Printeaza Pagina

Consultare

Autoritatea Naţională  pentru  Administrare şi Reglementare în  Comunicaţii respectă principiul consultării publice în procesul de elaborare a reglementărilor, toate deciziile preşedintelui ANCOM cu impact semnificativ asupra pieţei fiind publicate spre consultare pe pagina de Internet a instituţiei, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare. La publicarea pe pagina de Internet, textul proiectului de decizie este însoţit de informaţii referitoare la data publicării documentului, data la care expiră termenul de depunere a observaţiilor şi persoana de contact.

ANCOM a elaborat şi respectă în toate activităţile sale o procedură internă de consultare publică. 

 

Observaţiile şi recomandările pe marginea proiectelor de decizii ANCOM pot fi expediate prin poştă pe adresa sediului central al ANCOM - Str. Delea Nouă 2, sector 3, Bucureşti, sau pot fi depuse direct la registratura ANCOM. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise prin fax la numărul +40 732 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Observaţiile primite de ANCOM pe marginea proiectelor supuse consultării pot fi publicate pe site-ul Autorităţii. Dacă respondenţii consideră anumite informaţii din documentele pe care le transmit ANCOM în cadrul procesului de consultare ca fiind confidenţiale, sunt rugaţi să le marcheze ca atare, pentru a fi eliminate din documentele care se fac publice.


Procedura de consultare publică
Rapoarte transparenta decizionala
Dezbatere publica ianuarie 2020
Dezbatere publica septembrie 2021
Dezbatere publica august 2022
Consiliul Consultativ online, 14 septembrie 2022: DOCUMENTE PROCEDURA DE SELECȚIE privind procedura de selecţie pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz
Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)