Printeaza Pagina

Strategia de reglementare Ón domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020

Strategia de reglementare Ón domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020 este structurată pe următoarele direcţii de acţiune: promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, promovarea concurenţei și Óncurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei.

Pentru a atinge obiectivele propuse, ANCOM va continua să monitorizeze condițiile de furnizare a serviciilor poștale și calitatea acestora, să informeze utilizatorii cu privire la drepturile lor Ón relația cu furnizorii de servicii poștale și să analizeze Ón ce măsură serviciile poștale disponibile pe piață asigură satisfacerea necesităților specifice ale utilizatorilor cu nevoi speciale.

Activitatea de reglementare a serviciilor poștale a Autorității este armonizată cu direcțiile de acțiune și cu obiectivele strategice de reglementare stabilite Ón funcție de evoluția pieței și de reglementările de la nivel comunitar.