Printeaza Pagina

Tarife

Pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM, Autoritatea percepe titularilor de licenţe, furnizorilor autorizaţi de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi titularilor de Licenţe de Utilizare a Resurselor de Numerotaţie un tarif:
 
  • tariful de monitorizare datorat de către toţi furnizorii autorizaţi de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi servicii poştale care au o cifră de afaceri sau veniturile realizate exclusiv din aceste activităţi care depăşeşte suma de 100.000 de euro;
  • tariful de utilizare a spectrului datorat de toţi titularii de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi titularii de licenţe de emisie;
  •  tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie datorat de către toţi titularii de Licenţe de Utilizare a Resurselor de Numerotaţie.