Printeaza Pagina

Registrul numerelor scurte armonizate pentru servicii cu caracter social de forma 116 (xyz)

Prin intermediul acestor numere sunt oferite servicii cu caracter social în țările Uniunii Europene. Aceleași numere sunt utilizate pentru aceleași servicii, indiferent de statul în care este furnizat serviciul respectiv. Apelurile la aceste numere sunt gratuite.
 
În prezent, la nivel european, sunt definite 5 numere scurte pentru servicii armonizate cu caracter social:
 
Numărul
Serviciul pentru care este rezervat numărul
Utilizare în România
116 000
Linii telefonice de urgență pentru copii dispăruți
Descriere:
Serviciul (a) preia apeluri prin care se anunță dispariția unor copii și le transferă poliției; (b) oferă îndrumare și sprijin persoanelor în grija cărora se află copilul dispărut; (c) sprijină desfășurarea investigației.
Serviciu oferit de către Asociația Telefonul Copilului.
 
 
Deținătorul licenței de utilizare a numărului: Telekom Romania Communications
 
116 006
Linie de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor
Descriere:
Serviciul oferă victimelor infracțiunilor posibilitatea de a primi asistență psihologică în astfel de situații, de a fi informate în legătură cu drepturile lor și cu modalitățile de exercitare a acestor drepturi, precum și de a fi îndrumate către instituțiile care le pot sprijini. Serviciul oferă, în special, informații despre (a) poliția locală și procedurile judiciare penale și (b) aspecte legate de despăgubiri și asigurări. De asemenea, acest serviciu oferă asistență pentru identificarea altor posibilități de sprijin.
Deschis spre alocare, Nealocat
 
 
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail numerotatie@ancom.org.ro
 
116 111
Linii de asistență telefonică pentru copii
Descriere:
Serviciul oferă ajutor copiilor care au nevoie de îngrijire și protecție și îi pune în legătură cu diverse organizații și resurse, oferind totodată copiilor posibilitatea de a-și exprima temerile, de a vorbi despre aspectele care îi afectează în mod direct și de a contacta pe cineva în caz de urgență.
Serviciu oferit de către Asociația Telefonul Copilului.
 
 
Deținătorul licenței de utilizare a numărului: Telekom Romania Communications
 
116 117
Serviciul medical telefonic ce nu intră în categoria cazurilor de urgență
Descriere:
Serviciul direcționează apelurile către serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viața, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilele de repaus săptămânal și în timpul sărbătorilor legale. Serviciul pune apelanții în legătură cu o persoană responsabilă de preluarea apelurilor care deține experiența și competența necesare sau îi pune direct în legătură cu un cadru medical calificat.
Deschis spre alocare, Nealocat
 
 
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail numerotatie@ancom.org.ro
 
116 123
Linii de asistență telefonică care oferă sprijin psihologic
Descriere:
Serviciul permite apelantului să beneficieze de o relație umană reală, în cadrul căruia este ascultat fără a fi judecat. Acesta oferă sprijin psihologic apelanților care suferă de singurătate, care se află într-o stare de criză psihologică sau care se gândesc la suicid.
Serviciu oferit de către Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, prin Centrul de prevenire a tentativelor de suicid la copii și adolescenți din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.
 
 
 
Deținătorul licenței de utilizare a numărului: Trans Tel Services
 
Acte normative relevante:
Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE privind rezervarea seriei naționale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii cu caracter social, modificată și completată prin Decizia Comisiei Europene 2007/698/CEși prin Decizia Comisiei Europene 2009/884/CE.

 

Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european.