Printeaza Pagina

Consultare

Autoritatea Naţională  pentru  Administrare şi Reglementare în  Comunicaţii respectă principiul consultării publice în procesul de elaborare a reglementărilor, toate deciziile preşedintelui ANCOM cu impact semnificativ asupra pieţei fiind publicate spre consultare pe pagina de Internet a instituţiei, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011. La publicarea pe pagina de Internet, textul proiectului de decizie este însoţit de informaţii referitoare la data publicării documentului, data la care expiră termenul de depunere a observaţiilor şi data estimativă la care se intenţionează să se adopte măsura care face obiectul consultării.

ANCOM a elaborat şi respectă în toate activităţile sale o procedură internă de consultare publică. 

 

Observaţiile şi recomandările pe marginea proiectelor de decizii ANCOM pot fi expediate prin poştă pe adresa sediului central al ANCOM - Str. Delea Nouă 2, sector 3, Bucureşti, sau pot fi depuse direct la registratura ANCOM. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise prin fax la numărul +40 732 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Observaţiile primite de ANCOM pe marginea proiectelor supuse consultării pot fi publicate pe site-ul Autorităţii. Dacă respondenţii consideră anumite informaţii din documentele pe care le transmit ANCOM în cadrul procesului de consultare ca fiind confidenţiale, sunt rugaţi să le marcheze ca atare, pentru a fi eliminate din documentele care se fac publice.


Procedura de consultare publică
Rapoarte transparenta decizionala
Dezbatere publica
Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)
Consultări internaţionale