Industrie

Programul sectorial de supraveghere a pietei

ANCOM a elaborat Programul sectorial de supraveghere a pieţei pentru anul 2020 īn conformitate cu dispoziţiile art. 18(5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

ANCOM, ca autoritate de supraveghere a pieţei conform dispoziţiilor Hotărārii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, care transpune īn legislaţia din Romānia Directiva 2014/53/UE (Directiva RED), precum şi ale Hotărārii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică ce transpune īn legislaţia naţională Directiva 2014/30/UE (Directiva EMC), şi-a elaborat propriul program sectorial pentru domeniile acoperite de cele două directive.

Programul sectorial specific elaborat de ANCOM este prezentat aici.