Printeaza Pagina

ITU – Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor

  

Cadrul general

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) este agenția specializată a Națiunilor Unite pentru comunicații și tehnologia informației, înființată în anul 1865, fiind astfel și cea mai veche dintre agențiile ONU. UIT are 193 de state membre, iar România a devenit parte a acestui prestigios organism încă din 1866, la doar un an de când au fost puse bazele a ceea ce este astăzi cel mai important centru de expertiză și singurul for global în domeniul telecomunicațiilor și tehnologiei informației.
 
Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor alocă resursele globale de spectru radio și orbitele pentru sateliți, dezvoltă standardele tehnice care asigură interconectarea rețelelor și tehnologiilor și acționează în vederea creșterii nivelului de acces la servicii de telecomunicații și tehnologie informațională în comunitățile defavorizate din acest punct de vedere, din întreaga lume.
 
Activitatea UIT este structurată pe trei sectoare: Radiocomunicații (ITU-R), Standardizarea în Telecomunicații (ITU-T) şi Dezvoltarea Telecomunicaţiilor (ITU-D), fiecare dintre aceste sectoare lucrând, în principal, prin intermediul conferințelor, grupurilor consultative și grupurilor de lucru/studiu, în cadrul cărora reprezentanții Statelor Membre negociază convenții, pe care se bazează funcționarea serviciilor de telecomunicații la nivel global.
 
Evenimentul cheie al UIT care se desfășoară o dată la 4 ani este Conferința Plenipotențiarilor UIT, în cadrul căruia reprezentanții cu drept de vot ai Statelor Membre ale Uniunii decid asupra rolului viitor al organizației, stabilesc politicile generale, adoptă planurile strategice și financiare ale Uniunii, aleg membrii echipei de conducere UIT, ai Consiliului UIT și ai Comitetul pentru Reglementările Radio. În cadrul Conferinței Plenipotențiarilor din 2018, care a avut loc în Dubai, România a fost aleasă membru în Consiliul UIT, ca reprezentant al Regiunii C (Europa de Est şi Asia de Nord), pentru cel de-al șaptelea mandat consecutiv.
 
Consiliul UIT este forul responsabil cu supervizarea activităților curente ale UIT în perioada dintre Conferinţe, întocmirea de rapoarte privind planificarea strategică și politică a UIT, coordonarea programelor de lucru şi aprobarea bugetului și a finanțelor Uniunii. Consiliul este format din 48 de state membre alese, din toate regiunile lumii. Următoarea Conferință a Plenipotențiarilor (PP-22) va fi găzduită de România, la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022.

1. Sectorul de Radiocomunicații

2. Sectorul de Standardizare

3. Sectorul de Dezvoltare