ANCOM

Plenara FRATEL 2019

În perioada 23-24 octombrie, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a fost gazda reuniunii plenare a Rețelei reglementatorilor în domeniul telecomunicațiilor din țările francofone 

 
Evenimentul, care a avut ca temă „Rolul reglementatorului în ceea ce privește provocările ridicate de acoperirea și calitatea serviciilor de comunicații mobile”, s-a desfășurat la Palatul Parlamentului, la București, și s-a bucurat de prezența a peste 100 de participanți din cadrul autorităţilor de reglementare membre ale reţelei FRATEL din peste 30 de țări, reprezentanți ai instituțiilor europene și mondiale (Comisia Europeană, UIT, Banca Mondială, Organizația Internațională a Francofoniei), reprezentanţi ai corpului diplomatic, ai mediului universitar, ai asociațiilor și companiilor de consultanţă şi ai mai multor operatori de servicii de comunicaţiii electronice.
 
Reuniunea plenară FRATEL a abordat teme legate de obligațiile privind acoperirea și calitatea serviciilor în vederea noilor alocări de spectru, cu precădere pentru 5G, beneficiile ce decurg din punerea la dispoziția utilizatorilor a informațiilor detaliate și adaptate nevoilor acestora în ceea ce privește calitatea serviciilor, precum și pârghiile pentru facilitarea implementării rețelelor mobile.
 
Pentru prima dată în istoria acestei rețele, a fost prezentată o lucrare cu privire la măsurarea acoperirii mobile și a calității serviciilor mobile, având ca titlu „Măsurarea performanței rețelei mobile: acoperire, calitatea serviciului și hărți”. Reuniunea plenară a fost și ocazia de prezentare a noului site de internet al Rețelei, actualizat și îmbunătățit, confirmând astfel angajamentul membrilor față de Rețea.
 
Reţeaua FRATEL (www.fratel.org) este o organizaţie care reuneşte instituţii responsabile cu reglementarea, supravegherea şi controlul pieţelor de comunicaţii electronice din ţările care au în comun folosirea limbii franceze, cu scopul de a stabili şi întări colaborarea, cooperarea tehnică şi schimbul de experienţă şi de informaţii între membrii săi. Reţeaua are misiunea de a promova împărtășirea de informații și schimbul de experiență, de a contribui - în măsura posibilităților - la eforturile de coordonare şi cooperare tehnică între membrii săi, astfel încât membrii acesteia să contribuie la găsirea unor soluții eficace la probleme de reglementare a telecomunicațiilor. ANCOM este membru FRATEL încă din perioada de lansare a activităţii acestui organism (2003), iar în perioada 2013-2014, instituţia noastră a deținut preşedinţia FRATEL. Conform cutumei din cadrul FRATEL, calitatea de preşedinte în perioada menționată a atras-o pe cea de vicepreşedinte în perioada 2014-2015.