Printeaza Pagina

Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020

 

Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poştale pentru perioada 2017-2020 a fost structurată pe următoarele direcţii de acţiune: promovarea intereselor utilizatorilor de servicii poştale, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal, promovarea concurenţei și încurajarea investiţiilor şi promovarea inovaţiei.

 

Pentru a atinge obiectivele propuse, ANCOM a continuat să monitorizeze condițiile de furnizare a serviciilor poștale și calitatea acestora, să informeze utilizatorii cu privire la drepturile lor în relația cu furnizorii de servicii poștale și să analizeze în ce măsură serviciile poștale disponibile pe piață asigură satisfacerea necesităților specifice ale utilizatorilor cu nevoi speciale.

 

Activitatea de reglementare a serviciilor poștale a Autorității este armonizată cu direcțiile de acțiune și cu obiectivele strategice de reglementare stabilite în funcție de evoluția pieței și de reglementările de la nivel comunitar.