Printeaza Pagina

Licitatie pentru acordarea a doua licente de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru în vederea operarii Multiplexului nr.1 si a Multiplexului nr. 2 de televiziune digitala terestra DVB-T pe teritoriul României

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cod fiscal: 14751237, Bucureşti, Str. Delea Nouă, nr.2, sector 3, organizează licitaţia publică pentru acordarea a două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru în vederea operării Multiplexului nr.1 şi a Multiplexului nr. 2 de televiziune digitală terestră DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) pe teritoriul României.

 
Caietele de sarcini pot fi obţinute începând cu data de 02.07.2010 până la data de 09.07.2010, de la sediul ANCOM din Bucureşti, str. Delea Nouă, nr.2, sector 3, pe baza prezentării de către ofertant a:
 
  • documentului justificativ prin care să se confirme plata unei sume nerambursabile de 1500 lei, pentru fiecare caiet de sarcini, efectuate cel mai târziu în data de 09.07.2010, fie la casieria ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, fie în contul ANCOM nr. RO03TREZ7005025XXX000274 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, urmând ca pe ordinul de plată să se specifice ca BeneficiarAutoritatea Naţională pentru Administare şi Reglementare în Comunicaţii, precum şi faptul că plata reprezintă contravaloarea caietului de sarcini pentru procedura de selecţie comparativă organizată pentru acordarea licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi a
  • împuternicirii persoanei delegate, în original, să ridice caietul de sarcini.
 
Intervalul orar în care se pot achiziţiona caietele de sarcini este de luni până joi între orele 09.00 şi 16.00, iar vinerea între 09.00 şi 14.00.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 31.08.2010, ora 17.00.
Persoană de contact – Călin Zvancea Cozan – calin.cozan@ancom.org.ro sau telefon 0372.845.558.