipamentelor

 

07.07.2016

În cadrul ședinței din data de 6 iulie, Guvernul a adoptat Hotărârea Guvernului care transpune în legislația românească noile prevederi europene cu privire la compatibilitatea electromagnetică.  Aceasta stabilește noi reguli privind obligațiile operatorilor economici activi pe piața echipamentelor – producători, importatori şi distribuitori de echipamente.


Hotărârea Guvernului transpune în legislația națională Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică. Respectând cerințele de compatibilitate electromagnetică, echipamentele au capacitatea de a funcționa fără a produce perturbații electromagnetice care să împiedice buna funcționare a altor echipamente care funcționează în apropiere. De asemenea, directiva europeană stabilește cerințe privitoare la protecția sănătății și a siguranței persoanelor și la protecția bunurilor.

Ce conține proiectul?

Actul normativ cuprinde dispoziƫii cu privire la cerinţele de compatibilitate electromagnetică a echipamentelor, condiţiile de introducere pe piaţă, punere la dispoziție pe piață şi/sau de punere în funcţiune a acestora precum și cerințe cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformității.

Hotărârea stabileşte şi o serie de obligaƫii pentru responsabilizarea tuturor operatorilor economici relevanți din lanțul de distribuție – producător, responsabilul autorizat al producătorului, importator și distribuitor. Astfel, operatorii economici vor fi cooptați și responsabilizați să se asigure că produsele ce sunt pe piață respectă cerințele esențiale. De asemenea, va putea fi stabilită trasabilitatea identității echipamentelor și a lanțului de distribuţie, fiecare operator dobândind o serie de obligații pentru păstrarea documentelor legate de achiziția și comercializarea echipamentelor.

Actul normativ dispune și cu privire la condițiile ce trebuie respectate pentru evaluarea, desemnarea, notificarea și monitorizarea organismelor de evaluare a conformității. Astfel, orice persoană juridică ce își dorește să devină organism notificat va trebui să respecte condițiile stipulate, această activitate având un caracter de serviciu public și fiind autorizată de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – MCSI.

Reglementări și atribuții

Prin Hotărârea adoptată se stabilesc limitele atribuţiilor autorităţilor de supraveghere şi control – ANCOM şi ANPC. Conform actului normativ, ANPC este mandatată să efectueze acțiunile de supraveghere şi control în ceea ce priveşte conformitatea echipamentelor aparƫinând consumatorilor, pentru celelalte cazuri, inclusiv în cazul utilizatorilor-persoane juridice, atribuţiile revenind ANCOM. În vederea asigurării unor acțiuni eficiente a autorităților de supraveghere și control este prevăzută și obligația ANCOM și ANPC de a se informa reciproc cu privire la actiunile de control efectuate.

După publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern, ANCOM va derula o campanie de informare a celor care activează pe piața echipamentelor pentru a asigura aplicarea corectă a noului cadru legislativ privind compatibilitatea electromagnetică.