Printeaza Pagina

RSPG

Grupul pe Probleme de Pollitică a Spectrului Radio (RSPG) a fost constituit Ón conformitate cu Decizia Comisiei Europene 622/2002/CE, ca una din acțiunile ce a urmat Deciziei privind spectrul radio (676/2002/CE). RSPG adoptă opinii care sunt importante Ón susținerea și informarea Comisiei Europene pe probleme de politici de spectru radio, Ón coordonarea abordării politicilor și, acolo unde este cazul, Ón ceea ce privește condițiile de armonizare cu referire la disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului radio pentru funcționarea pieței interne. Grupul este format din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei Europene. Reprezentanții țărilor EEA, ai țărilor candidate, ai Parlamentului European, ai CEPT și ai ETSI participă Ón cadrul acestui grup Ón calitate de observatori.