Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

3 companii calificate în licitația pentru televiziunea digitală terestră

30.04.2015

  
În cadrul celei de-a treia licitații pentru alocarea multiplexurilor de televiziune digitală terestră organizate de Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) și-au depus dosarele de candidatură patru companii. Grup Est Security S.R.L., Info Total Press S.A. și TV Sat 2002 sunt companiile care au fost admise în cea de-a treia licitație, compania Nova Media S.R.L. fiind descalificată din cadrul procedurii întrucât nu a îndeplinit condițiile impuse prin caietul de sarcini.
Până la data de 13 mai 2015 comisia de licitaţie va anunţa câștigătorii în urma ofertelor inițiale depuse și dacă este necesar să fie organizate runde de licitație.
În cadrul licitației sunt disponibile două multiplexuri naționale, 31 de multiplexuri regionale și 19 multiplexuri locale de televiziune digitală terestră. Așa cum a fost stabilit prin strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră aprobată de guvernul României, alocarea multiplexurilor se face prin procedură de selecţie competitivă. Aceasta presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă iniţială prin care să indice categoriile şi numărul de multiplexuri pe care doreşte să le achiziționeze. În funcție de existența sau nu a unei cereri mai mari decât oferta, licitația poate continua cu runde primare pentru multiplexurile unde cererea depășește oferta, pentru celelalte categorii desemnarea câştigătorilor făcându-se pe baza ofertei iniţiale. După ce se stabilesc câștigătorii și prețurile pentru fiecare multiplex solicitat, licitația poate continua cu o rundă de alocare în care multiplexurile vor fi repartizate ofertanţilor câştigători pe baza sumelor suplimentare pe care aceştia vor fi dispuși să le plătească pentru a obţine o anumită alocare a frecvenţelor.
Taxa minimă de licenţă, care reprezintă preţul de pornire în cadrul licitației pentru fiecare din cele două multiplexuri naționale, este de 300.000 euro, iar pentru multiplexurile regionale și locale aceasta variază între 1.000 pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de judeţ și 10.000 euro pentru un multiplex alocat la nivelul unui judeţ din categoria E, conform clasificării din caietul de sarcini. Taxele de licență au fost stabilite de către Guvern în luna februarie 2014.
Prin intermediul fiecărui multiplex național se vor putea furniza servicii de televiziune digitală terestră la nivelul întregii țări, în timp ce multiplexurile regionale și locale vor acoperi fiecare câte o anumită zonă de alocare ce poate fi echivalentă cu un județ, respectiv o localitate. Toate aceste multiplexuri se acordă pentru o perioadă de 10 ani.
Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmisede la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă.
Documentaţia licitaţiei poate fi accesată pe pagina de internet a ANCOM, aici.
Informații suplimentare:
În luna iunie 2014 s-a finalizat prima licitație pentru acordarea multiplexurilor digitale naționale în urma căreia au fost alocate trei multiplexuri naționale către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., compania câștigând multiplexul acordat condiționat „free to air” şi alte două multiplexuri din banda UHF contra sumei de 1.020.002 €, reprezentând taxă de licenţă.
Alte nouă multiplexuri digitale regionale au fost adjudecate în urma unei licitații ce s-a finalizat în luna februarie 2015. Companiile câștigătoare au fost: Regal - care şi-a adjudecat 1 multiplex regional (Râmnicu Vâlcea) pentru suma de 8.010 euro, Cargo Sped - care a câștigat 1 multiplex regional (Sibiu) pentru care va achita suma de 8.001 euro, 2K Telecom - care şi-a adjudecat 5 multiplexuri regionale (4 în Bucureşti şi unul în Ploieşti) pentru care va achita suma de 52.000 euro, compania Radio M Plus - care a obținut 1 multiplex regional (Iaşi), contra unei sume de 10.000 euro și Digital Video Broadcast - care şi-a adjudecat 1 multiplex regional (Satu Mare) pentru suma de 8.000 euro.