Printeaza Pagina

Programul sectorial de supraveghere a pietei

ANCOM a elaborat Programul sectorial de supraveghere a pietei pentru anul 2021 īn conformitate cu dispozitiile art. 18(5) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

ANCOM, ca autoritate de supraveghere a pietei conform dispozitiilor Hotarārii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor radio, cu modificarile și completprile ulterioare, care transpune īn legislatia din Romānia Directiva 2014/53/UE (Directiva RED), precum si ale Hotarārii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, cu modificarile și completarile ulterioare, ce transpune īn legislatia nationala Directiva 2014/30/UE (Directiva EMC), si-a elaborat propriul program sectorial pentru domeniile acoperite de cele doua directive.

Programul sectorial specific elaborat de ANCOM este prezentat aici.