Printeaza Pagina

TNABF

Tabelul National de Atribuire a Benzilor de Frecvente

Reglementări referitoare la aplicarea Directivei 2014/53/UE (HG 740/2016)

Frecvenţe radio şi benzi de frecvenţe a căror utilizare este liberă (exceptată de la licenţiere), clasificate Ón funcţie de aplicaţii:
Decizia†preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare Ón Comunicaţii†nr. 311/2016†privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere

Specificaţiile tehnice Ón vigoare privind interfeţele radio RO-IR Ón conformitate cu prevederile Deciziei nr. 311/2016, modificată prin Decizia nr. 888/2018: