Comunicate de presă

Serviciul universal postal din anul 2018 poate fi compensat

23.02.2021

 

În cadrul ședinței Consiliului Consultativ desfașurata astazi online, ANCOM a adoptat decizia de compensare a costului net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2018 de catre CNPR cu suma de 6.285.244 lei. Conform analizei realizate de Autoritate, furnizarea acestor servicii de catre CNPR a reprezentat o sarcina injusta în 2018, fiind îndeplinite, cumulativ, cele doua condiții stabilite în legislație.

Costul net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal

Costul net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal reprezinta diferența dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al furnizorului în cazul în care și-ar desfașura activitatea fara a avea obligațiile de serviciu universal.

Conform legislației în vigoare, costul net constituie o sarcina injusta pentru furnizorul de serviciu universal atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ doua condiții: nivelul rentabilitații capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor legale se afla sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM, iar valoarea costului net stabilit de Autoritate depașește pragul de materialitate de 3% din valoarea veniturilor înregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Autoritatea a analizat îndeplinirea acestor doua criterii pentru a evalua caracterul de sarcina injusta a costului net înregistrat de CNPR din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2018.

Compensarea costului net

ANCOM a analizat în detaliu datele și ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de cost net, metodologia și calculul efectiv al costului net, precum și informațiile suplimentare puse la dispoziție de CNPR, iar acolo unde a fost necesar au fost efectuate ajustari asupra datelor și calculului efectiv al valorii costului net. Astfel, obligațiile rezultate din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcina injusta pentru CNPR în anul 2018, valoarea costului net înregistrat de CNPR în anul 2018, inclusiv beneficiile intangibile, fiind de 16.278.484 lei. Suma maxima ce poate fi compensata este de 6.285.244 lei, reprezentând valoarea costului net ce ar putea fi compensat pâna la atingerea nivelului rezonabil al rentabilitații capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Finanțarea costului net

Mecanismul de compensare a costului net va fi stabilit prin hotarâre a Guvernului, existând doua posibilitați de finanțare: din fonduri de la bugetul de stat, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat sau prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat.

Serviciul universal poștal

Accesul la serviciul universal poștal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a unor servicii poștale (serviciile incluse în sfera serviciului universal), la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile.