Printeaza Pagina

Tariful de utilizare a spectrului

Tariful anual de utilizare a spectrului radio este datorat ANCOM de către toţi titularii de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi titularii de licenţe de emisie. Recepţia undelor radio nu este supusă tarifării. Detalii privind procedura de tarifare şi lista tarifelor de utilizare spectru Ón vigoare pot fi consultate Ón Decizia 551/2012.