Printeaza Pagina

Noi reguli privind utilizarea spectrului de frecvente radio

21.08.2023

În cadrul ședinței Consiliului Consultativ de vineri, 18 august 2023, ANCOM a agreat cu industria de comunicații electronice modificarea și completarea procedurii de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio. Principalele modificări vizează unele aspecte referitoare la reglementarea utilizării în comun a spectrului de frecvențe licențiat, posibilitatea închirierii și transferului drepturilor de utilizare a frecvențelor radio și simplificarea procedurii de autorizare a staţiilor de bază din componenţa reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile și mobile/fixe.

Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio

Utilizarea în comun a spectrului deținut este posibilă doar în benzile în care nu mai există spectru radio disponibil la momentul solicitării și numai dacă principiile concurenței pe piață nu sunt restrânse, împiedicate sau denaturate. Pentru utilizarea în comun a spectrului trebuie respectată condiția ca fiecare titular al unei licențe de utilizare a frecvențelor radio să își îndeplinească obligațiile individuale de acoperire și/sau de dezvoltare incluse în licența deținută, având în vedere totodată toate măsurile necesare în vederea evitării interferențelor prejudiciabile asupra rețelelor de comunicații electronice autorizate conform legii. Utilizarea în comun a spectrului radio se face în baza aprobării obținute de la ANCOM, în urma transmiterii unei solicitări în acest sens de către cei doi titulari, în baza acordului scris dintre aceștia, și a unor informații transmise către Autoritate, ce sunt necesare pentru efectuarea unei analize complete a solicitării primite.

Închirierea/transferul drepturilor de utilizare a frecvențelor

Decizia adoptată stabilește procedura de urmat în cazul închirierii spectrului de frecvențe radio obținut în urma achitării unei taxe de licență. Resursa de spectru radio poate fi închiriată în întregime sau parțial în cazul anumitor benzi de frecvențe acordate prin licență. În această situație, titularul poate permite utilizarea frecvențelor radio de către o terță parte. Dată fiind existența unei terțe părți în raportul de drept administrativ dintre ANCOM și titular, sunt stabilite prevederi ce indică o serie de sarcini care revin în continuare titularului, inclusiv cu privire la transmiterea notificărilor referitoare la utilizarea spectrului închiriat (asignările de frecvențe). Pentru încurajarea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio, se actualizează procedura privind transferul (cedarea/cesionarea) unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio ce au fost obținute în urma achitării unei taxe de licență. În această situație, ANCOM poate acorda dreptul de transfer doar după efectuarea unei analize privind îndeplinirea unor condiții menite să asigure o piață funcțională și un mediu concurențial normal.

Alte modificări adoptate

Decizia adoptată vizează simplificarea procedurii de autorizare a staţiilor de bază din componenţa reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile și mobile/fixe. Astfel, titularii de licențe pentru acest tip de rețele trebuie să notifice cu periodicitate lunară asignările efective de frecvenţe pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei/rețelelor proprii de comunicații electronice și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvențe prevăzute în licență.  

De asemenea, prevederile deciziei au în vedere corelarea perioadelor de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radio cu cele prevăzute de legislația primară, respectiv Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice. Astfel, licențele de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție vor avea perioada de valabilitate conform prevederilor art. 303 - 311 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 111/2011, iar cele acordate prin încredințare directă vor avea o valabilitate de până la 10 ani, fiind introdusă și posibilitatea ca acestea să fie acordate și pentru perioade mai mici de 5 ani, în funcție de solicitarea persoanei interesate.

Decizia pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio adoptată va fi trimisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.