Printeaza Pagina

Procedura de consultare

ANCOM consultă public orice proiect de decizie care urmează să aibă un impact semnificativ asupra pieţei de comunicaţii electronice. Instituţia īşi face cunoscute acţiunile viitoare prin intermediul Planului de acţiuni care este consultat cu industria īn fiecare an. Īn urma consultărilor, ANCOM va publica planul de acţiuni pentru anul respectiv, plan care va conţine, dacă este posibil, şi titlurile proiectelor de decizie care urmează a fi propuse spre consultare pe tot parcursul anului respectiv.
Obiectivele prevăzute īn planul de acţiuni vor ţine seama de strategia şi politica īn domeniu, precum şi de recomandările provenite din partea industriei.
Pe cāt posibil, planul va avea un caracter flexibil şi va fi actualizat īn funcţie de evoluţiile de pe piaţă.

Consultare publică

I. ANCOM va publica textul supus consultării pe pagina de Internet proprie, īn format Word şi/sau PDF, precizānd totodată şi:
 • persoana de contact;
 • codul documentului supus consultării;
 • data publicării documentului;
 • data ultimei modificări;
 • data la care expiră termenul de depunere a observaţiilor;
 • statutul documentului supus consultării;
 • acţiunea aşteptată.
II. Pentru eficienţa procedurii de consultare, fiecare document supus consultării publice va fi anunţat publicului prin următoarele mijloace:
 • Direcţia Relaţii Publice a ANCOM (DRP) va redacta un text informativ care va conţine titlul documentului supus consultării, o sinteză a conţinutului acestuia şi a motivaţiilor care l-au generat (expunere de motive), adresa paginii de Internet unde poate fi consultat textul, termenul de depunere a observaţiilor, precum şi căile prin care observaţiile pot fi transmise ANCOM; această informaţie va fi transmisă către reprezentanţii mass-media şi către persoanele interesate care au solicitat īnscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă special constituită a ANCOM;
 • DRP va anunţa deschiderea procesului de consultare publică īn prima pagină a site-ului instituţiei;
 • DRP va redacta o notă de informare asupra consultării publice şi o va afişa la avizierul instituţiei;
Aceste demersuri vor fi realizate la data publicării documentului spre consultare sau īn termen de maxim 2 zile lucrătoare de la lansarea consultării.
III. Data publicării documentului pe pagina de Internet a ANCOM este considerată data īnceperii consultării. Dacă documentul este publicat pe pagina de Internet a ANCOM după ora 17.00, data publicării va fi considerată următoarea zi.
Termenul īn care pot fi trimise observaţii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice este de minim 30 de zile de la data publicării documentului pe pagina de Internet a ANCOM. Īn situaţiile īn care deciziile trebuie adoptate īn regim de urgenţă, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, īnsă nu mai scurt de 10 zile. Īn aceste cazuri, ANCOM va explica natura urgenţei prin intermediul notelor de informare descrise la punctul III.
Orice persoană interesată poate depune observaţii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice, īn scris, prin poştă (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), fax (+40 372 845 402), e-mail (consultare@ancom.org.ro) sau la registratura ANCOM.
Serviciul Comunicare, īn colaborare cu serviciul/serviciile/ persoana/persoanele care primesc observaţii la proiectele īn care sunt direct implicate, va ţine evidenţa tuturor observaţiilor şi recomandărilor primite īn format electronic şi le va transmite īn original către serviciul/serviciile/ persoana/persoanele responsabile cu elaborarea proiectului de decizie; SC va crea un registru (de uz intern) pentru īnregistrarea şi evidenţa acestor observaţii şi va avea responsabilitatea actualizării acestuia.
IV. Fiecare document supus consultării va fi īnsoţit de o expunere de motive ce va fi publicată pe site-ul ANCOM īmpreună cu documentul respectiv. 
Pe cāt posibil, principalele prevederi ale documentelor sau chiar documentele ce urmează să fie supuse consultării publice vor fi prezentate, īntr-o formă intermediară, operatorilor, asociaţiilor de utilizatori ca şi altor părţi interesate. Aceasta se realizează, printre altele, prin intermediul:
 • Forumurilor specializate ale industriei;
 • Īntālniri neformale sub patronajul Consiliului Consultativ (subcomisii);
 • Alte īntālniri organizate de ANCOM.

Consiliul Consultativ

V. După ce sunt supuse consultării publice prin intermediul site-ului ANCOM şi apoi amendate cu observaţiile şi sugestiile provenite din direcţia partenerilor de dialog, proiectele de reglementări vor fi supuse unei discuţii finale īn Consiliul Consultativ. Consiliul Consultativ lucrează īn următoarele comisii: Comisia pentru Reglementări, Comisia Studii şi Analize şi Comisia Tehnică şi Standardizare.
Şedinţele Consiliului Consultativ sunt convocate de către ANCOM īn următoarele situaţii:
- la solicitarea īn scris din partea unei asociaţii legal constituite sau a unei alte autorităţi publice, īn baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională īn administraţia publică;
- la iniţiativa oricărui compartiment din cadrul ANCOM, care solicită o dezbatere publică pe marginea unei măsuri sau a unui proiect de decizie, sau īn scopul de a  identifica, anterior elaborării unor proiecte de măsuri de reglementare, situaţiile sau domeniile care necesită intervenţia Autorităţii;
- pentru a purta o discuţie finală asupra proiectelor de decizie care au fost consultate public. Nu este obligatoriu ca toate măsurile consultate public să fie discutate şi īn cadrul Consiliului Consultativ.
Deşi dezbaterile Consiliului Consultativ nu sunt publice, minuta, ordinea de zi şi celelalte documente ale fiecărei īntālniri vor fi publicate de către SC pe pagina de internet a ANCOM cu cel puţin 7 zile īnaintea datei īn care va avea loc reuniunea.
Minutele şedinţelor Consiliului Consultativ vor fi īnregistrate, arhivate şi făcute publice prin intermediul paginii de Internet a ANCOM. Minutele altor şedinţe publice organizate de ANCOM īn condiţiile prevăzute de Legea nr. 52/2003, vor fi afişate la sediul Autorităţii şi publicate pe pagina de Internet a acesteia.
VI. Cel mai tārziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă măsura supusă consultării publice, ANCOM va publica un material de sinteză a observaţiilor primite, īn care se va preciza şi poziţia instituţiei faţă de aceste observaţii.
Observaţiile şi recomandările vor fi făcute publice prin intermediul paginii de Internet a ANCOM, cu excepţia cazurilor īn care persoana care a formulat observaţia solicită contrariul.
Īn fiecăre an, DRP - SC realizează un raport anual privind transparenţa decizională pentru anul anterior care va conţine următoarele informaţii:
 • numărul proiectelor supuse consultării publice, dintre care:
  • numărul propunerilor cu caracter normativ;
  • numărul proiectelor care nu au avut caracter normativ;
 • numărul şedinţelor publice;
 • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului;
 • numărul şedinţelor Consiliul Consultativ;
 • numărul proiectelor de acte normative adoptate īn cadrul consultării;
 • numărul proiectelor de acte normative adoptate īn procedura de urgenţă;
 • numărul total al recomandărilor primite īn cadrul consultării;
 • numărul total al recomandărilor incluse īn proiectele supuse consultării;
 • numărul total al participanţilor la şedinţele publice;
 • numărul total al participanţilor la şedinţele Consiliului Consultativ;
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor exprimate īn cadrul şedinţelor publice (īn măsura īn care este posibilă cuantificarea lor);
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor exprimate īn cadrul şedinţei Consiliului Consultativ (īn măsura īn care este posibilă cuantificarea lor);
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor de la punctul anterior incluse īn deciziile luate (īn măsura īn care este posibilă cuantificarea lor);
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor exprimate īn cadrul şedinţei Consiliului Consultativ incluse īn deciziile luate (īn măsura īn care este posibilă cuantificarea lor)
 • situaţia cazurilor īn care ANCOM a fost acţionată īn justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003;
 • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.